Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno

Aktuálně ze Žabovřesk

Pietní akt je Dni státnosti - ilustrační obrázek

Pietní akt je Dni státnosti

18.10.2016
Zveme Vás k účasti na pietním aktu ke Dni naší státnosti.
Ve čtvrtek 27. října 2016 v 15.00 hodin uctíme památku obětí 1. světové války u pomníku na Burianově náměstí.

Následuje malé pietní zastavení u pamětní desky žabovřeských legionářů v budově Základní školy Sirotkova 36, poté u pamětní desky před budovou Pečovatelské služby na Horově 77.
Uzavírka tunelu - ilustrační obrázek

Uzavírka tunelu

17.10.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

p o v o l u j e u z a v í r k u s i l n i c e

silnice: I/42 Brno-Velký městský okruh, MČ Brno – Královo Pole a MČ Žabovřesky, okr. Brno-město, kraj Jihomoravský;
v místě: KRÁLOVOPOLSKÝ TUNEL („KT“) v Brně včetně obou předportálí tunelu
GALERIE VORONĚŽSKÁ + GALERIE ZÁHŘEBSKÁ
km cca 3,200 - 5,100 dle staničení silnice I/42 km
druh uzavírky:
úplná (galerie Voroněžská, následně galerie Záhřebská)
částečná (obousměrný provoz střídavě vždy v jedné tunelové troubě)
úplná (oba směry jízdy – tunel A i B – označeny též „tunel I a tunel II“)
důvod uzavírky:
pravidelná údržba KT – čištění KT, čištění a údržba technologických zařízení KT, zkoušky ventilátorů, detailní kontrola větracího mezistropu, komplexní zkoušky řídicího systému KT, návaznost jednotlivých stavů PDZ, detailní kontrola osvětlení KT, revizní činnosti na elektrických zařízeních KT + čištění galerií

termín uzavírky - úplná – galerie Voroněžská: 17.10.2016 od 21.00 hod - 18.10.2016 do 05.00 hod.
termín uzavírky – úplná – galerie Záhřebská : 18.10.2016 od 21.00 hod - 19.10.2016 do 05.00 hod.
termín uzavírky – částečná - tunel A (KTI) : 19.10.2016 od 06.00 hod - 20.10.2016 do 05.00 hod.
termín uzavírky – částečná - tunel B (KTII): 20.10.2016 od 06.00 hod - 21.10.2016 do 05.00 hod.
termín uzavírky – úplná - tunel A i tunel B: 21.10.2016 od 21.00 hod - 23.10.2016 do 21.00 hod.

Popis objížďky:
Objízdná trasa při úplné uzavírce obou tunelových trub KT (tunel A i B) bude vedena po silnicích I/42, I/43, II/640 ul. Hradecká a po místních komunikacích. Konkrétně pro směr Praha, Bratislava, Vídeň (Brno – Žabovřesky, Brno – Bystrc) je navržena objízdná trasa z ul. Porgesovy (silnice I/42) na ul. Sportovní (silnice I/43), dále přes MÚK Kosmova větví MÚK na místní komunikace
u královopolského vlakového nádraží, dále je vedena objížďka ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), dále po místní komunikaci v ul. Palackého třída a po silnici II/640 v ul. Hradecká zpět na silnici I/42 (průjezd po mostě nad ul. Královopolská a galerií Záhřebská na ul. Žabovřeskou). Pro směr Olomouc (Brno – Líšeň, Židenice, Lesná) je navržena objízdná trasa z ul. Žabovřeské galerií Voroněžská (rampa MÚK Žabovřeská x Hradecká - silnice I/42), dále po mostě nad ul. Královopolskou na silnici II/640 (ul. Hradecká), dále sjezdovou větví z II/640 na ul. Palackého třída, dále ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), nájezdovou rampou na silnici I/43 v ul. Sportovní a na MÚK Svitavská radiála zpět na silnici I/42 (ul. Porgesova).

Směr Praha příjezd od Svitav po sil. I/43 – objízdná trasa je vedena po sil. II/640 ul. Hradecká; směr Svitavy od Pisárek (od Pražské radiály) – doprava je odkloněna před tunelem na silnici II/640 ul. Hradecká, dále pak plynule na sil. I/43 směr Svitavy.
Při uzavření tunelové trouby A (tunel I) ve výše uvedených termínech bude doprava ve směru Praha, Bratislava, Vídeň (Brno – Žabovřesky, Bystrc) převedena do tunelové trouby B (tunel II), kde bude obousměrný provoz. Při uzavření tunelu B bude doprava ve směru Olomouc (Brno - Líšeň, Židenice, Lesná) převedena do tunelu A, kde bude v uvedeném termínu obousměrný provoz. Při úplné uzavírce KT bude osazeno přenosné dopravní značení (DZ) na objízdných trasách, které bude sloužit jako podpora proměnného DZ KT; proměnné DZ KT avizuje jednotlivé dopravní stavy v KT dle návrhu uzavírky. Proměnné DZ KT bude (dle jednotlivých schémat) využito jak při úplné uzavírce obou tunelových trub A i B, tak vždy při uzavírce střídavé (nejprve tunelu A, pak tunelu B). Při úplné uzavírce KT (A i B) budou kromě popsané objízdné trasy vyznačeny rovněž objízdné trasy ve směru do Králova Pole a na ul. Hradeckou z uzavřeného odbočení z ul. Korejské do tunelu.

Objízdné trasy při uzavírkách galerií – vyznačí se přenosným DZ základní směry (Praha, Bratislava, Olomouc, Vídeň) na okružní křižovatce Hradecká a před křižovatkou s ul. Královopolskou v obou směrech. Přenosné DZ slouží jako podpora proměnného a trvalého dopravního značení. Uzavřená galerie Voroněžská odkloní veškerou dopravu do tunelu B.
Výhodná zápůjčka z města pro Vaše bydlení - ilustrační obrázek

Výhodná zápůjčka z města pro Vaše bydlení

21.09.2016
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Více najdete v sekci Úřední, podsekci Veřejné vyhlášky jiných úřadů.
Český statistický úřad provádí šetření v terénu - ilustrační obrázek

Český statistický úřad provádí šetření v terénu

16.09.2016
Od 12. září do 15. listopadu probíhá Strukturální šetření v zemědělství 2016. Více v sekci Úřední deska, podsekci Vyhlášky jiných úřadů.
Jak vyřešíte vjezd na stavbu - rekonstrukce Luční  - ilustrační obrázek

Jak vyřešíte vjezd na stavbu - rekonstrukce Luční

16.09.2016
Povolení k vjezdu na stavbu budou řešena individuálně s vedení stavby po zahájení prací.
Ing. František Chlup - stavbyvedoucí, tel.: 737 256 131
Pavel Bracek, tel.: 737 256 122
Ing. Matěj Šeda, tel.: 737 257 968
Oznámení - ilustrační obrázek

Oznámení

15.09.2016
Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce kanalizace, vodovodu a vozovky na ulici Luční budou ke konci měsíce září zahájeny stavební práce. Stavba bude probíhat ve dvou etapách.

I. Etapa Královopolská - Blatného (20.09.2016 - 28.05.2017)
II. Etapa Blatného - Žabovřeská (29.5.2017 - 27.10.2017)
Uvedený harmonogram je předběžný, závislý na průběhu stavby.

Z důvodu rekonstrukce vodovodu, kanalizace a vozovky na ulici Luční proběhne v nezbytně nutném rozsahu kácení dřevin. Odstraněny budou pouze stromy a keře, které jsou v trase rekonstruovaných inženýrských sítí, vodovodních přípojek či přeložek inženýrských sítí. Ostatní dřeviny budou v průběhu stavby chráněny. Po ukončení rekonstrukce budou provedeny nové výsadby stromů a keřů.
Žádáme Vás tímto o respektování dopravního značení, trpělivost a shovívavost v průběhu výstavby.
Děkujeme za pochopení.
Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami - ilustrační obrázek

Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami

02.09.2016
Finanční správa varuje občany před podvodnou SMS zprávou, kterou se někdo snaží vylákat z občanů peníze, přičemž zneužívá jména finančního úřadu. SMS zpráva vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník je vyzýván, aby částku uhradil na uvedený bankovní účet, který však v žádném případě není účtem finančního úřadu. Na neznámého pachatele bylo podáno trestní oznámení.
Znění podvodné SMS je následující:
„Dobrý den pane (uvedeno jméno konkrétní osoby) kontaktuji vás ohledně pohledávky, kterou u nás máte na finančním úřadě. Jedná se o částku (uvedena konkrétní částka) Kč. Neprodleně uhraďte na účet 19-2475370207/0100. Jako variabilní symbol zadejte vaše rodné číslo, ať vám nenarůstají penále. Za oddělení pohledávek vyřizuje Mgr. (uvedeno jméno konkrétní osoby, nejedná se o jméno žádného správce daně). Děkuji a přeji hezký den.“
V případě, že by Vám byla doručena takováto zpráva, zkontrolujte si prosím na stránkách Finanční správy číslo účtu finančního úřadu, kam peníze posíláte, případně se obraťte na svého správce daně.
Vysvětlení k novostavbě bytového domu Plovdivská 7 - ilustrační obrázek

Vysvětlení k novostavbě bytového domu Plovdivská 7

26.08.2016
V měsíci červenci přijal starosta MČ BŽ na radnici zástupce občanů protestujících proti plánované novostavbě bytového domu v Žabovřeskách na ulici Plovdivská. Oznámení o zahájení územního řízení vydal náš Odbor stavební veřejnou vyhláškou.

Na základě podnětu občanů starosta MČ BŽ jakožto účastník územního řízení podal Odboru stavebnímu námitky proti této stavbě. V tomto dokumentu poukázal na skutečnost, že realizace stavby takového rozsahu by měla za následek zhoršení kvality bydlení, životního prostředí, narušení původního architektonického konceptu i urbanistického charakteru sídliště, zmenšení ploch veřejné zeleně, parkovacích míst, zhuštění dopravy a další negativní faktory.

Jelikož Odbor stavební (stavební úřad), je pověřen výkonem ryze státní správy, starosta jakožto zástupce samosprávy nemůže v této věci více učinit. Z pozice starosty nemá právo jakýmkoliv způsobem zasahovat do činnosti Odboru stavebního. Veškeré úkony související s touto i s všemi ostatními stavebními záměry jsou plně v kompetenci Stavebního odboru a striktně určeny příslušným zákonem.

V sekci Úřední deska najdete plné znění námitek starosty MČ BŽ proti této stavbě.
Sňatky v roce 2016 - ilustrační obrázek

Sňatky v roce 2016

06.11.2015
Snoubencům, kteří mají zájem o uzavření sňatku v naší obřadní síni na Makovského náměstí, nabízíme termíny pro rok 2016. Jejich rozpis je zveřejněn v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení. Můžete využít i rychlou navigaci.