Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno

Aktuálně ze Žabovřesk

Výhodná zápůjčka z města pro Vaše bydlení - ilustrační obrázek

Výhodná zápůjčka z města pro Vaše bydlení

21.09.2016
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Více najdete v sekci Úřední, podsekci Veřejné vyhlášky jiných úřadů.
Český statistický úřad provádí šetření v terénu - ilustrační obrázek

Český statistický úřad provádí šetření v terénu

16.09.2016
Od 12. září do 15. listopadu probíhá Strukturální šetření v zemědělství 2016. Více v sekci Úřední deska, podsekci Vyhlášky jiných úřadů.
Jak vyřešíte vjezd na stavbu - rekonstrukce Luční  - ilustrační obrázek

Jak vyřešíte vjezd na stavbu - rekonstrukce Luční

16.09.2016
Povolení k vjezdu na stavbu budou řešena individuálně s vedení stavby po zahájení prací.
Ing. František Chlup - stavbyvedoucí, tel.: 737 256 131
Pavel Bracek, tel.: 737 256 122
Ing. Matěj Šeda, tel.: 737 257 968
Oznámení - ilustrační obrázek

Oznámení

15.09.2016
Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce kanalizace, vodovodu a vozovky na ulici Luční budou ke konci měsíce září zahájeny stavební práce. Stavba bude probíhat ve dvou etapách.

I. Etapa Královopolská - Blatného (20.09.2016 - 28.05.2017)
II. Etapa Blatného - Žabovřeská (29.5.2017 - 27.10.2017)
Uvedený harmonogram je předběžný, závislý na průběhu stavby.

Z důvodu rekonstrukce vodovodu, kanalizace a vozovky na ulici Luční proběhne v nezbytně nutném rozsahu kácení dřevin. Odstraněny budou pouze stromy a keře, které jsou v trase rekonstruovaných inženýrských sítí, vodovodních přípojek či přeložek inženýrských sítí. Ostatní dřeviny budou v průběhu stavby chráněny. Po ukončení rekonstrukce budou provedeny nové výsadby stromů a keřů.
Žádáme Vás tímto o respektování dopravního značení, trpělivost a shovívavost v průběhu výstavby.
Děkujeme za pochopení.
Brněnské městské lesy slaví - ilustrační obrázek

Brněnské městské lesy slaví

15.09.2016
Lesy města Brna u příležitosti oslav 550. výročí brněnských městských lesů pořádají nekomerční, naučně-zábavnou akci pro děti i dospělé. Den s lesy se uskuteční v sobotu 24. 9. 2016 od 10 do 17 hodin v areálu U Mravence Lesíka v Řečkovicích. Návštěvníci uvidí ukázku práce lesní techniky, exhibici s motorovou pilou, dřevosochání, ukázky dravých ptáků, pro děti je připraveno stromolezení a spousta dalších zajímavostí. Vstup zdarma.
Hledáme Brňany do okrskových komisí na referendum - ilustrační obrázek

Hledáme Brňany do okrskových komisí na referendum

08.09.2016
Hledáme zájemce o členství v okrskových komisích pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016. Podmínkou členství je trvalé bydliště v městě Brně.
Zájemci se mohou hlásit na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
t: 549 523 560, 549 523 563
Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami - ilustrační obrázek

Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami

02.09.2016
Finanční správa varuje občany před podvodnou SMS zprávou, kterou se někdo snaží vylákat z občanů peníze, přičemž zneužívá jména finančního úřadu. SMS zpráva vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník je vyzýván, aby částku uhradil na uvedený bankovní účet, který však v žádném případě není účtem finančního úřadu. Na neznámého pachatele bylo podáno trestní oznámení.
Znění podvodné SMS je následující:
„Dobrý den pane (uvedeno jméno konkrétní osoby) kontaktuji vás ohledně pohledávky, kterou u nás máte na finančním úřadě. Jedná se o částku (uvedena konkrétní částka) Kč. Neprodleně uhraďte na účet 19-2475370207/0100. Jako variabilní symbol zadejte vaše rodné číslo, ať vám nenarůstají penále. Za oddělení pohledávek vyřizuje Mgr. (uvedeno jméno konkrétní osoby, nejedná se o jméno žádného správce daně). Děkuji a přeji hezký den.“
V případě, že by Vám byla doručena takováto zpráva, zkontrolujte si prosím na stránkách Finanční správy číslo účtu finančního úřadu, kam peníze posíláte, případně se obraťte na svého správce daně.
Vysvětlení k novostavbě bytového domu Plovdivská 7 - ilustrační obrázek

Vysvětlení k novostavbě bytového domu Plovdivská 7

26.08.2016
V měsíci červenci přijal starosta MČ BŽ na radnici zástupce občanů protestujících proti plánované novostavbě bytového domu v Žabovřeskách na ulici Plovdivská. Oznámení o zahájení územního řízení vydal náš Odbor stavební veřejnou vyhláškou.

Na základě podnětu občanů starosta MČ BŽ jakožto účastník územního řízení podal Odboru stavebnímu námitky proti této stavbě. V tomto dokumentu poukázal na skutečnost, že realizace stavby takového rozsahu by měla za následek zhoršení kvality bydlení, životního prostředí, narušení původního architektonického konceptu i urbanistického charakteru sídliště, zmenšení ploch veřejné zeleně, parkovacích míst, zhuštění dopravy a další negativní faktory.

Jelikož Odbor stavební (stavební úřad), je pověřen výkonem ryze státní správy, starosta jakožto zástupce samosprávy nemůže v této věci více učinit. Z pozice starosty nemá právo jakýmkoliv způsobem zasahovat do činnosti Odboru stavebního. Veškeré úkony související s touto i s všemi ostatními stavebními záměry jsou plně v kompetenci Stavebního odboru a striktně určeny příslušným zákonem.

V sekci Úřední deska najdete plné znění námitek starosty MČ BŽ proti této stavbě.
CHRAŇME SE PŘED ŽLOUTENKOU  - ilustrační obrázek

CHRAŇME SE PŘED ŽLOUTENKOU

12.08.2016
Krajská hygienická stanice JmK vydala upozornění pro veřejnost týkající se epidemie infekční žloutenky typu A v Brně a okolí.

K zabránění přenosu infekce je nezbytné důsledně dodržovat základní hygienické návyky, zejména:
- řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
- řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každým jídlem (je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve, ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.)
- řádné umytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
- důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
- pro případ, kdy si nemůžeme ruce řádně umýt - mít při sobě pohotovostní balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo dezinfekční ubrousky k jednorázovému použití
- důsledným dodržováním těchto jednoduchých opatření chráníte sebe i své blízké

Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) - základní informace:
Jedná se o akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Virus je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. Do těla vniká ústy. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od průniku viru do organismu.

Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
- zvýšená teplota, boleti svalů a kloubů, nevolnost, nechutenství, zvracení
- zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název žloutenka,
nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy).

Diagnózu stanoví lékař, nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení.
Sňatky v roce 2016 - ilustrační obrázek

Sňatky v roce 2016

06.11.2015
Snoubencům, kteří mají zájem o uzavření sňatku v naší obřadní síni na Makovského náměstí, nabízíme termíny pro rok 2016. Jejich rozpis je zveřejněn v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení. Můžete využít i rychlou navigaci.