Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno

Aktuálně ze Žabovřesk

Zazpívá Jana Musilová!  - ilustrační obrázek

Zazpívá Jana Musilová!

02.12.2016
Pozvání k účinkování na Adventním setkání dne 6. 12. na Makovského náměstí přijala vynikající zpěvačka, herečka a šansoniérka z Městského divadla Brno Jana Musilová. Nahradí původně avizovaný soubor Rosa ze ZŠ Jana Babáka. Zazpívá známé a oblíbené melodie z našeho i světového repertoáru. Přijďte si užít mimořádný zážitek!
Do radniční věže musíme pěšky - ilustrační obrázek

Do radniční věže musíme pěšky

29.11.2016
Dne 28. 11. 2016 byla započata výměna výtahu v budově Úřadu městské části Brno-Žabovřesky. Stávající výtah je postupně demontován a nahrazen novým. Zprovoznění nového výtahu je plánováno na 21.12.2016.
Děkujeme za pochopení.
Provoz úřadu na konci roku 2016 - ilustrační obrázek

Provoz úřadu na konci roku 2016

28.11.2016
úterý 27. 12.
podatelna od 8 do 12 hod.
středa 28. 12.
úřední den od 8 do 17 hod. (matrika, Czech POINT, pokladna)
čtvrtek 29. 12.
podatelna od 8 do 12 hod.
pátek 30. 12.
podatelna od 8 do 12 hod.
Pozvánka na Adventní setkání - ilustrační obrázek

Pozvánka na Adventní setkání

28.11.2016
Adventní setkání
s rozsvícením vánočního stromu

v úterý 6. prosince v 16 hodin
Makovského náměstí v Brně-Žabovřeskách


Účinkují:
Kapela To jsme my se sólistou Jiřím Helánem
Sopranistka Jaroslava Ondrušová-Hýlová s klavírním doprovodem
Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek
Pěvecký soubor ZŠ Jana Babáka ROSA

Kamerunské kozičky a lama alpaka z brněnské zoo

Na místě je zajištěno malé občerstvení a teplé nápoje.

Srdečně zveme!
Sňatky v roce 2017 - ilustrační obrázek

Sňatky v roce 2017

25.11.2016
Termíny sňatkových obřadů pro rok 2017 jsou zveřejněny v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení. Můžete také využít rychlé navigace.
Žloutenku se nedaří zvládnout  - ilustrační obrázek

Žloutenku se nedaří zvládnout

24.11.2016
V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi.
Opatření proti přenosu infekce je na osobní zodpovědnosti každého jednotlivce ke svému zdraví.
Při délce inkubační doby 14-50 dnů se riziko onemocnění přesouvá do předvánočního období.
Proto důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování těchto zásad také při pouličních konzumacích a předvánočních společných aktivitách (např. zdobení perníků a cukroví).

V prevenci přenosu infekční žloutenky má zásadní vliv dodržování hygieny rukou, zejména:
- řádné umytí rukou vždy po použití WC
- řádné umytí rukou před každou konzumací jídla, před kouřením apod. - pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky, příp. konzumovat potraviny tak, abychom se jich přímo nedotýkali rukama
- řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
- důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
Uzavěrka Kroftovy ulice  - ilustrační obrázek

Uzavěrka Kroftovy ulice

16.11.2016
Z důvodu budování opěrné a přeložky inženýrských sítí zdi dochází k úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace:

NN 331 - od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590,
v termínu od 16. 11. 2016 do 28. 02. 2017.

Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.
Město Brno nabízí cenově výhodné kompostéry  - ilustrační obrázek

Město Brno nabízí cenově výhodné kompostéry

08.11.2016
Rada města Brna schválila nákup 150 ks kompostérů typu K400 objemu 400 litrů a 290 ks kompostérů typu K950 objemu 950 litrů. Cena jednoho kompostéru K400 je 1.150 korun a kompostéru K950 je 2.480 korun. Město Brno však tento způsob snižování organického odpadu všestranně podporuje, proto kontejnery nabízí za poloviční ceny, tedy 570 korun u kompostéru K400 a 1.240 korun u kompostéru K950. Více informací najdete na adrese http://www.miniwaste.cz/website/mainmenu/mainpage/"
Jak vyřešíte vjezd na stavbu - rekonstrukce Luční  - ilustrační obrázek

Jak vyřešíte vjezd na stavbu - rekonstrukce Luční

16.09.2016
Povolení k vjezdu na stavbu budou řešena individuálně s vedení stavby po zahájení prací.
Ing. František Chlup - stavbyvedoucí, tel.: 737 256 131
Pavel Bracek, tel.: 737 256 122
Ing. Matěj Šeda, tel.: 737 257 968
Oznámení - ilustrační obrázek

Oznámení

15.09.2016
Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce kanalizace, vodovodu a vozovky na ulici Luční budou ke konci měsíce září zahájeny stavební práce. Stavba bude probíhat ve dvou etapách.

I. Etapa Královopolská - Blatného (20.09.2016 - 28.05.2017)
II. Etapa Blatného - Žabovřeská (29.5.2017 - 27.10.2017)
Uvedený harmonogram je předběžný, závislý na průběhu stavby.

Z důvodu rekonstrukce vodovodu, kanalizace a vozovky na ulici Luční proběhne v nezbytně nutném rozsahu kácení dřevin. Odstraněny budou pouze stromy a keře, které jsou v trase rekonstruovaných inženýrských sítí, vodovodních přípojek či přeložek inženýrských sítí. Ostatní dřeviny budou v průběhu stavby chráněny. Po ukončení rekonstrukce budou provedeny nové výsadby stromů a keřů.
Žádáme Vás tímto o respektování dopravního značení, trpělivost a shovívavost v průběhu výstavby.
Děkujeme za pochopení.