Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno

Aktuálně ze Žabovřesk

 Uzavírka komunikace Kroftova  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace Kroftova

27.02.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ jako příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Lesů města Brna, a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK a dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:

NN 331 od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590, z důvodu vybudování opěrné zdi a přeložky IS,
v termínu od 01. 03. 2017 do 30. 06. 2017.


Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.
Březnové hovory s občany - ilustrační obrázek

Březnové hovory s občany

21.02.2017
Uskuteční se ve středu 8. 3. v 16 hodin v Rubínku na Poznaňské 10. Na Hovorech bude představen a diskutován dokument Územní studie "Komín - Žabovřesky: Lokalita Pod Kozí horou.
V březnu začne první letošní blokové čištění  - ilustrační obrázek

V březnu začne první letošní blokové čištění

16.02.2017
Koncem března proběhne po celém územé Žabovřesk úklid po zimě. Harmonogram najdete v sekci Úřední deska, podsekci Dlouhodobá sdělení, nebo využijte rychlé navigace.
Opět apelujeme na majitele vozidel, aby sledovali především mobilní dopravní značení, které je rozmísťováno před blokovým čištěním do příslušné lokality. Termíny se mohou změnit - tento harmonogram je pouze orientační.
Smogová situace byla odvolána!  - ilustrační obrázek

Smogová situace byla odvolána!

16.02.2017
Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla dnes 16.2.2017 v 8:26 hodin odvolána smogová situace pro území Aglomerace Brno.
Na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 12 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach).
Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, popř. telefonním čísle 541 421 011 nebo na teletextu České televize (str. 180)
V Brně je vyhlášena smogová situace - ilustrační obrázek

V Brně je vyhlášena smogová situace

13.02.2017
Kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám byla v pondělí 13.2.2017 v 9:44 hod pro území Aglomerace Brno vyhlášena Českým hydrometeorologickým ústavem smogová situace.

Na polovině stanic imisního monitoringu pro uvedené území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 µg.m-3 a ve výhledu 24 h není předpokládán jeho pokles pod tuto informativní hodnotu.

Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty suspendovaných částic PM10 100 µg.m-3 doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Oznámení Finančního úřadu k EET - ilustrační obrázek

Oznámení Finančního úřadu k EET

08.02.2017
Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb

Druhá fáze elektronické evidence tržeb startuje již 1. března! Rozšiřujeme proto úřední hodiny v termínu od 13. do 28. února 2017 vždy od pondělí do čtvrtka od 8:00 hodin do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 hodin do 15:00 hodin.
Žádost o autentizační údaje lze podat také elektronicky prostřednictvím Daňového portálu zde s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky).
K úspěšnému zapojení do evidence tržeb musí podnikatelé po získání autentizačních údajů učinit další kroky (zaevidovat provozovny, získat certifikát a zejména zprovoznit pokladní zařízení). Finanční správa proto nedoporučuje odkládat získání autentizačních údajů na poslední únorové dny, protože pro podnikatele povinně evidujícího od 1. března pak může být velmi obtížné, až nemožné, být k tomuto datu plně připraven na evidenci.
Veškeré podrobnosti k evidenci tržeb včetně kontaktního formuláře pro technické dotazy jsou k nalezení na webu www.etrzby.cz, velmi užitečný souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete na http://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu.
V domácnostech proběhne statistické šetření   - ilustrační obrázek

V domácnostech proběhne statistické šetření

25.01.2017
Výběrové šetření Českého statistického úřadu zaměřené na životní podmínky 2017 se uskuteční v období od 4. 2. do 28. 5. 2017.
Více informací (včetně způsobu prokazování tazatelů) najdete v sekci Úřední deska, podsekci Veřejné vyhlášky jiných úřadů.
Mráz a sníh komplikuje popelářům práci - ilustrační obrázek

Mráz a sníh komplikuje popelářům práci

17.01.2017
Zaměstnance společnosti SAKO nezastaví sníh ani teploty hluboko pod bodem mrazu. Do brněnských ulic přitom vyrážejí každý den už před šestou ráno. Komplikace však nastává, když v kontejneru zamrznou odpadky nebo když jsou ulice nesjízdné.
V zimních obdobích se často stává, že přimrzají víka někdy i celé odpadové nádoby k zemi a díky tomu se zpožďuje svoz odpadu. Někdy silničáři při čištění komunikací vyhrnou hromady mokrého sněhu na stanoviště kontejnerů, ty pak ve sněhu zamrznou a popeláři je musejí vysekávat, aby mohli odpad vyvézt. Doba vyvážení popelnic se tak značně prodlužuje, proto SAKO žádá občany o shovívavost.
Pomoci můžeme, pokud nebudeme do popelnice vyhazovat mokré nebo vlhké věci. Ty potom zamrznou a odpadová nádoba nejde vysypat. Lidé někdy lidé nechávají popelnice otevřené, případně odloží větší krabice vedle barevných kontejnerů. Tento materiál nejenže zmrzne a špatně se s ním manipuluje, navíc se navlhnutím znehodnocuje a není potom vhodný k recyklaci.
Nový výskyt ptačí chřipky - ilustrační obrázek

Nový výskyt ptačí chřipky

06.01.2017
Informace k výskytu ptačí chřipky najdete v sekci Úřední deska a v sekci Krizové řízení.
Dopravní studie Plovdivská 7 na webu - ilustrační obrázek

Dopravní studie Plovdivská 7 na webu

22.12.2016
V sekci Úřední deska - Dlouhodobá sdělení najdete Dopravní studii Plovdivská 7 2016.