Aktuálně ze Žabovřesk

Termín místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2018/2019 - ilustrační obrázek

Termín místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2018/2019

14.02.2018
MŠ Beruška, Podivínská 6 – 2.5.2018, 12.30-16.30 hod., 3.5.2018, 7.30-12.00 hod.; MŠ Fanderlíkova 9a - 2.5.2018, 7.30-12.00 hod., 3.5.2018, 12.30-16.30 hod.; MŠ Gabriely Preissové 8 - 2.5.2018, 12.30-16.30 hod., 3.5.2018, 7.30-12.00 hod.; MŠ Žižkova 57 - 2.5.2018, 7.30-12.00 hod., 3.5.2018, 12.30-16.30 hod.; MŠ nám. Svornosti 8 - 2.5.2018, 8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod., 3.5.2018, 8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.; Zápis do MŠ bude ve městě Brně probíhat formou elektronického zápisu. Více informací v sekci Školství podsekci Mateřské školy.
Brněnský akademický sbor hledá zpěváky - ilustrační obrázek

Brněnský akademický sbor hledá zpěváky

08.02.2018
Úplné znění konkurzu najdete v sekci - Úřední deska, podsekce - Přílohy.
Dáme na vás - Participativní rozpočet města Brna 2018 - ilustrační obrázek

Dáme na vás - Participativní rozpočet města Brna 2018

08.02.2018
Veřejná setkání o participativním rozpočtu
Úplné znění pozvánky v sekci - Úřední deska, podsekce - Přílohy.
KAM nádraží - pozvánka 2018 - ilustrační obrázek

KAM nádraží - pozvánka 2018

08.02.2018
Kde má stát nové brněnské nádraží?
29.03.2018 v 18:00 hod.
KD Rubín (Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky)
Úplné znění pozvánky v sekci - Úřední deska, podsekce - Přílohy.
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech - ilustrační obrázek

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

24.01.2018
ČSÚ organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2018" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé ČR. Vybrané domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve spojení s OP opravňují k provedení šetření "Životní podmínky 2018" a které jim vydá Krajská správa ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pracovníci, kteří zjišťují a zpracovávají data jsou vázáni mlčenlivostí.
Odkaz na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Brně pověřeného řízením šetření "Životní podmínky 2018" v Jihomoravském kraji:
Mgr. Michaela Kolářová - tel. 542 528 233
Místní poplatek za komunální odpad v Brně - ilustrační obrázek

Místní poplatek za komunální odpad v Brně

10.01.2018
Splatnost do 31.05. 2018
(v př. přistěhování do Brna po 1.červnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2015)

Sazba poplatku
670 Kč za poplatníka a kalendářní rok
500 Kč za dítě, které v roce 2018 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku
500 Kč za seniora, který v roce 2018 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více

Možnosti úhrady poplatku
1. bezhotovostním převodem:
na účet: 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
2. online platbou v e-shopu městských služeb: www.brnopas.cz
3. v hotovosti:
pokladní hodiny
a) po celý rok pokladna ve 3. patře na ulici Šumavská č. 35C (nová budova)
Po 8.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–14.30
b) od 1.3. do 31.5. pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí
St 8.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–14.00
Pá 8.00–12.00

Přejete-li si získávat informace prostřednictvím e-mailových zpráv, je možno zaregistrovat se na uvedených webových stránkách.
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky).
Telefony: 542 174 304 -315, 318 – 322, e- mail: odpady@brno.cz I web: www.brno.cz/odpady
SAKO - Kam se stromkem po vánocích - ilustrační obrázek

SAKO - Kam se stromkem po vánocích

13.12.2017
Stejně jako každý rok i letos společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Občané města Brna mají hned několik možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromek ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. Pokud je průměr kmene větší než 5 cm, měli by občané stromek rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle.
SAKO na začátku listopadu vyměnilo 13 tisíc černých popelnic za nové - ilustrační obrázek

SAKO na začátku listopadu vyměnilo 13 tisíc černých popelnic za nové

29.11.2017
Prvních čtrnáct dní v listopadu vyměnila společnost SAKO Brno ve vybraných městských částech většinu popelnic na směsný komunální odpad za nové. Od této doby současně začíná svoz odpadu v celém městě Brně zajišťovat vlastními silami. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které na konci října skončila subdodavatelská smlouva.
SAKO tak postupuje podle plánu, kdy již na jaře převzalo mimo vlastního svozu i svoz odpadu z 10 tisíc sběrných nádob v 8 městských částech a pořídilo 410 nových kontejnerů na sklo. Cílem je lepší řízení kvality služeb pro občany, efektivnější využívání stávajícího vozového parku, optimalizace svozových tras a tím i snížení nákladů na tuto službu.
Změna se týká Žabovřesek, Ořešína, Medlánek, Ivanovic, Komína, Stránic, Ponavy, Jehnic, Mokré hory, Sadové, Obřan, Soběšic a Útěchova. Další svoz odpadu probíhá beze změn podle stávajícího harmonogramu.
V případě dotazů se lidé mohou obracet na dispečink (tel.: 548 138 315, email: dispecink@sako.cz) nebo na oddělení komunikace (tel.: 728 225 593, email: sako@sako.cz.)
S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál - ilustrační obrázek

S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál

20.10.2017
Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna byla schválena nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Účinná jsou od 1. října letošního roku. Díky těmto pravidlům si můžou nájemníci vyměnit obecní byty i přes nový internetový portál.
Webové stránky, které mohou zájemci o výměnu brněnských obecních bytů využít, najdete na adrese https://vymenabytu.brno.cz. Od prvního října projevilo zájem o výměnu bytů 34 uživatelů, z toho v 10 případech už došlo k výměně kontaktů se zájemci.
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna stanovují, že si mohou nájemci vyměnit byty jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou oba v majetku města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce.
Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace - ilustrační obrázek

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace

11.10.2017
Odkaz na vizualizační video (nutno zkopírovat):

https://www.youtube.com/watch?v=IGVMSUSlLyQ

Stavba VMO Žabovřeská I je projektována v kategorii MR4d 20,25/20,25/80(60) a měří 1,800 km. Stavba se nachází ve velmi stísněných podmínkách, stavba je z jedné strany omezena Svratkou a z druhé tramvajovou tratí a Wilsonovým lesem, právě z důvodu omezeného prostoru je stavba neobvykle řešena. Uvažovalo se o třech způsobech, a to o převedení tramvajové dopravy do tunelu, posunutí koryta řeky, vedení VMO po estakádě nebo vystavění dvoupruhových silnic nad sebou na estakádě. Po veřejném projednání dokumentace EIA byla vybrána varianta, kde tramvajová trať bude odsunuta do tunelu a jedna polovina vozovky bude překryta galerii.