Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno
Projekt Česká Obec

Aktuálně ze Žabovřesk

Uzavírka ulice Kroftova - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Kroftova

14.09.2017
Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“), jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon o pozemních komunikacích“), a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, po projednání s Brněnskými komunikacemi a.s., Dopravním podnikem města Brna, a.s., MČ Brno – Komín a MČ Brno - Žabovřesky, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl takto:
povolil v rámci opravy obrusné vrstvy vozovky:
- úplnou uzavírku místní komunikace ul. Kroftova v úseku křižovatky s ul. Štursova (etapa 2);
termíny uzavírky:
- etapa 2: 16.09.2017 (ul. Kroftova).

Stanovená trasa objížďky:
- etapa 2: objízdná trasa je vedena ul. Štursova – (ul. Zemkova) - ul. Královopolská.
Přechodná sekce VOLBY - ilustrační obrázek

Přechodná sekce VOLBY

14.09.2017
Veškeré informace týkající se říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou zveřejněny na Úřední desce. Pro větší přehlednost jsme však zřídili i přechodnou sekci VOLBY 2017, která bude sloužit pouze pro volební info a bude průběžně doplňována.
Přesun Finančního úřadu Brno 3 - ilustrační obrázek

Přesun Finančního úřadu Brno 3

11.09.2017
Od 25. září 2017 bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, působit v nové budově na adrese Šumavská 35, Brno. Dne 20. září bude dané pracoviště na stávající adrese (Šumavská 31) otevřeno jen do 12. hodiny. Ve dnech 20. až 22. září pak bude pracoviště kvůli přesunu telefonicky nedostupné.
Telefonní i e-mailové kontakty zůstávají nezměněny.
Uzavírka ulice Králova - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Králova

08.09.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno-Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku ulice:
Králova, Brno

mezi uzlovými body č. 731 – č. 987 – č. 727 a č. 987 – č. 988, (od ulice Eleonory Voračické po ulici Mučednickou), z důvodu rekonstrukce kanalizace
v termínu od 11. 09. 2017 do 31. 12. 2017
Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Šeránkova, Jelínkova a v opačném směru po ulici Jelínkova, Šeránkova, Marie Steyskalové, Burianově náměstí, Minské, Mučednické. V době stavebních prací prováděných na ulici Zeleného, Brno, bude po tuto dobu zobousměrněn provoz na ulici Eleonory Voračické, Brno. Po uvedení do provozu ulice Zeleného, Brno, bude obnoveno stávající dopravní značení na ulici Eleonory Voračické, Brno.
Instalovali jsme elektronickou úřední desku  - ilustrační obrázek

Instalovali jsme elektronickou úřední desku

06.09.2017
Na fasádě radnice na Horově 28, mezi vstupem do úřadu a na polikliniku, je nově instalovaná elektronická informační tabule, jejíž součástí je i Úřední deska. Je vybavena dotykovým displejem a uživatelům umožňuje komfortní přístup a jednoduché ovládání.
Uzavírka ulice Vychodilova, Šumavská, Brno - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Vychodilova, Šumavská, Brno

05.09.2017
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tř. podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, společnosti Brněnské komunikace a. s., MČ Brno – Žabovřesky, rozhodl podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:
1)povolil úplnou uzavírku části místní komunikace v ul. Vychodilova (smyčka MHD + příjezd),
z důvodu lokální údržby komunikace:
termíny uzavírky: od 2. 9. 2017 do 3. 9. 2017 s náhradními termíny pro případné nepříznivé klimatické podmínky, a to: 9. 9. 2017 – 10. 9. 2017, 16. 9. 2017 – 17. 9. 2017, 23. 9. 2017 – 24. 9. 2017.
Stanovená trasa objížďky: po přilehlých místních komunikacích (ulicemi Vrázova, Colova, Zeyerova, Kainarova).
Změna organizace dopravy MHD bude sdělena cestující veřejnosti způsobem obvyklým, včetně umístění náhradních (konečných) zastávek MHD.
2)povolil částečnou uzavírku části ul. Šumavská, a to v úseku od křižovatky s ul. Pod Kaštany po křižovatku s ul. Kounicova (jeden směr), z důvodu opravy povrchu vozovky,
termíny uzavírky: od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 (5 dnů v tomto termínu).
Stanovená trasa objížďky: po přilehlých místních komunikacích.
Uzavírka silnice I/42H VMO - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42H VMO

31.08.2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
p o v o l u j e u z a v í r k u s i l n i c e
silnice: I/42H – původní trasa Velkého městského okruhu v Brně
MČ Brno – Královo Pole, okr. Brno-město, kraj Jihomoravský
v místě: ul. Královopolská, Skácelova v křižovatce s místní komunikací v ul. Purkyňova
tj. v km cca 0,150 - 0,300 dle staničení silnice I/42H, v obou směrech sil. I/42H
druh uzavírky: úplná, oba směry jízdy
důvod uzavírky: zvláštní užívání silnice – provádění stavebních prací;
odstranění havarijního stavu tramvajové trati
termín uzavírky: 02.09.2017 – 03.09.2017
objížďka: po místních komunikacích v MČ Brno – Královo Pole
směr centrum: ul. Purkyňova, Tyršova, Vodova, Svatopluka Čecha
směr z centra: ul. Dobrovského, Vodova, Berkova, Purkyňova
informace o uzavírce budou umístěny i na silnici II/640 ul. Hradecká.
Popis opatření na linkách MHD:
V důsledku uzavírky bude přerušen provoz pravidelné drážní tramvajové dopravy v úseku Konečného náměstí – Technologický park, drážní trolejbusové dopravy v úseku Přívrat – Slovanské náměstí
a pravidelné linkové osobní autobusové dopravy v ulici Skácelově.
Tramvajová linka 12 bude po dobu výluky provozována pouze v úseku Komárov – Česká. V úseku Česká – Technologický park bude zavedena náhradní autobusová doprava linkou x12, která obslouží všechny zastávky ve vyřazeném úseku linky 12. Trolejbusy na lince 30 budou po dobu výluky nahrazeny autobusy. Autobusy na linkách 30, 44, 53 a 67 v úseku mezi zastávkami Slovanské náměstí a Skácelova ve směru do Žabovřesk pojedou po objížďkové trase ulicemi Srbskou – Berkovou – Purkyňovou s tím, že zastávku Slovanské náměstí obslouží v přesunuté poloze v ulici Srbská. Autobusy na linkách 30, 53 a 84 v úseku mezi zastávkami Skácelova – Slovanské náměstí ve směru k Semilasu pojedou po objížďkové trase ulicemi Purkyňovou – Dobrovského – Charvatská s tím, že zastávku Skácelova obslouží v přesunuté poloze na ulici Purkyňova (společná s linkou N93) a zastávku Slovanské náměstí v přesunuté poloze na ulici Charvatská (společná s linkou 32). Autobusy linky 67 ve směru do centra pojedou v úseku mezi zastávkami Skácelova – Charvatská po objížďkové trase ulicemi Purkyňovou – Dobrovského s tím, že v tomto směru nebudou obsluhovat zastávku Slovanské náměstí, zastávku Skácelova směr centrum obslouží v přesunuté poloze na ulici Purkyňova (společná s linkou N93) a zastávku Charvatská směr centrum obslouží v přesunuté poloze na ulici Chodská (za křižovatkou s ul. Dobrovského). Informace cestujícím zajistí Dopravní podnik města Brna, a.s. způsobem obvyklým.
Uzavírka komunikace NN 331 od ul. Kroftova  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace NN 331 od ul. Kroftova

31.08.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna, Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Lesů města Brna, a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK a dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
povoluje úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:
NN 331 od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590,
z důvodu přeložky IS a úpravy komunikace
v termínu od 01. 09. 2017 do 30. 11. 2017.

Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem
a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.
Uzavírka ulic Štursova a Kroftova - ilustrační obrázek

Uzavírka ulic Štursova a Kroftova

09.08.2017
Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“), jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon o pozemních komunikacích“), a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, po projednání s Brněnskými komunikacemi a.s., Dopravním podnikem města Brna, a.s., MČ Brno-Komín a MČ Brno-Žabovřesky, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl takto:
povolil v rámci realizace napojení inženýrských sítí
- úplnou uzavírku místní komunikace ul. Štursova v úseku křižovatky s ul. Kroftova (etapa 1);
- úplnou uzavírku místní komunikace ul. Kroftova v úseku křižovatky s ul. Štursova (etapa 2);

termíny uzavírky:
- etapa 1: 17.08.2017 – 10.09.2017 (ul. Štursova)
- etapa 2: 02.09.2017 – 03.09.2017 (ul. Kroftova)


Stanovená trasa objížďky:
- etapa 1: objízdná trasa je vedena ul. Kroftova – (ul. Zemkova) – ul. Královopolská;
- etapa 2: objízdná trasa je vedena ul. Štursova – (ul. Zemkova) - ul. Královopolská.

Dopravní opatření:
- Etapa 1.: autobusové linky 44, 67 a 84 pojedou v úseku mezi zastávkami Štursova
a Přívrat obousměrně ulicí Kroftovou. Uvedené linky tak nebudou obsluhovat zastávku Rosického náměstí, na odklonové trase náhradou obslouží zastávku Vrázova. Noční linka N92 pojede v úseku mezi zastávkami Štursova a Rosického náměstí po objízdné trase ulicemi Kroftovou – Zemkovou – Královopolskou.
- Etapa 2.: Trolejbusy na linkách 30 a 36 budou nahrazeny autobusy, které stejně jako noční linka N89, pojedou v úseku mezi zastávkami Štursova a Přívrat po objízdné trase ulicemi Štursova – Rosického náměstí – Královopolskou. Uvedené linky tak nebudou obsluhovat zastávku Vrázova, na odklonové trase náhradou obslouží zastávku Rosického náměstí.
Uzavírky ulic  - ilustrační obrázek

Uzavírky ulic

03.07.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno-Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
1)
Povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Zeleného a Šmídkova, Brno
mezi uzlovými body č. 2957 – č. 3678 – č. 3679 a mezi uzlovými body č. 3678 – č. 3784 z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v termínu od 24. 08. 2017 do 30. 11. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Zeleného, v opačném směru Zeleného, Bráfova, Horova, Minská, Mučednická, Březinova, Tichého.

2)
Povoluje úplnou uzavírku ulice:
Králova, Brno
mezi uzlovými body č. 705 – č. 728 – č. 719 - č. 729 – č. 16739 – č. 730 – č. 731, (od ulice Minské po ulici Eleonory Voračické), bude zachován průjezd z ulice Eleonory Voračické po ulici Králova na ulici Mučednickou a Březinovu, z důvodu rekonstrukce kanalizace
v termínu od 03. 07. 2017 do 31. 12. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla povedou po ulici Králova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Šeránkova a v opačném směru po ulici Šeránkova, Marie Steyskalové, Burianově náměstí, Minské, Mučednické, Králové, Brno.

3)
Povoluje uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:
NN 331, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body
č. 3585 – č. 3590
od ulice Kroftova, Brno, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, z důvodu vybudování opěrné zdi, přeložky IS a úpravy komunikace
v termínu od 01. 07. 2017 do 11. 08. 2017.
Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace
NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno.