Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno
Projekt Česká Obec

Aktuálně ze Žabovřesk

SAKO se o odpad postará i o Vánocích, vánoční stromky do popelnice nepatří - ilustrační obrázek

SAKO se o odpad postará i o Vánocích, vánoční stromky do popelnice nepatří

13.12.2017
Společnost SAKO Brno se o svoz směsného a tříděného odpadu postará i během vánočních a novoročních svátků. Svážení odpadu v tomto období bude probíhat podle běžného harmonogramu, jedinou změnou bude přesun svozu z pondělí 1. ledna na úterý 2. ledna a dále vždy posun o jeden den. V praxi to znamená, že pondělní odvoz bude nahrazen v úterý, úterní ve středu atd.
Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, tedy 24. až 26. prosince a 1. ledna. Navíc v neděli 31. prosince budou na všech sběrných střediscích probíhat inventury, proto nebudou v provozu.
Stejně jako každý rok i letos společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Občané města Brna mají hned několik možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromek ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. Pokud je průměr kmene větší než 5 cm, měli by občané stromek rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle.
SAKO na začátku listopadu vyměnilo 13 tisíc černých popelnic za nové - ilustrační obrázek

SAKO na začátku listopadu vyměnilo 13 tisíc černých popelnic za nové

29.11.2017
Prvních čtrnáct dní v listopadu vyměnila společnost SAKO Brno ve vybraných městských částech většinu popelnic na směsný komunální odpad za nové. Od této doby současně začíná svoz odpadu v celém městě Brně zajišťovat vlastními silami. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které na konci října skončila subdodavatelská smlouva.
SAKO tak postupuje podle plánu, kdy již na jaře převzalo mimo vlastního svozu i svoz odpadu z 10 tisíc sběrných nádob v 8 městských částech a pořídilo 410 nových kontejnerů na sklo. Cílem je lepší řízení kvality služeb pro občany, efektivnější využívání stávajícího vozového parku, optimalizace svozových tras a tím i snížení nákladů na tuto službu.
Změna se týká Žabovřesek, Ořešína, Medlánek, Ivanovic, Komína, Stránic, Ponavy, Jehnic, Mokré hory, Sadové, Obřan, Soběšic a Útěchova. Další svoz odpadu probíhá beze změn podle stávajícího harmonogramu.
V případě dotazů se lidé mohou obracet na dispečink (tel.: 548 138 315, email: dispecink@sako.cz) nebo na oddělení komunikace (tel.: 728 225 593, email: sako@sako.cz.)
ADVENTNÍ SETKÁNÍ - ilustrační obrázek

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

27.11.2017
u rozzářeného vánočního stromu na Makovského náměstí se uskuteční v úterý 5. prosince od 16 hodin. Svým vystoupením Vás jistě potěší:
kapela Jiřího Helána,
pěvecký sbor Trnůvka z Jinačovic,
děti z Dětského domova Dagmar
a herečka Jana Musilová z Městského divadla Brno.
Nebudou chybět ani živá zvířátka!
Uzavírka silnice I/42 Brno - Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno - Velký městský okruh

07.11.2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku
silnice: I/42 Brno – velký městský okruh
MČ Brno-Žabovřesky, MČ Brno-Královo Pole, okr. Brno-město, kraj Jihomoravský
v místě: ul. Hradecká, MÚK Hradecká x Žabovřeská – rampy (větve MÚK) včetně mostů
tj. 3. kilometr dle staničení silnice I/42, v obou směrech staničení
druh uzavírky: úplná i částečná – dále viz níže termíny a dílčí etapy uzavírky
důvod uzavírky: realizace stavby
„Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B – dodatečná protihluková opatření“
termín uzavírky celkový: 06.11.2017 – 16.12.2017
termín uzavírky (dílčí etapy – termín a popis):
06.11.2017 – 12.11.2017 – I. etapa
částečná uzavírka silnice I/42 v ul. Hradecká, most Hradecká směr Praha, Bystrc, uzavřen pravý JP
13.11.2017 – 22.11.2017 – II. etapa
úplná a částečná uzavírka na sil. I/42 v ul. Hradecká–pravé odbočení směr Svitavy od centra zcela uzavřeno, na mostě směr Svitavy uzavřen pravý JP
23.11.2017 – 25.11.2017 – III. etapa
úplná uzavírka výjezdové větve z okružní křižovatky (tj. ze silnice II/640) směr Praha (tato větev je součástí silnice I/42) + částečná uzavírka silnice I/42 v ul. Hradecká, pravého JP v úseku těsně před galerií směr Praha, Bystrc
26.11.2017 – 16.12.2017 – IV. etapa
úplná uzavírka silnice I/42 v úseku výjezdové rampy směr Svitavy, Řečkovice (galerie na větvi H4), částečná uzavírka na mostě Hradecká směr Svitavy-uzavřen levý JP.
objížďka:
I. etapa: objížďka není nařízena, průjezd levým JP po sil. I/42
II. etapa: směr Svitavy z centra přes kruhový objezd (silnice II/640) a dále směr Svitavy po této silnici II/640, tj. spodní úroveň ul. Hradecké směr Svitavy, Řečkovice z ul. Žabovřeské zůstává zachován – levý JP sil. I/42
III. etapa: objížďka trasována přes MK v ul. Královopolská a Luční (za uzavřený výjezd
z okružní křižovatky)
IV. etapa: objížďka přes silnici II/640, tj. spodní úroveň ul. Hradecké (okružní křižovatka a dále směr Svitavy, Řečkovice); směr Svitavy je primárně (pro tranzitní dopravu) trasován stávajícím DZ Královopolským tunelem pro směr Svitavy z centra Brna zůstává zachován průjezd pravým JP po sil. I/42.
Informace o Participativní rozpočtu města Brna - ilustrační obrázek

Informace o Participativní rozpočtu města Brna

03.11.2017
Začalo hlasování o projektech v Brněnském participativním rozpočtu
1. listopadu 2017 bylo spuštěno elektronické hlasování o projektech v participativním rozpočtu města Brna. V prvním ročníku se projekty podělí o 20 miliónů korun. Občané mohou své hlasy rozdělit mezi 83 projektů, z toho jsou tři projekty navrhované přímo v Žabovřeskách. Jedná se o projekty
Revitalizace rekreační plochy na ulici Luční v Žabovřeskách
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=613
Revitalizace průchodu Sochorova – Stránského
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=233
Pejsci a sport na Záhřebské
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=41
Elektronicky je možné hlasovat až do 22. listopadu na stránkách www.damenavas.brno.cz. Pro všechny, kteří by měli s hlasováním po internetu problém, bude 14. listopadu hlasování fyzické, do něhož se bude možné zapojit od 10 do 20 hodin v atriu Knihovny Jiřího Mahena na ulici Kobližná 4.
Posuzování vlivů na životní prostředí - ilustrační obrázek

Posuzování vlivů na životní prostředí

02.11.2017
Dne 30.10.2017 obdržela městská část Brno-Žabovřesky zveřejnění posudku dokumentace vlivu záměru „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ na životní prostředí. Do dokumentace je možno nahlédnout v budově ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor všeobecný, vždy v úřední dny PO, ST od 8:00-17:00 v termínu od 1.11.2017 do 30.11..2017. Dokumentace je rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí na adrese http://portal.cenia.cz/eiaseia/view/eia100_cr, pod kódem záměru OV7162
S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál - ilustrační obrázek

S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál

20.10.2017
Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna byla schválena nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Účinná jsou od 1. října letošního roku. Díky těmto pravidlům si můžou nájemníci vyměnit obecní byty i přes nový internetový portál.
„Město spustilo prvního října internetový portál ‚Výměna bytů ve vlastnictví statutárního města Brna‘, který umožňuje zprostředkovat zájemcům výměnu bytů v majetku města. Uživatelé portálu vyplní požadované údaje o stávajícím bytu, jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného a dále i požadavky na byt, o který by měli zájem. Dojde-li ke spárování nabídky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu jejich kontakty,“ řekl první náměstek primátora Petr Hladík.
Webové stránky, které mohou zájemci o výměnu brněnských obecních bytů využít, najdete na adrese https://vymenabytu.brno.cz. Od prvního října projevilo zájem o výměnu bytů 34 uživatelů, z toho v 10 případech už došlo k výměně kontaktů se zájemci.
„Spuštění webu, který pomáhá lidem při výměně bytů, je dalším krokem k větší elektronizaci veřejné správy. Navazujeme tak na předchozí projekty internetové mapy bezbariérovosti, mapy spádovosti škol, nebo na používání elektronického zápisu do škol,“ dodal Hladík.
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna stanovují, že si mohou nájemci vyměnit byty jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou oba v majetku města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce.
Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace - ilustrační obrázek

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace

11.10.2017
Odkaz na vizualizační video (nutno zkopírovat):

https://www.youtube.com/watch?v=IGVMSUSlLyQ

Stavba VMO Žabovřeská I je projektována v kategorii MR4d 20,25/20,25/80(60) a měří 1,800 km. Stavba se nachází ve velmi stísněných podmínkách, stavba je z jedné strany omezena Svratkou a z druhé tramvajovou tratí a Wilsonovým lesem, právě z důvodu omezeného prostoru je stavba neobvykle řešena. Uvažovalo se o třech způsobech, a to o převedení tramvajové dopravy do tunelu, posunutí koryta řeky, vedení VMO po estakádě nebo vystavění dvoupruhových silnic nad sebou na estakádě. Po veřejném projednání dokumentace EIA byla vybrána varianta, kde tramvajová trať bude odsunuta do tunelu a jedna polovina vozovky bude překryta galerii.
Uzavírka ulice Králova, Brno - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Králova, Brno

06.10.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku ulice:
Králova, Brno

mezi uzlovými body č. 705 – č. 728 – č. 719 - č. 729 – č. 16739 – č. 730 – č. 731, (od ulice Minské po ulici Eleonory Voračické), bude zachován průjezd z ulice Eleonory Voračické po ulici Králova na ulici Mučednickou a Březinovu, z důvodu rekonstrukce kanalizace
v termínu od 03. 07. 2017 do 31. 12. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla povedou po ulici Králova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Šeránkova a v opačném směru po ulici Šeránkova, Marie Steyskalové, Burianově náměstí, Minské, Mučednické, Králové, Brno.
Uzavírka části ulice Zeleného a Šmídkova, Brno - ilustrační obrázek

Uzavírka části ulice Zeleného a Šmídkova, Brno

06.10.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Zeleného a Šmídkova, Brno

mezi uzlovými body č. 2957 – č. 3678 – č. 3679 a mezi uzlovými body č. 3678 – č. 3784 z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v termínu od 24. 08. 2017 do 30. 11. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Zeleného, v opačném směru Zeleného, Bráfova, Horova, Minská, Mučednická, Březinova, Tichého.