Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno
Projekt Česká Obec

Aktuálně ze Žabovřesk

Uzavírky ulic  - ilustrační obrázek

Uzavírky ulic

03.07.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno-Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
1)
Povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Zeleného a Šmídkova, Brno
mezi uzlovými body č. 2957 – č. 3678 – č. 3679 a mezi uzlovými body č. 3678 – č. 3784 z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v termínu od 24. 08. 2017 do 30. 11. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Zeleného, v opačném směru Zeleného, Bráfova, Horova, Minská, Mučednická, Březinova, Tichého.

2)
Povoluje úplnou uzavírku ulice:
Králova, Brno
mezi uzlovými body č. 705 – č. 728 – č. 719 - č. 729 – č. 16739 – č. 730 – č. 731, (od ulice Minské po ulici Eleonory Voračické), bude zachován průjezd z ulice Eleonory Voračické po ulici Králova na ulici Mučednickou a Březinovu, z důvodu rekonstrukce kanalizace
v termínu od 03. 07. 2017 do 31. 12. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla povedou po ulici Králova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Šeránkova a v opačném směru po ulici Šeránkova, Marie Steyskalové, Burianově náměstí, Minské, Mučednické, Králové, Brno.

3)
Povoluje uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:
NN 331, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body
č. 3585 – č. 3590
od ulice Kroftova, Brno, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, z důvodu vybudování opěrné zdi, přeložky IS a úpravy komunikace
v termínu od 01. 07. 2017 do 11. 08. 2017.
Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace
NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí dne 07.07.2017 - ilustrační obrázek

Výkon sociálně-právní ochrany dětí dne 07.07.2017

30.06.2017
Pracoviště OSPOD zajišťuje ve výše uvedený den výkon sociálně-právní ochrany následujícím způsobem:

V rozmezí od 7:00 hodin až 14:00 hodin budou fungovat veškeré telefonické pevné linky pracovníků OSPOD při ÚMČ Brno-Žabovřesky, tj. 549 523 530; 549 523 531; 549 523 532; 549 523 534; 549 523 535 včetně mobilního kontaktu: 606 302 852.

Bude-li v zájmu dítěte nezbytná osobní konzultace či jiný neodkladný úkon, toto rovněž bude zprostředkováno pracovnicí OSPOD, a to na základě předchozí telefonické domluvě.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je dále ve správním obvodu Brno-Žabovřesky zajišťován i mimo pracovní dobu pracoviště, a to formou pohotovostní služby, kterou organizuje Magistrát města Brna. Pohotovostní telefonní číslo je však neveřejné, mají jej k dispozici pouze další instituce, které se podílejí na zajištění sociálně-právní ochrany dětí – Policie ČR, poskytovatelé zdravotních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, telefonní linky důvěry. Tyto neprodleně poté, co se dozvědí o mimořádné a obtížné situaci dítěte, pohotovostní službu OSPOD kontaktují. Smyslem této služby je zajistit sociálně-právní ochranu pro výkon základních, nutných a bezodkladných úkonů. Jedná se zejména o situace, kdy se nezl. dítě ocitlo bez jakékoli péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.

Mgr. Jitka Horáková
vedoucí Odboru sociálního
Jednodenní uzavření úřadu - ilustrační obrázek

Jednodenní uzavření úřadu

13.06.2017
V pátek 7. 7. 2017 bude Úřad městské části Brno-Žabovřesky zcela uzavřen.
Provozní doba hřiště při Waldorfské ZŠ - ilustrační obrázek

Provozní doba hřiště při Waldorfské ZŠ

02.06.2017
Školní víceúčelové hřiště při Waldorfské základní škole na Plovdivské je zpřístupněno i veřejnosti, a sice v časech:

ve dnech školního vyučování 18.00-22.00 hod. (s výjimkou pravidelných rezervací v červnu - středa 17.30-19.30, čtvrtek 18.00-19.00 hod.)

o víkendech kdykoliv

o prázdinách kdykoliv, mimo termíny středa 17.30-19.30, čtvrtek 18.00-19.30 hod. (pravidelné rezervace) a ve dnech 12.8.-25.8. v čase 8.00-18.00 hod. (rezervace pro seminář organizovaný školou - je nepravidelný, možná domluva).
Na radnici je box pro sběr baterií  - ilustrační obrázek

Na radnici je box pro sběr baterií

31.05.2017
Vedle vstupních dveří do budovy úřadu se nachází sběrná nádoba na použité baterie. Můžete do ní odkládat použité a nefunkční tužkové baterie, knoflíkové baterie i monočlánky. Tato sběrná nádoba slouží nejen zaměstnancům úřadu, ale i veřejnosti.
Spustili jsme mobilní aplikaci Česká obec - ilustrační obrázek

Spustili jsme mobilní aplikaci Česká obec

26.05.2017
Městská část Brno-Žabovřesky se připojila do mobilní aplikace Česká obec. Na této stránce vpravo pod logem Komety najdete logo, které umožní stažení aplikace do Vašeho mobilního zařízení. S aplikací Česká obec budete okamžitě a stále informováni o událostech v Žabovřeskách.
Nové uzavírky komunikací  - ilustrační obrázek

Nové uzavírky komunikací

10.04.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
1) Povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Zeleného, Brno
mezi uzlovými body č. 3679 – č. 2949 – č. 2947 – č. 3665 (od ulice Gogolova po ulici Marie Steyskalové) z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v termínu od 10. 04. 2017 do 30. 11. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Zeleného, popřípadě Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Horova, Bráfova, Zeleného, v opačném směru Zeleného, Bráfova, Horova, Minská, Mučednická, Březinova, Tichého.
2) Povoluje částečnou uzavírku ulice:
Králova, Brno
mezi uzlovými body č. 719 - č. 729 – č. 16739 – č. 730 – č. 731 (od ulice Sirotkova po ulici Nárožní) z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek
v termínu od 10. 04. 2017 do 30. 06. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Králova, Mučednická, Sirotkova, nebo Nárožní, Jelínkova, Šeránkova, Brno.
Informace k rekonstrukci na ulici Králova - ilustrační obrázek

Informace k rekonstrukci na ulici Králova

17.03.2017
Z důvodu rekonstrukce kanalizace na ulici Králova budou v letních měsících zahájeny stavební práce.

Stavba: Brno, Králova – rekonstrukce kanalizace
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno
Termín zahájení stavby: červenec 2017
Předpokládané ukončení stavby: září 2018

Před zahájením rekonstrukce na ulici Králova proběhne na přelomu měsíce března a dubna 2017 kácení dřevin v nezbytně nutném rozsahu. Odstraněny budou pouze stromy a keře, které rostou v trase rekonstruovaných inženýrských sítí. Po ukončení stavby budou provedeny nové výsadby stromů a celkové vegetační úpravy.
Žádáme Vás tímto o respektování dopravního značení, trpělivost a shovívavost v průběhu výstavby.
Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k této akci najdete na našich stránkách v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení
Uzavírka komunikace na Jana Babáka  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace na Jana Babáka

01.03.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Jana Babáka, Brno, která bude uzavřena v rozsahu cca 240,00 m2, mezi uzlovými body č. 873 – č. 827, z důvodu umístění stavebního zařízení – jeřábu a stavebního materiálu
v termínu 07. 03. 2017 a 16. 06. 2017.


Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Jana Babáka a Tábor, Brno.
 Uzavírka komunikace Kroftova  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace Kroftova

27.02.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ jako příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Lesů města Brna, a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK a dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:

NN 331 od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590, z důvodu vybudování opěrné zdi a přeložky IS,
v termínu od 01. 03. 2017 do 30. 06. 2017.


Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.