Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno

Aktuálně ze Žabovřesk

Oslavme společně konec rekonstrukce! - ilustrační obrázek

Oslavme společně konec rekonstrukce!

13.07.2016
Vážení přátelé - obchodníci,
blíží se ukončení rekonstrukce ulic Minská a Horova. Více než roční uzavření této osy znamenalo mnohá omezení nejen pro běžné občany, ale i pro Vás – obchodníky. Než se naplno obnoví provoz a zrekonstruované ulice se zaplní vozidly i tramvajemi, rádi bychom využili posledního klidného dne ke společné oslavě dokončení díla.

Nabízíme Vám možnost zúčastnit se slavnostního programu plánovaného na pátek 29. července 2016. Minskou a Horovou budou projíždět koloběžky, plánujeme grilování, o hudební produkci se u kapličky postará DJ Savana, na programu jsou i policejní ukázky. Budeme rádi, připojíte-li se ke společné oslavě prodejem Vašeho zboží přímo na chodníku, aby celá osa Minská-Horova ožila prodejci, nakupujícími, hudbou, dětmi i dospělými na koloběžkách.

Organizací slavnostního odpoledne je pověřen JUDr. Baráček – Ocean48. V případě zájmu ho kontaktujte na e-mailu: baracek@hotmail.com
Uzavírka v křižovatce Bráfova x Fanderlíkova - ilustrační obrázek

Uzavírka v křižovatce Bráfova x Fanderlíkova

01.07.2016
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tř. podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, na základě souhlasu společnosti Brněnské komunikace a. s., MČ Brno – Žabovřesky, Dopravního podniku města Brna, a. s., rozhodl podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

úplnou uzavírku místních komunikací v ul. Bráfova - v křižovatce Fanderlíkova x Bráfova z důvodu zhotovení povrchů vozovky po stavbě napojení kanalizace v termínu od 01. 07. 2016 do 07. 07. 2016
Popis objížďky:
Objížďka povede po místních komunikacích v ul. Bráfova, Šmejkalova, Jana Nečase, Zeleného, Fanderlíkova, Slezská, Marie Steyskalové, a to dle přechodného DZ.
Přechodná úprava provozu byla stanovena Odborem dopravy MMB a bude provedena dle situace dopravního značení, která je přílohou rozhodnutí.
Stanovená přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci může být v průběhu uzavírky příslušným orgánem změněna pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Plánky dopravní situace najdete v sekci Úřední deska, podsekci Přílohy.
Uzavírka části ul. Sochorova a Horova - ilustrační obrázek

Uzavírka části ul. Sochorova a Horova

11.05.2016
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tř. podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, společnosti Brněnské komunikace a. s.,
MČ Brno – Žabovřesky, Dopravního podniku města Brna, a. s., rozhodl podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje částečnou a úplnou uzavírku místní komunikace v části ul. Sochorova a Horova (Sochorova č. 9 – Horova č. 48), v 7 etapách, z důvodu opravy komunikace a výměny kolejí tramvajové tratě,
v termínu od 11. 5. 2016 do 31. 7. 2016
částečná uzavírka bude realizována v době provádění přípravných prací a vlastních oprav, v době pokládky obrusné vrstvy v rámci 7. etapy, pak bude v režimu uzavírky úplné.
Popis objížďky:
Objížďka se nařizuje dle DZ na místě dle jednotlivých etap, pro MHD následovně:
Autobusy linek 44, 67, 84, N92 budou v úseku mezi zastávkami Přívrat a Štursova odkloněny ulicí Vrázovou. Odklonem vynechají zastávku Rosického náměstí a náhradou obslouží zastávku Vrázova. Autobusy linky x83 budou od zastávky Haasova odkloněny ulicemi Královopolskou
a Vychodilovou do smyčky Vychodilova. Zastávka Rosického náměstí bude přeložena do ulice Královopolské a na odklonové trase autobusy navíc obslouží zastávky Přívrat a Vychodilova – platí pro 1. – 6. etapu, v 7. etapě při úplné víkendové uzavírce křižovatky Horova x Královopolská, autobusy linek 44, 67, 84, N92 budou vedeny ve stejném opatření jako výše. Autobusy linky x83 budou ukončeny v zastávce Haasova. Přemístění zastávek MHD, respektive jejich dočasné zrušení, sdělí provozovatel cestující veřejnosti způsobem obvyklým a v dostatečném časovém předstihu.
Upozornění pro občany - ilustrační obrázek

Upozornění pro občany

10.05.2016
Od 08.08.2016 proběhne čištění komunikací dotčených rekonstrukcí ulic Minská a Horova. Ve vlastním zájmu prosíme občany, aby sledovali naše internetové stránky a především dopravní značení na komunikacích.
Pokračování rekonstrukce k Rosického náměstí - ilustrační obrázek

Pokračování rekonstrukce k Rosického náměstí

05.04.2016
Na základě rozhodnutí orgánů města Brna dojde od 6. 4. 2016 k provedení opravy komunikace na ulici Horova od konce nyní rekonstruovaného úseku dle projektové dokumentace až po Rosického náměstí, tj. křižovatku Stránského - Královopolská - Rosického náměstí.

Investory tohoto úseku jsou:
• DPmB, pro který se bude provádět multikanál na pravé straně ve směru k Rosickému náměstí, kde dodavatelem multikanálu je firma Unika
• DPmB - koleje, kde dodavatelem jsou Dopravní stavby Brno
• Brněnské komunikace - dodavatelem pro obrubníky a chodníky bude firma Firesta


Práce započnou 6. 4. 2016 na multikanálu, následně bude prováděna oprava obrubníků a chodníků.

Koncem dubna započnou práce na opravě tramvajové tratě.

Po dobu trvání opravy bude umožněno zásobování obchodů a přilehlých objektů po tramvajové trati.


Upozornění: od 6. 4. 2016 nebude možno oboustranně parkovat podél tohoto úseku komunikace - tak jak je uvedeno na nově osazeném dopravním značení!
Sňatky v roce 2016 - ilustrační obrázek

Sňatky v roce 2016

06.11.2015
Snoubencům, kteří mají zájem o uzavření sňatku v naší obřadní síni na Makovského náměstí, nabízíme termíny pro rok 2016. Jejich rozpis je zveřejněn v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení. Můžete využít i rychlou navigaci.
Komplikace se svozem odpadu - ilustrační obrázek

Komplikace se svozem odpadu

27.07.2015
Rekonstrukce frekventovaných ulic s sebou může přinášet problémy se svozem komunálního odpadu. Společnost SAKO proto Brňany takových lokalit žádá, aby odpad neodkládali do vlastních popelnic, ale na trvale zajištěných náhradních stanovištích. Celou tiskovou zprávu společnosti SAKO Brno, a.s. najdete v sekci REKONSTRUKCE MINSKÁ-HOROVA.
Základní info v sekci Minská - Horova - ilustrační obrázek

Základní info v sekci Minská - Horova

24.06.2015
V sekci Rekonstrukce Minská - Horova jsme zřídili novou záložku Základní informace, která bude průběžně doplňovaná o aktuální informace související se stavbou.
Plánek organizace dopravy  - ilustrační obrázek

Plánek organizace dopravy

12.06.2015
Do sekce Rekonstrukce Minská - Horova byla vložena mapka organizace dopravy při výluce Minská - Horova a další důležité informace.