Aktuálně ze Žabovřesk

Spustili jsme mobilní aplikaci Česká obec - ilustrační obrázek

Spustili jsme mobilní aplikaci Česká obec

26.05.2017
Městská část Brno-Žabovřesky se připojila do mobilní aplikace Česká obec. Na této stránce vpravo pod logem Komety najdete logo, které umožní stažení aplikace do Vašeho mobilního zařízení. S aplikací Česká obec budete okamžitě a stále informováni o událostech v Žabovřeskách.
Zavíráme Minskou! - ilustrační obrázek

Zavíráme Minskou!

25.05.2017
Uzavřená pro veškerý provoz, ale otevřená pro občany, prodejce, hudebníky, gastronomické speciality, divadlo pro děti apod. bude v pátek 23. června 2017 od 15 hodin. Uskuteční se druhá street párty, letos pod názvem Veselé prázdniny. Akce proběhne v ulicích Minská a Horova a potrvá do nočních hodin. Prosíme řidiče o odstavení jejich vozidel v dostatečném předstihu, nejpozději však den před konáním.
Srdečně zveme všechny žabovřeské občany!
Červnové Hovory s občany - ilustrační obrázek

Červnové Hovory s občany

25.05.2017
V měsíci červnu se Hovory s občany uskuteční ve středu 14. 6. 2017 v 16 hodin v DSA Rubínek, Poznaňská 10.
Nové uzavírky komunikací  - ilustrační obrázek

Nové uzavírky komunikací

10.04.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
1) Povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Zeleného, Brno
mezi uzlovými body č. 3679 – č. 2949 – č. 2947 – č. 3665 (od ulice Gogolova po ulici Marie Steyskalové) z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v termínu od 10. 04. 2017 do 30. 11. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Zeleného, popřípadě Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Horova, Bráfova, Zeleného, v opačném směru Zeleného, Bráfova, Horova, Minská, Mučednická, Březinova, Tichého.
2) Povoluje částečnou uzavírku ulice:
Králova, Brno
mezi uzlovými body č. 719 - č. 729 – č. 16739 – č. 730 – č. 731 (od ulice Sirotkova po ulici Nárožní) z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek
v termínu od 10. 04. 2017 do 30. 06. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Králova, Mučednická, Sirotkova, nebo Nárožní, Jelínkova, Šeránkova, Brno.
Informace k rekonstrukci na ulici Králova - ilustrační obrázek

Informace k rekonstrukci na ulici Králova

17.03.2017
Z důvodu rekonstrukce kanalizace na ulici Králova budou v letních měsících zahájeny stavební práce.

Stavba: Brno, Králova – rekonstrukce kanalizace
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno
Termín zahájení stavby: červenec 2017
Předpokládané ukončení stavby: září 2018

Před zahájením rekonstrukce na ulici Králova proběhne na přelomu měsíce března a dubna 2017 kácení dřevin v nezbytně nutném rozsahu. Odstraněny budou pouze stromy a keře, které rostou v trase rekonstruovaných inženýrských sítí. Po ukončení stavby budou provedeny nové výsadby stromů a celkové vegetační úpravy.
Žádáme Vás tímto o respektování dopravního značení, trpělivost a shovívavost v průběhu výstavby.
Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k této akci najdete na našich stránkách v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení
Uzavírka komunikace na Jana Babáka  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace na Jana Babáka

01.03.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Jana Babáka, Brno, která bude uzavřena v rozsahu cca 240,00 m2, mezi uzlovými body č. 873 – č. 827, z důvodu umístění stavebního zařízení – jeřábu a stavebního materiálu
v termínu 07. 03. 2017 a 16. 06. 2017.


Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Jana Babáka a Tábor, Brno.
 Uzavírka komunikace Kroftova  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace Kroftova

27.02.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ jako příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Lesů města Brna, a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK a dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:

NN 331 od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590, z důvodu vybudování opěrné zdi a přeložky IS,
v termínu od 01. 03. 2017 do 30. 06. 2017.


Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.
V domácnostech proběhne statistické šetření   - ilustrační obrázek

V domácnostech proběhne statistické šetření

25.01.2017
Výběrové šetření Českého statistického úřadu zaměřené na životní podmínky 2017 se uskuteční v období od 4. 2. do 28. 5. 2017.
Více informací (včetně způsobu prokazování tazatelů) najdete v sekci Úřední deska, podsekci Veřejné vyhlášky jiných úřadů.
Dopravní studie Plovdivská 7 na webu - ilustrační obrázek

Dopravní studie Plovdivská 7 na webu

22.12.2016
V sekci Úřední deska - Dlouhodobá sdělení najdete Dopravní studii Plovdivská 7 2016.