Sbor pro občanské obřady a slavnosti


Sbor pro občanské obřady a slavnosti zajišťuje a organizuje obřady slavnostního vítání dětí do života, dále zlaté, diamantové a další jubilejní svatby. 
Rodiče novorozeného dítěte, kteří mají zájem o slavnostní uvítání jejich dítěte, předloží vyplněný formulář "Žádost o účast na obřadu Vítání dětí do života".
Kontaktní osoba:  
Bc. Iveta Fišerová, tel.: 549 523 537
e-mail: fiserova@zabovresky.cz  

 

 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení zadost_o_vitani_deti.doc (doc, velikost: 67 kB)