Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno
Projekt Česká Obec

Aktuálně ze Žabovřesk

Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu - prodloužení termínu - ilustrační obrázek

Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu - prodloužení termínu

04.02.2019
Po úspěšném zavedení mobilního svozu biologického odpadu v loňském roce se město rozhodlo pro jeho pokračování. Hlavním důvodem je snaha omezit spalování rostlinného materiálu a tím přispět ke zlepšení kvality ovzduší. Do kontejnerů na biologický odpad je možné odkládat rostlinný materiál ze zahrad, především větve a spadané listí. Biologicky rozložitelný odpad mohou obyvatelé městské části Brno – Žabovřesky vhazovat ve vybrané dny do mobilních kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny do zvolených lokalit stejně jako v loňském roce po dobu 20 minut. Novinkou pro letošní rok jsou dvě nová místa, a to u tenisových kurtů na Žabovřeských loukách a u křižovatky Luční/Topolky. Harmonogram svozu a mapa lokalit jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci „Úřední deska“ v podsekci „Dlouhodobá sdělení“.
Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech - ilustrační obrázek

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

25.01.2019
ČSÚ organizuje v roce 2019 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2019", které proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Podrobnější informace naleznete v sekci "Úřední deska" podsekci "Přílohy".
WORKSHOP 2019  - ilustrační obrázek

WORKSHOP 2019

24.01.2019
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje oznamuje, že ve dnech 21. června 2019, 20. září 2019 a 11. října 2019 se uskuteční v areálu SKP Kometa, Bauerova 5, Brno WORKSHOP 2019 "Policistou na zkoušku".
Informační letáky jsou zveřejněny v sekci "Úřední deska" podsekci "Přílohy".
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí - ilustrační obrázek

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

04.01.2019
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. do 31. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu. Rozpis rozšířených úředních hodin naleznete v sekci "Úřední deska" v podsekci "Přílohy".
Poplatek za komunální odpad v roce 2019 - ilustrační obrázek

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

04.01.2019
V roce 2019 nedochází k žádným změnám v oblasti místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Sazby, osvobození i úlevy zůstávají stejné jako v roce 2018. Základní sazba poplatku činí 670,- Kč, snížená sazba je /500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. Splatnost poplatku je stanovena na nejzazší datum 31.5.2019. Poplatek lze uhradit několika způsoby, a to na pokladně, bezhotovostně převodem, poštovní poukázkou nebo lze využít městský e-shop. Více informací naleznete na webových stránkách města Brna
www.brno.cz/odpady
Posypový materiál pro zimní údržbu - ilustrační obrázek

Posypový materiál pro zimní údržbu

06.12.2018
Na území městské části Brno-Žabovřesky je používán posypový materiál výhradně z lomu v Předklášteří, který neobsahuje žádné nebezpečné prvky ze skupiny Aktinoidů.
Aplikace Česká Obec - ilustrační obrázek

Aplikace Česká Obec

11.05.2018
Spustili jsme užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění v městské části Brno-Žabovřesky o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, povinnostech plateb apod. Aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat „Brno-Žabovřesky“. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho telefonu. Aplikaci Česká Obec si stáhnete přes GooglePlay nebo App Store.
Informace pro živnostníky - ilustrační obrázek

Informace pro živnostníky

11.05.2018
Stručný informační materiál pro živnostníky k jejich povinnostem v oblasti odpadového hospodářství naleznete v sekci Úřední deska, podsekce Přílohy.
Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace - ilustrační obrázek

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace

11.10.2017
Odkaz na vizualizační video (nutno zkopírovat):

https://www.youtube.com/watch?v=IGVMSUSlLyQ

Stavba VMO Žabovřeská I je projektována v kategorii MR4d 20,25/20,25/80(60) a měří 1,800 km. Stavba se nachází ve velmi stísněných podmínkách, stavba je z jedné strany omezena Svratkou a z druhé tramvajovou tratí a Wilsonovým lesem, právě z důvodu omezeného prostoru je stavba neobvykle řešena. Uvažovalo se o třech způsobech, a to o převedení tramvajové dopravy do tunelu, posunutí koryta řeky, vedení VMO po estakádě nebo vystavění dvoupruhových silnic nad sebou na estakádě. Po veřejném projednání dokumentace EIA byla vybrána varianta, kde tramvajová trať bude odsunuta do tunelu a jedna polovina vozovky bude překryta galerii.
Provozní doba hřiště při Waldorfské ZŠ - ilustrační obrázek

Provozní doba hřiště při Waldorfské ZŠ

02.06.2017
Školní víceúčelové hřiště při Waldorfské základní škole na Plovdivské je zpřístupněno i veřejnosti, a sice v časech:
ve dnech školního vyučování 18.00-22.00 hod. (s výjimkou pravidelných rezervací v červnu - středa 17.30-19.30, čtvrtek 18.00-19.00 hod.)
o víkendech kdykoliv
o prázdinách kdykoliv, mimo termíny středa 17.30-19.30, čtvrtek 18.00-19.30 hod. (pravidelné rezervace) a ve dnech 12.8.-25.8. v čase 8.00-18.00 hod. (rezervace pro seminář organizovaný školou - je nepravidelný, možná domluva).