Aktuálně ze Žabovřesk

Svoz biologicky rozložitelného odpadu - ilustrační obrázek

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

21.03.2018
MČ Brno-Žabovřesky ve spolupráci s MMB rozjíždí pilotní program pro mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu. Více informací naleznete v sekci - úřední deska - dlouhodobá sdělení.
Zrušení blokového čištění komunikací - ilustrační obrázek

Zrušení blokového čištění komunikací

19.03.2018
Upozorňujeme občany, že z důvodu velmi nepříznivého počasí, blokové čištění naplánované na 20.03.2018 neproběhne.
Náhradní termín bude v časovém předstihu uveřejněn. Omlouváme se tímto občanům za vzniklé potíže a nepříjemnosti.
Brno rozdává kompostéry - ilustrační obrázek

Brno rozdává kompostéry

19.03.2018
Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití.
Žádosti o kompostér je možné podávat od 16. dubna na webové stránce www.resako.cz, kde jsou zároveň uveřejněny bližší informace.
Svoz odpadu ve městě Brně o velikonočních svátcích - ilustrační obrázek

Svoz odpadu ve městě Brně o velikonočních svátcích

19.03.2018
Na Velikonoční pondělí nebude v Brně probíhat svoz komunálního odpadu. Odvoz odpadu bude přesunut z pondělí 2. 4. 2018 na úterý 3. 4. 2017 a analogicky další svoz proběhne vždy s jednodenním posunem. To znamená, že ve 14. týdnu bude běžný pondělní svoz proveden až v úterý, úterní ve středu, středeční ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a páteční svoz bude proveden v sobotu 7. 4. 2018. Na Velký pátek 30. 3. 2018 bude svoz odpadu probíhat beze změn podle standardního harmonogramu.
Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje, budou 30. 3. i 2. 4. 2018 uzavřena. Mimo tyto dny bude provoz zajištěn podle běžné otevírací doby.
Uzavírka silnice I/42 Brno - Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno - Velký městský okruh

06.03.2018
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, takto:
povoluje uzavírku silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh, katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
v místě cca km 1,390 - 1,480 ve směru provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2017), konkrétně se jedná o uzavírku pravého jízdního pruhu sinice, tj. ulice Žabovřeská (ve směru Svitavy),
Důvod: provedení geotechnické sondy pro stavbu „VMO Žabovřeská“,
Druh uzavírky: Částečná
Termín uzavírky: od 10.03.2018 od 06:00 hodin do 11.03.2018 do 20:00 hodin,
Náhradní termín: od 24.03.2018 od 06:00 hodin do 25.03.2018 do 20:00 hodin(z důvodu případných nepříznivých klimatických podmínek).
Délka uzavírky: cca 0,090 km
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu - svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při částečné uzavírce bude doprava (v režimu 1+1) vedena ve zúžených jízdních pruzích silnice I/42 Brno – VMO, ul. Žabovřeská
Délka objížďky: cca 0,090 km
Uzavírka silnice I/42H Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42H Brno-Velký městský okruh

28.02.2018
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice

silnice: I/42 Brno – velký městský okruh
MČ Brno-Žabovřesky, MČ Brno-Královo Pole, okr. Brno-město, kraj Jihomoravský

v místě: ul. Hradecká, mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Hradecká x Žabovřeská – větev
H5 tj. 3. kilometr dle staničení silnice I/42, směr jízdy Praha (Pisárky, Bystrc)

druh uzavírky: úplná i částečná – dále viz níže

důvod uzavírky: stavba „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B – dodatečná PH opatření“
dokončení II. etapy stavby na větvi H5 MÚK
termín uzavírky: 01.03.2018 – 04.03.2018 – větev H5 MÚK II. etapa
05.03.2018 – 11.03.2018 – termín v příp. nepříznivých klimatických podmínek
úplná uzavírka výjezdové větve z okružní křižovatky (tj. ze silnice II/640) směr
Praha (tato větev je součástí silnice I/42) + částečná uzavírka silnice I/42 v ul.
Hradecká, pravého JP v úseku před galerií směr Praha, Bystrc.
objížďka pro úplnou uzavírku: je vedena po silnici II/640, dále přes MK v ul. Královopolská a Luční
(za uzavřený výjezd z okružní křižovatky směr Praha).
Uzavírka VMO v sekci Přílohy.
Vysvěcení kaple sv. Václava - ilustrační obrázek

Vysvěcení kaple sv. Václava

19.02.2018
Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky a Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách Vás srdečně zvou na slavnostní žehnání Kaple svatého Václava na Burianově náměstí, v úterý 6.3. 2018 v 17:00 hod.
https://www.facebook.com/events/472046816531229/
Program najdete v sekci Úřední deska podsekce Přílohy
Termín místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2018/2019 - ilustrační obrázek

Termín místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2018/2019

14.02.2018
MŠ Beruška, Podivínská 6 – 2.5.2018, 12.30-16.30 hod., 3.5.2018, 7.30-12.00 hod.; MŠ Fanderlíkova 9a - 2.5.2018, 7.30-12.00 hod., 3.5.2018, 12.30-16.30 hod.; MŠ Gabriely Preissové 8 - 2.5.2018, 12.30-16.30 hod., 3.5.2018, 7.30-12.00 hod.; MŠ Žižkova 57 - 2.5.2018, 7.30-12.00 hod., 3.5.2018, 12.30-16.30 hod.; MŠ nám. Svornosti 8 - 2.5.2018, 8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod., 3.5.2018, 8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.; Zápis do MŠ bude ve městě Brně probíhat formou elektronického zápisu. Více informací v sekci Školství podsekci Mateřské školy.
Dáme na vás - Participativní rozpočet města Brna 2018 - ilustrační obrázek

Dáme na vás - Participativní rozpočet města Brna 2018

08.02.2018
Veřejná setkání o participativním rozpočtu
Úplné znění pozvánky v sekci - Úřední deska, podsekce - Přílohy.
KAM nádraží - pozvánka 2018 - ilustrační obrázek

KAM nádraží - pozvánka 2018

08.02.2018
Kde má stát nové brněnské nádraží?
29.03.2018 v 18:00 hod.
KD Rubín (Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky)
Úplné znění pozvánky v sekci - Úřední deska, podsekce - Přílohy.