Aktuálně ze Žabovřesk

PROVOZ ÚŘADU MČ BRNO-ŽABOVŘESKY NA KONCI ROKU 2019 A ZAČÁTKEM ROKU 2020 - ilustrační obrázek

PROVOZ ÚŘADU MČ BRNO-ŽABOVŘESKY NA KONCI ROKU 2019 A ZAČÁTKEM ROKU 2020

03.12.2019
Úřad městské části Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, upozorňuje občany na PROVOZNÍ HODINY ÚŘADU na konci roku 2019 a začátkem roku 2020:
Pondělí 23. 12. úřední den 8-14 h
Pátek 27. 12. podatelna 8-12 h
Pondělí 30. 12. úřední den 8-14 h
Úterý 31. 12. podatelna 8-12 h
Čtvrtek 2. 1. podatelna 8-12 h
Pátek 3. 1. podatelna 8-12 h
Pondělí 6. 1. úřední den 8-17 h
Plošná deratizace MČ Brno-Žabovřesky - ilustrační obrázek

Plošná deratizace MČ Brno-Žabovřesky

28.11.2019
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 29.11.2019 bude na území městské části Brno-Žabovřesky probíhat plošná deratizace kanalizace. Tímto upozorňujeme občany, aby nijak nemanipulovali s nástrahami a hlídali si své děti a domácí zvířata. Děkujeme za pochopení.
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

19.11.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku
silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“), katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
v místě: cca km 2,215 – 2,400 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2019), uzavřeno (úplně) bude rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) Kníničská (ze silnice II/384 ze směru od Veverské Bítýšky ve směru Praha), uzavřeno (částečně) bude rameno MÚK Kníničská před silničním mostem ev. č. 42-001 (ze směru od Prahy ve směru Veverská Bítýška), uzavřeno (částečně) bude rameno MÚK Kníničská za silničním mostem ev. č. 42-001 (ze směru od Veverské Bítýšky ve směru Svitavy), uzavřen (úplně) bude nájezd z MK ul. Fanderlíkova na ul. Žabovřeskou,
důvod: realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I. etapa“, výstavba kanalizace v místě ramene MÚK Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha), a práce na kanalizaci a odvodnění před silničním mostem na nájezdovém rameni od Prahy,
Druh uzavírky: Úplná
Termín uzavírky: od 19.11.2019 od 06:00 hodin do 14.01.2020 do 24:00 hodin
Délka uzavírky: cca 0,185 km
Popis objížďky:Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při úplné uzavírce bude doprava vedena následovně:
Pro uzavřený směr od Veverské Bítýšky ve směru Praha bude doprava (bez rozlišení) vedena po silničním mostě ev. č. 42-001 na ul. Žabovřeskou, dále na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a dále bude vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská směr Praha.
Délka objížďky: cca 3,300 km
Jak to bude o Vánocích s odpadem? SAKO jezdí i o Vánocích. - ilustrační obrázek

Jak to bude o Vánocích s odpadem? SAKO jezdí i o Vánocích.

18.11.2019
Odvoz směsného a tříděného odpadu bude probíhat i během vánočních a novoročních svátků, a to podle běžného harmonogramu, s jedinou výjimkou na Nový rok, 1. ledna, to je ve středu, kdy odvoz neproběhne. Odvoz bude proveden hned následujícího dne, tedy ve čtvrtek 2. ledna a stejným způsobem se přesune čtvrteční svoz na pátek 3. ledna a páteční na sobotu 4. ledna.
A sběrná střediska odpadu?
Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Všechna střediska budou pracovat podle běžného harmonogramu. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, na Silvestra a na Nový rok, tedy 24. až 26. prosince, 31. prosince a 1. ledna.
A jak s vánočními stromečky?
Občané města Brna mají hned několik možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromky ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic, to platí pro stromky do průměru kmene 5 cm. Větší stromky, pokud je průměr kmene větší než 5 cm, by měli občané rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poškození lisovacího zařízení na vozidle.
Advent v Žabinách 2019 - ilustrační obrázek

Advent v Žabinách 2019

18.11.2019
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a sousedské adventní setkání na Makovského náměstí v Žabovřeskách. Program je připraven od 17 hodin. Bližší informace: www.kdrubin.cz
Interaktivní forma dotazníku - Audit familyfriendlycommunity - ilustrační obrázek

Interaktivní forma dotazníku - Audit familyfriendlycommunity

05.11.2019
Interaktivní dotazník pro občany městské části Brno-Žabovřesky naleznete v sekci "Audit familyfriendlycommunity", v podsekci "Průběh a struktura auditu".
Barevné tašky na tříděný odpad od společnosti SAKO - ilustrační obrázek

Barevné tašky na tříděný odpad od společnosti SAKO

17.10.2019
Městská společnost SAKO poskytuje všem brněnským městským částem více než 5 tisíc sad tašek na třídění odpadu. Každá městská část jich dostane poměrné množství stanovené dle počtu jejich obyvatel. Cílem projektu je podpořit občany, instituce a školy v separaci odpadu a zjednodušit jim cestu k barevným kontejnerům. Sady tašek tří barev jsou určeny na třídění odpadu v domácnostech a k následnému vysypání vytříděného odpadu do barevných kontejnerů. Městská část Brno-Žabovřesky nabídne tašky na tříděný odpad jako poděkování občanům za odpovědný přístup ke třídění odpadu. Sady barevných tašek je možné si vyzvednout v kanceláři č. 21 ve druhém patře nebo na recepci ÚMČ Brno-Žabovřesky. Více naleznete v sekci přílohy.
Revize katastru nemovitostí - ilustrační obrázek

Revize katastru nemovitostí

18.09.2019
Katastr nemovitostí slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů a z toho důvodu je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu. Revize katastru se provádí s cílem nápravy ne vždy přesného stavu, kdy vlastníci nemovitostí nedbají své povinnosti ohlašovat změny údajů katastru týkajících se jejich nemovitosti.
V katastrálním území Žabovřesky budou zahájeny práce na revizi katastru nemovitostí v říjnu 2019 a to pochůzkami pracovníků Katastrálního úřadu v terénu. Pracovníci budou vybaveni služebními průkazy a reflexními vestami s nápisem Katastrální úřad. Po terénu by se měli pohybovat vždy ve dvojicích a to až do ledna 2020.
Během následné fáze, pravděpodobně v průběhu března a dubna 2020 budou probíhat jednání s vlastníky nemovitostí u nichž budou zjištěny rozdíly mezi evidovaným a zjištěným stavem, popřípadě budou vlastníci vyzváni k předložení potřebných listin.
Více informací naleznete na:
https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihomoravsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Brno-mesto/Letaky/Revize_letak_RGB.aspx
Změna pondělních provozních hodin podatelny - ilustrační obrázek

Změna pondělních provozních hodin podatelny

11.09.2019
S účinností od pondělí 16. září 2019 se mění provozní hodiny podatelny. Každé pondělí bude podatelna otevřena od 7:00 do 17:00 hodin.
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

03.09.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“), katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
v místě: cca km 2,215 – 2,400 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2019), rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Bystrc ve směru Pisárky), a silniční most ev. č. 42-001 MÚK Kníničská, silnice I/42 Brno – VMO
uzavřeno (úplně)
bude rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha),
uzavřen bude (jednosměrně) ze směru od Prahy ve směru Veverská Bítýška silniční most ev. č. 42-001 MÚK Kníničská, a nájezdové rameno MÚK Kníničská,
uzavřen (částečně) bude levý jízdní pruh ramene MÚK Kníničská ze směru Svitavy ve směru Veverská Bítýška,
uzavřen (úplně) bude nájezd z MK ul. Fanderlíkova na ul. Žabovřeskou,
důvod: realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I. etapa“, výstavba kanalizace v místě ramene MÚK Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha), a realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“, práce na svodidlech, protihlukových stěnách a kanalizaci na mostě a na nájezdovém rameni od Prahy,
Druh uzavírky: Úplná
Termín uzavírky: od 01.09.2019 od 06:00 hodin do 31.12.2019 do 24:00 hodin
Délka uzavírky: cca 0,185 km
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při úplné uzavírce bude doprava vedena následovně:
Pro uzavřený směr od Prahy ve směru Veverská Bítýška, Brno-Bystrc bude doprava (bez rozlišení) vedena po ul. Žabovřeská na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a dále vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská a dále na silnici II/384 ul. Kníničská směr Veverská Bítýška, Brno-Bystrc.
Pro uzavřený směr od Veverské Bítýšky, Brno-Bystrc ve směru Praha bude doprava (bez rozlišení) vedena jednosměrně po částečně otevřeném mostě na ul. Žabovřeskou, dále na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a dále vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská směr Praha.
Délka objížďky: cca 3,300 km