Aktuálně ze Žabovřesk

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY - ilustrační obrázek

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

12.08.2019
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE OMEZEN PROVOZ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY OD 19.08.2019 DO 27.09.2019. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Uzavírka ulice Mučednická, Březinova, Králova, Brno  - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Mučednická, Březinova, Králova, Brno

12.08.2019
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tř. podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, společnosti Brněnské komunikace, a. s., Dopravního podniku města Brna, a. s. a MČ Brno – Žabovřesky, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích, takto:
- povoluje částečnou uzavírku místní komunikace v ul. Mučednická x Březinova x Králova, (ulice Králova v předmětné křižovatce „uslepena“), z důvodu opravy vozovky.
Termíny uzavírky: od 12. 08. 2019 do 31. 08. 2019.
Stanovená trasa objížďky: Objížďka pro ul. Králova po ul. Eleonory Voračické, Gogolova, Zeleného, Tichého (průjezd předmětnou křižovatkou bude řízen přenosným SSZ).
Oznámení o přerušení dodávky vody  - ilustrační obrázek

Oznámení o přerušení dodávky vody

09.08.2019
Brněnské vodárny a kanalizace oznamují přerušení dodávky vody dne 10.08.2019 od 8.00 do 11.08.2019 do 00.00 hodin na ulici Veslařská, Brno-Žabovřesky.
Uzavírka silnice I/42 Brno - VMO - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno - VMO

06.08.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku
silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“),

katastrální území Pisárky, Městská část Brno-střed, a katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
v místě: cca km 0,000 – 1,425 a cca km 17,520 – 17,705 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2019), v obou směrech,
uzavřen bude jízdní pás silnice (ul. Bauerova, ul. Žabovřeská) v tunelu Hlinky ve směru Svitavy začínající od rampy (směr Praha) mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“), a za MÚK Hlinky bude dále uzavřen pravý jízdní pruh (ul. Žabovřeská) až po Kamenomlýnský most,
uzavřen bude v opačném směru levý jízdní pruh
(ul. Žabovřeská) od Kamenomlýnského mostu ve směru Praha, Ostrava, a od MÚK Hlinky pravý jízdní pás ul. Žabovřeská a ul. Bauerova po odbočovací rameno na silnici I/23 směr Praha,
obousměrně bude uzavřeno rameno MÚK Hlinky od místní komunikace (dále také „MK“) ul. Pisárecká a MK ul. Hlinky do ul. Žabovřeská,
silnice: I/23 Dráchov – Jindřichův Hradec – Třebíč – Brno (dále také „I/23 dálniční přivaděč Brno-západ“)
katastrální území Pisárky, Městská část Brno-střed, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
v místě: cca km 144,799 – 145,213 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2019),
uzavřeno bude rameno silnice I/23 od Prahy do tunelu Hlinky ve směru Svitavy,
důvod: realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I. etapa“, stavební objekt C361 „Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova“, (přeložka inženýrské sítě překopem),
Druh uzavírky: úplná
Termín uzavírky: od 09.08.2019 18:00 do 12.08.2019 do 05:00 hodin
Délka uzavírky:
cca 1,610 km
Popis objížďky: Objízdná trasa bude obousměrně vedena ulicemi Kamenomlýnský most, Veslařská, Pisárecká, Bauerova, Bítešská. Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“).
Délka objížďky: cca 2,400 km
Noc otevřených dveří ve společnosti SAKO - ilustrační obrázek

Noc otevřených dveří ve společnosti SAKO

29.07.2019
V sobotu 21. září se můžete přijít podívat, jak to v SAKU vypadá po setmění. Proběhne Noc otevřených dveří, která vám zábavnou formou přiblíží, jak se v Brně zpracovává odpad. Kromě bohatého doprovodného programu pro děti i dospělé budou již tradičně probíhat každou hodinu komentované prohlídky provozu. Na prohlídky je nutná předchozí registrace na www.sako.cz, která bude spuštěna v pondělí 2.září. Více informací naleznete v sekci Úřední deska v podsekci Přílohy.
Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská - ilustrační obrázek

Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská

10.07.2019
Odbor veřejných služeb Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., Statutárního města Brna, MČ BŽ, se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil
úplnou uzavírku:
místní komunikace Šelepova, Brno,
mezi uzlovými body č. 888-č.18999-č.887-č.886-č.18998-č.801 na parcele p.č.2732 v k.ú. Žabovřesky a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova x Pod Kaštany x Šumavská, Brno:
NN 409 mezi uzlovými body č.882-č.18999 na parcele p.č. 2826 v k.ú. Žabovřesky,
NN 408 mezi uzlovými body č.18997-č.18998 na parcele p.č. 2827 v k.ú. Žabovřesky,
Kounicova mezi uzlovými body č.883-č.882-č.1517-č.1520-č.18997-č.800 na parcele p.č. 2706, p.č. 2727, p.č.2728/1, v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.882-č.1521-č.1517 na parcele p.č. 2714 v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.1520-č.1530-č.18997 na parcele p.č. 2716 v k.ú. Žabovřesky
v termínu od 03. 07. 2019 do 27. 12. 2019.
Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách v termínech uzavírky ETAPA I. od 03.07.2019 do 08.09.2019 a ETAPA II. od 09.09.2019 do 27.12.2019.
Uzavírka na místní komunikaci Šelepova a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská, Brno-Žabovřesky, se povoluje z důvodu stavební práce-oprava–vnitrobloku a povrchu komunikace. Objízdná trasa pro motorová vozidla při úplné uzavírce místní a účelových komunikací, není stanovena, jelikož se jedná o pozemní komunikace ve vnitrobloku s omezením vjezdu a průjezdní komunikaci, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby.
Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova - ilustrační obrázek

Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova

28.06.2019
Kdy konečně bude zřízena zastávka autobusové linky č. 68 na ul. Březinova?
Zastávku není možné zřídit bez platných povolení. V řízeních, která se vedou o vydání těchto povolení, občané, kteří se zřízením zastávky nesouhlasí, uplatňuji veškeré postupy směřující k tomu, aby zastávka zřízena nebyla. V červnu 2016 vydal náš stavební úřad územní rozhodnutí, kterým rozhodl o umístění této zastávky. Proti tomuto rozhodnutí bylo nespokojenými občany podáno odvolání, které bylo odborem územního stavebního řízení MMB zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí byla podána ke Krajskému soudu v Brně žaloba. Krajský soud tuto žalobu dne 16.05.2019 zamítl. Územní rozhodnutí je tedy platné a v právní moci.
Aktuální informace najdete v sekci Úřední deska – podsekce Přílohy.
https://www.zabovresky.cz/uredni-deska/prilohy/
LETNÍ KINO RUBÍN 2019 - ilustrační obrázek

LETNÍ KINO RUBÍN 2019

28.06.2019
Program - srpen 2019
- pravidelné začátky ve 21:00h na terase před vchodem do KD Rubín
- akce je organizovaná ve spolupráci s kinem LUCERNA

16. 8 .2019 - KOMETA – z nebe do pekla
17. 8. 2019 - ŽENY V BĚHU
22. 8. 2019 - SKLENĚNÝ POKOJ
23. 8. 2019 - TERORISTKA
24. 8. 2019 - JAK VYCVIČIT DRAKA 3
29. 8. 2019 - CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
30. 8. 2019 - JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
31. 8. 2019 - PSÍ DOMOV

Promítáme za každého počasí.
V případě deště se přesouvá promítání do sálu KD Rubín.

Vstupné : dospělí 90,- Kč, děti 50,- Kč

Více informací na stránkách KD Rubín nebo na Facebooku Rubín Žabiny.
https://www.kdrubin.cz/

https://www.facebook.com/Rub%C3%ADn-%C5%BDabiny-109574510398553/?eid=ARDlH5PFIQwuJT2SVFMNPVOw5dSXGvkwOJf4-qVPNd8tJqXugO0m3bVq3yKqjTi2UHDMQqJzbS2cNB5S
Volná místa v nové MŠ Sýpka (Brno-sever) - ilustrační obrázek

Volná místa v nové MŠ Sýpka (Brno-sever)

27.06.2019
Nově vybudovaná Mateřská škola Sýpka 26a upozorňuje rodiče na volnou kapacitu mateřské školy ve školním roce 2019/2020. V případě zájmu naleznete podrobnější informace v sekci "Úřední deska", podsekci "Přílohy".
Celoplošná deratizace v městské části Brno-Žabovřesky - ilustrační obrázek

Celoplošná deratizace v městské části Brno-Žabovřesky

19.06.2019
Dovolujeme si Vám oznámit, že v následujícím období 19.6.2019 – 20.8.2019 bude na území městské části Brno-Žabovřesky probíhat celoplošná deratizace kanalizace a veřejné zeleně. Tímto upozorňujeme občany, aby nijak nemanipulovali s nástrahami a hlídali si své děti a domácí zvířata. Děkujeme za pochopení.