Aktuálně ze Žabovřesk

Revize katastru nemovitostí - ilustrační obrázek

Revize katastru nemovitostí

18.09.2019
Katastr nemovitostí slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů a z toho důvodu je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu. Revize katastru se provádí s cílem nápravy ne vždy přesného stavu, kdy vlastníci nemovitostí nedbají své povinnosti ohlašovat změny údajů katastru týkajících se jejich nemovitosti.
V katastrálním území Žabovřesky budou zahájeny práce na revizi katastru nemovitostí v říjnu 2019 a to pochůzkami pracovníků Katastrálního úřadu v terénu. Pracovníci budou vybaveni služebními průkazy a reflexními vestami s nápisem Katastrální úřad. Po terénu by se měli pohybovat vždy ve dvojicích a to až do ledna 2020.
Během následné fáze, pravděpodobně v průběhu března a dubna 2020 budou probíhat jednání s vlastníky nemovitostí u nichž budou zjištěny rozdíly mezi evidovaným a zjištěným stavem, popřípadě budou vlastníci vyzváni k předložení potřebných listin.
Více informací naleznete na:
https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihomoravsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Brno-mesto/Letaky/Revize_letak_RGB.aspx
Orelské Svatováclavské hody - V. ročník - ilustrační obrázek

Orelské Svatováclavské hody - V. ročník

18.09.2019
Orel jednota Brno-Žabovřesky za finanční podpory městské části Brno-Žabovřesky a Jihomoravského kraje pořádá v neděli 22. září 2019 již popáté Orelské Svatováclavské hody.
Bohatý program čeká návštěvníky této tradiční akce. Od 14:00 proběhne hodová mše na Burianově nám., dále se krojovaný průvod přesune na 15:00 k radnici městské části a poté se průvod vypraví na Makovského nám., kde pod vztyčenou májou bude probíhat hodový program. Od 18:00 si mohou zájemci užít v KD Rubín hodové zábavy.
Setkání s prvňáčky - ilustrační obrázek

Setkání s prvňáčky

18.09.2019
Slavnostní podvečer s prvňáčky a jejich rodinnými příslušníky patří k tradičním akcím, které se v Žabovřeskách v zářijovém čase odehrávají.
Letos navíc mimo divadelního představení Vodník Kapička, které je součástí podvečera, čekají na děti po skončení ještě soutěže a focení s postavičkami z pohádky na terase před KD Rubín.
Tradičního setkání s letošními prvňáčky, které se koná ve středu 18. září od 17.00 hod v KD Rubín se zúčastní: starostka L. Pokorná, I. místostarosta F. Leder, II. místostarosta P. Tyralík
Změna pondělních provozních hodin podatelny - ilustrační obrázek

Změna pondělních provozních hodin podatelny

11.09.2019
S účinností od pondělí 16. září 2019 se mění provozní hodiny podatelny. Každé pondělí bude podatelna otevřena od 7:00 do 17:00 hodin.
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

04.09.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 yhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice
silnice: /42 Brno-Velký městský okruh .ú. Královo Pole, Žabovřesky, obec Brno, okr. Brno-město, kraj Jihomoravský
v místě:
a) Královopolský tunel (trouba „B“, směr Žabovřesky – Královo Pole)
b) most ev. č. 42-004.1 (rampa směr Svitavy)
druh uzavírky:
a) úplná
b) úplná
termín uzavírky:
od 06.09.2019 od 21.00 hod. –08.09.2019 do 20.00 hod. (náhradní termín: 13.09.2019 – 15.09.2019 z důvodu event. příznivých klimatických podmínek)
a) 06.09.2019 od 21.00 hod – 07.09.2019 do 01.00 hod.
b) 07.09.2019 od 01.00 hod – 08.09. 2019 do 20.00 hod.:

objížďka:
a) obousměrný provoz v troubě „B“ Královopolského tunelu
b) objízdná trasa z ul. Žabovřeské po ul. Hradecké na silnici I/43
důvod uzavírky:
a) výměna prosvětleného trvalého dopravního značení
b) výměna trvalého svislého dopravního značení, frézování vodorovného dopravního značení, aplikace nového vodorovného dopravního značení a protismykové úpravy povrchu.
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

03.09.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“), katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
v místě: cca km 2,215 – 2,400 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2019), rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Bystrc ve směru Pisárky), a silniční most ev. č. 42-001 MÚK Kníničská, silnice I/42 Brno – VMO
uzavřeno (úplně)
bude rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha),
uzavřen bude (jednosměrně) ze směru od Prahy ve směru Veverská Bítýška silniční most ev. č. 42-001 MÚK Kníničská, a nájezdové rameno MÚK Kníničská,
uzavřen (částečně) bude levý jízdní pruh ramene MÚK Kníničská ze směru Svitavy ve směru Veverská Bítýška,
uzavřen (úplně) bude nájezd z MK ul. Fanderlíkova na ul. Žabovřeskou,
důvod: realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I. etapa“, výstavba kanalizace v místě ramene MÚK Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha), a realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“, práce na svodidlech, protihlukových stěnách a kanalizaci na mostě a na nájezdovém rameni od Prahy,
Druh uzavírky: Úplná
Termín uzavírky: od 01.09.2019 od 06:00 hodin do 31.12.2019 do 24:00 hodin
Délka uzavírky: cca 0,185 km
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při úplné uzavírce bude doprava vedena následovně:
Pro uzavřený směr od Prahy ve směru Veverská Bítýška, Brno-Bystrc bude doprava (bez rozlišení) vedena po ul. Žabovřeská na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a dále vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská a dále na silnici II/384 ul. Kníničská směr Veverská Bítýška, Brno-Bystrc.
Pro uzavřený směr od Veverské Bítýšky, Brno-Bystrc ve směru Praha bude doprava (bez rozlišení) vedena jednosměrně po částečně otevřeném mostě na ul. Žabovřeskou, dále na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a dále vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská směr Praha.
Délka objížďky: cca 3,300 km
Uzavírka ulice Elišky Machové, Brno - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Elišky Machové, Brno

21.08.2019
Odbor veřejných služeb Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku části ulice: Elišky Machové, Brno, před domem č. 17, mezi uzlovými body č. 3656 – č. 3690
v termínech 22.08.2019, 04.09.2019, 26.09.2019, 08.10.2019, 17.10.2019, 30.10.2019.
Uzavírka na místní komunikaci se povoluje z důvodu umístění stavebního zařízení-jeřábu.
Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Horákova, Jana Nečase, Šmejkalova, Brno. Ulice Elišky Machové bude obousměrná po ulici Horákova.
OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY - ilustrační obrázek

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

12.08.2019
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE OMEZEN PROVOZ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY OD 19.08.2019 DO 27.09.2019. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Noc otevřených dveří ve společnosti SAKO - ilustrační obrázek

Noc otevřených dveří ve společnosti SAKO

29.07.2019
V sobotu 21. září se můžete přijít podívat, jak to v SAKU vypadá po setmění. Proběhne Noc otevřených dveří, která vám zábavnou formou přiblíží, jak se v Brně zpracovává odpad. Kromě bohatého doprovodného programu pro děti i dospělé budou již tradičně probíhat každou hodinu komentované prohlídky provozu. Na prohlídky je nutná předchozí registrace na www.sako.cz, která bude spuštěna v pondělí 2.září. Více informací naleznete v sekci Úřední deska v podsekci Přílohy.
Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská - ilustrační obrázek

Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská

10.07.2019
Odbor veřejných služeb Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., Statutárního města Brna, MČ BŽ, se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil
úplnou uzavírku:
místní komunikace Šelepova, Brno,
mezi uzlovými body č. 888-č.18999-č.887-č.886-č.18998-č.801 na parcele p.č.2732 v k.ú. Žabovřesky a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova x Pod Kaštany x Šumavská, Brno:
NN 409 mezi uzlovými body č.882-č.18999 na parcele p.č. 2826 v k.ú. Žabovřesky,
NN 408 mezi uzlovými body č.18997-č.18998 na parcele p.č. 2827 v k.ú. Žabovřesky,
Kounicova mezi uzlovými body č.883-č.882-č.1517-č.1520-č.18997-č.800 na parcele p.č. 2706, p.č. 2727, p.č.2728/1, v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.882-č.1521-č.1517 na parcele p.č. 2714 v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.1520-č.1530-č.18997 na parcele p.č. 2716 v k.ú. Žabovřesky
v termínu od 03. 07. 2019 do 27. 12. 2019.
Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách v termínech uzavírky ETAPA I. od 03.07.2019 do 08.09.2019 a ETAPA II. od 09.09.2019 do 27.12.2019.
Uzavírka na místní komunikaci Šelepova a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská, Brno-Žabovřesky, se povoluje z důvodu stavební práce-oprava–vnitrobloku a povrchu komunikace. Objízdná trasa pro motorová vozidla při úplné uzavírce místní a účelových komunikací, není stanovena, jelikož se jedná o pozemní komunikace ve vnitrobloku s omezením vjezdu a průjezdní komunikaci, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby.