Aktuálně ze Žabovřesk

KONFERENCE PRO OBLAST SPORTU - ilustrační obrázek

KONFERENCE PRO OBLAST SPORTU

24.04.2018
Statutární město Brno ve spolupráci s Fakultou sportovních studií připravilo pro laickou i odbornou veřejnost KONFERENCI PRO OBLAST SPORTU, která se bude konat 16. 5. 2018 od 14. 00 hod. do 16.00 hod. v aule Lékařské fakulty Univerzitního Kampusu, Kamenice 5, Brno-Bohunice.
Zájemci o účast na konferenci se mohou bezplatně přihlašovat prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznou na internetových stránkách: https://muni.cz/go/7c2242. VSTUP VOLNÝ
V sekci Úřední deska v podsekci Přílohy naleznete letáček s bližšími informacemi o programu Konference.
Projekt organizace městské dopravy v Brně na rok 2019 - ilustrační obrázek

Projekt organizace městské dopravy v Brně na rok 2019

24.04.2018
V současné době se rozběhly přípravy Dopravního plánu (projektu organizace městské dopravy v Brně na rok 2019). V této souvislosti bychom rádi znali Vaše aktuální připomínky týkající se provozu městské dopravy v městské části. Projekt organizace dopravy bude zpracován v úzké spolupráci společností KORDIS JMK, a. s., Dopravního podniku města Brna, a. s., a Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Bližší informace naleznete v sekci Úřední deska, podsekce Přílohy.
Uzavírka silnice I/42 Brno VMO - 16.04. - 22.04.2018 - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno VMO - 16.04. - 22.04.2018

16.04.2018
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice
silnice: 1/42 Brno - VMO MČ Brno-Královo Pole a MČ Žabovřesky, okr. Brno-město, kraj Jihomoravský
v místě: KRÁLOVOPOLSKÝ TUNEL („KT") v Brně včetně obou předportálí tunelu GALERIE VORONĚŽSKÁ + GALERIE ZÁHŘEBSKÁ km cca 3,200 - 5,100 dle staničení silnice 1/42
druh uzavírky: úplná (galerie Voroněžská, následně galerie Záhřebská); částečná (obousměrný provoz střídavě vždy v jedné tunelové troubě); úplná (oba směry jízdy - tunel A i B - označeny též „tunel I a tunel II")
důvod uzavírky: pravidelná jarní údržba KT, údržba technologických zařízení KT, komplexní zkoušky řídícího systému KT + čištění galerií
termín uzavírky - úplná - galerie Voroněžská: 16.04.2018 od 21.00 hod. -17.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - úplná - galerie Záhřebská : 17.04.2018 od 21.00 hod. -18.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - částečná - tunel A (KTI): 18.04.2018 od 06.00 hod. -19.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - částečná - tunel B (KTII): 19.04.2018 od 06.00 hod. - 20.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - úplná - tunel A i tunel B: 20.04.2018 od 21.00 hod. - 22.04.2018 do 21.00 hod.
Podrobnější informace k objízdným trasám naleznete v sekci Úřední deska, podsekci Přílohy.
Nové kontejnery na starý textil - ilustrační obrázek

Nové kontejnery na starý textil

13.04.2018
Společnost SAKO vymění stávajících 170 kontejnerů na textil za nové a sběrnou síť v Brně rozšíří o dalších 180 kusů. Sesbíraný textil putuje do textilní banky BALTAZAR na podporu činnosti Diecézní charity Brno.
Do kontejnerů na textil je možné odkládat veškeré oděvy, párovou obuv, hračky, kabelky a bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy). Vše je třeba zabalit do igelitových pytlů, aby nedocházelo k vzájemnému ušpinění. Bližší informace naleznete na stránkách společnosti SAKO:
http://www.sako.cz/novinky/cz/
Strom roku 2018: Stromy svobody - ilustrační obrázek

Strom roku 2018: Stromy svobody

09.04.2018
Znáte-li nějaký strom, který vysadili k příležitosti vzniku ČSR nebo oslav svobody a demokracie, přihlaste jej do ankety Strom roku 2018: Stromy svobody. Postoupí-li do finále, bude soutěžit o odborné ošetření nebo o finance na nové výsadby.
Uzávěrka návrhů do ankety je 30. dubna 2018. Podrobnosti o tom, jak strom přihlásit, najdete na www.stromroku.cz.
Konkurz Brněnského Dětského Divadla - ilustrační obrázek

Konkurz Brněnského Dětského Divadla

09.04.2018
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let. Leták s podrobnými informacemi naleznete v sekci úřední deska - přílohy.
XIII. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOST - ilustrační obrázek

XIII. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOST

04.04.2018
Slavnostní koncert k 73. výročí osvobození "NEBE PLNÉ HVĚZD" se uskuteční v pondělí 30. dubna 2018 od 16.30 hodin v parku před klubem Šelepka.
Podrobnější informace týkající se programu a účinkujících naleznete v sekci - úřední deska - přílohy.
Zelenější vnitroblok - ilustrační obrázek

Zelenější vnitroblok

04.04.2018
Chcete zelenější vnitroblok? Oživte ten Váš s podporou města Brna.
Podrobnější informace k projektu naleznete v sekci: úřední deska - přílohy.
Svoz biologicky rozložitelného odpadu - ilustrační obrázek

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

21.03.2018
MČ Brno-Žabovřesky ve spolupráci s MMB rozjíždí pilotní program pro mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu. Více informací naleznete v sekci - úřední deska - dlouhodobá sdělení.
Brno rozdává kompostéry - ilustrační obrázek

Brno rozdává kompostéry

19.03.2018
Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití.
Žádosti o kompostér je možné podávat od 16. dubna na webové stránce www.resako.cz, kde jsou zároveň uveřejněny bližší informace.