Aktuálně ze Žabovřesk

Uzavírka silnice I/42 Brno VMO - 16.04. - 22.04.2018 - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno VMO - 16.04. - 22.04.2018

16.04.2018
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice
silnice: 1/42 Brno - VMO MČ Brno-Královo Pole a MČ Žabovřesky, okr. Brno-město, kraj Jihomoravský
v místě: KRÁLOVOPOLSKÝ TUNEL („KT") v Brně včetně obou předportálí tunelu GALERIE VORONĚŽSKÁ + GALERIE ZÁHŘEBSKÁ km cca 3,200 - 5,100 dle staničení silnice 1/42
druh uzavírky: úplná (galerie Voroněžská, následně galerie Záhřebská); částečná (obousměrný provoz střídavě vždy v jedné tunelové troubě); úplná (oba směry jízdy - tunel A i B - označeny též „tunel I a tunel II")
důvod uzavírky: pravidelná jarní údržba KT, údržba technologických zařízení KT, komplexní zkoušky řídícího systému KT + čištění galerií
termín uzavírky - úplná - galerie Voroněžská: 16.04.2018 od 21.00 hod. -17.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - úplná - galerie Záhřebská : 17.04.2018 od 21.00 hod. -18.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - částečná - tunel A (KTI): 18.04.2018 od 06.00 hod. -19.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - částečná - tunel B (KTII): 19.04.2018 od 06.00 hod. - 20.04.2018 do 05.00 hod.; termín uzavírky - úplná - tunel A i tunel B: 20.04.2018 od 21.00 hod. - 22.04.2018 do 21.00 hod.
Podrobnější informace k objízdným trasám naleznete v sekci Úřední deska, podsekci Přílohy.
Nové kontejnery na starý textil - ilustrační obrázek

Nové kontejnery na starý textil

13.04.2018
Společnost SAKO vymění stávajících 170 kontejnerů na textil za nové a sběrnou síť v Brně rozšíří o dalších 180 kusů. Sesbíraný textil putuje do textilní banky BALTAZAR na podporu činnosti Diecézní charity Brno.
Do kontejnerů na textil je možné odkládat veškeré oděvy, párovou obuv, hračky, kabelky a bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy). Vše je třeba zabalit do igelitových pytlů, aby nedocházelo k vzájemnému ušpinění. Bližší informace naleznete na stránkách společnosti SAKO:
http://www.sako.cz/novinky/cz/
Strom roku 2018: Stromy svobody - ilustrační obrázek

Strom roku 2018: Stromy svobody

09.04.2018
Znáte-li nějaký strom, který vysadili k příležitosti vzniku ČSR nebo oslav svobody a demokracie, přihlaste jej do ankety Strom roku 2018: Stromy svobody. Postoupí-li do finále, bude soutěžit o odborné ošetření nebo o finance na nové výsadby.
Uzávěrka návrhů do ankety je 30. dubna 2018. Podrobnosti o tom, jak strom přihlásit, najdete na www.stromroku.cz.
Konkurz Brněnského Dětského Divadla - ilustrační obrázek

Konkurz Brněnského Dětského Divadla

09.04.2018
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let. Leták s podrobnými informacemi naleznete v sekci úřední deska - přílohy.
XIII. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOST - ilustrační obrázek

XIII. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOST

04.04.2018
Slavnostní koncert k 73. výročí osvobození "NEBE PLNÉ HVĚZD" se uskuteční v pondělí 30. dubna 2018 od 16.30 hodin v parku před klubem Šelepka.
Podrobnější informace týkající se programu a účinkujících naleznete v sekci - úřední deska - přílohy.
Zelenější vnitroblok - ilustrační obrázek

Zelenější vnitroblok

04.04.2018
Chcete zelenější vnitroblok? Oživte ten Váš s podporou města Brna.
Podrobnější informace k projektu naleznete v sekci: úřední deska - přílohy.
Svoz biologicky rozložitelného odpadu - ilustrační obrázek

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

21.03.2018
MČ Brno-Žabovřesky ve spolupráci s MMB rozjíždí pilotní program pro mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu. Více informací naleznete v sekci - úřední deska - dlouhodobá sdělení.
Brno rozdává kompostéry - ilustrační obrázek

Brno rozdává kompostéry

19.03.2018
Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití.
Žádosti o kompostér je možné podávat od 16. dubna na webové stránce www.resako.cz, kde jsou zároveň uveřejněny bližší informace.
Termín místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2018/2019 - ilustrační obrázek

Termín místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2018/2019

14.02.2018
MŠ Beruška, Podivínská 6 – 2.5.2018, 12.30-16.30 hod., 3.5.2018, 7.30-12.00 hod.; MŠ Fanderlíkova 9a - 2.5.2018, 7.30-12.00 hod., 3.5.2018, 12.30-16.30 hod.; MŠ Gabriely Preissové 8 - 2.5.2018, 12.30-16.30 hod., 3.5.2018, 7.30-12.00 hod.; MŠ Žižkova 57 - 2.5.2018, 7.30-12.00 hod., 3.5.2018, 12.30-16.30 hod.; MŠ nám. Svornosti 8 - 2.5.2018, 8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod., 3.5.2018, 8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.; Zápis do MŠ bude ve městě Brně probíhat formou elektronického zápisu. Více informací v sekci Školství podsekci Mateřské školy.
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech - ilustrační obrázek

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

24.01.2018
ČSÚ organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2018" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé ČR. Vybrané domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve spojení s OP opravňují k provedení šetření "Životní podmínky 2018" a které jim vydá Krajská správa ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pracovníci, kteří zjišťují a zpracovávají data jsou vázáni mlčenlivostí.
Odkaz na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Brně pověřeného řízením šetření "Životní podmínky 2018" v Jihomoravském kraji:
Mgr. Michaela Kolářová - tel. 542 528 233