Aktuálně ze Žabovřesk

Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská - ilustrační obrázek

Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská

10.07.2019
Odbor veřejných služeb Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., Statutárního města Brna, MČ BŽ, se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil
úplnou uzavírku:
místní komunikace Šelepova, Brno, mezi uzlovými body č. 888-č.18999-č.887-č.886-č.18998-č.801 na parcele p.č.2732 v k.ú. Žabovřesky a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova x Pod Kaštany x Šumavská, Brno:
NN 409 mezi uzlovými body č.882-č.18999 na parcele p.č. 2826 v k.ú. Žabovřesky,
NN 408 mezi uzlovými body č.18997-č.18998 na parcele p.č. 2827 v k.ú. Žabovřesky,
Kounicova mezi uzlovými body č.883-č.882-č.1517-č.1520-č.18997-č.800 na parcele p.č. 2706, p.č. 2727, p.č.2728/1, v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.882-č.1521-č.1517 na parcele p.č. 2714 v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.1520-č.1530-č.18997 na parcele p.č. 2716 v k.ú. Žabovřesky
v termínu od 03. 07. 2019 do 27. 12. 2019.

Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách v termínech uzavírky ETAPA I. od 03.07.2019 do 08.09.2019 a ETAPA II. od 09.09.2019 do 27.12.2019.
Uzavírka na místní komunikaci Šelepova a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská, Brno-Žabovřesky, se povoluje z důvodu stavební práce-oprava–vnitrobloku a povrchu komunikace. Objízdná trasa pro motorová vozidla při úplné uzavírce místní a účelových komunikací, není stanovena, jelikož se jedná o pozemní komunikace ve vnitrobloku s omezením vjezdu a průjezdní komunikaci, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ilustrační obrázek

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

03.07.2019
Společnost E.ON ČR oznamuje, že dne 19.07.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie
Vypnutá oblast:
garáže mezi ulicemi Bráfova a Žabovřeská - všechny odběry připojené z kabelové
přípojkové skříně umístěné na garáži p.č.6196 k.ú. Žabovřesky
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ilustrační obrázek

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

03.07.2019
Společnost E.ON ČR oznamuje, že dne 15.07.2019 od 08:00 hod do 15:00 hod bude přerušena dodávka elektrické energie
Vypnutá oblast:
garáže mezi ulicemi Kroftova - všechny odběry připojené z kabelové přípojkové
skříně umístěné na garáži p.č.1456/5 k.ú. Žabovřesky a ul. Vrázova č.p.1916/č.o.4 jen v době 8.00-9.00 a 14.00-15.00 hod
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ilustrační obrázek

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

03.07.2019
Společnost E.ON ČR oznamuje, že dne 25.07.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod bude přerušena dodávka elektrické energie na ul. Horova
Vypnutá oblast:
ulice Horova č.p.1107/č.o.13a, 1862/15, 1898/15a, 1633/17, 489/17a
Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova - ilustrační obrázek

Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova

28.06.2019
Kdy konečně bude zřízena zastávka autobusové linky č. 68 na ul. Březinova?
Zastávku není možné zřídit bez platných povolení. V řízeních, která se vedou o vydání těchto povolení, občané, kteří se zřízením zastávky nesouhlasí, uplatňuji veškeré postupy směřující k tomu, aby zastávka zřízena nebyla. V červnu 2016 vydal náš stavební úřad územní rozhodnutí, kterým rozhodl o umístění této zastávky. Proti tomuto rozhodnutí bylo nespokojenými občany podáno odvolání, které bylo odborem územního stavebního řízení MMB zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí byla podána ke Krajskému soudu v Brně žaloba. Krajský soud tuto žalobu dne 16.05.2019 zamítl. Územní rozhodnutí je tedy platné a v právní moci.
Aktuální informace najdete v sekci Úřední deska – podsekce Přílohy.
https://www.zabovresky.cz/uredni-deska/prilohy/
LETNÍ KINO RUBÍN 2019 - ilustrační obrázek

LETNÍ KINO RUBÍN 2019

28.06.2019
Program - srpen 2019
- pravidelné začátky ve 21:00h na terase před vchodem do KD Rubín
- akce je organizovaná ve spolupráci s kinem LUCERNA

16. 8 .2019 - KOMETA – z nebe do pekla
17. 8. 2019 - ŽENY V BĚHU
22. 8. 2019 - SKLENĚNÝ POKOJ
23. 8. 2019 - TERORISTKA
24. 8. 2019 - JAK VYCVIČIT DRAKA 3
29. 8. 2019 - CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
30. 8. 2019 - KOUZELNÝ PARK
31. 8. 2019 - PSÍ DOMOV
Volná místa v nové MŠ Sýpka (Brno-sever) - ilustrační obrázek

Volná místa v nové MŠ Sýpka (Brno-sever)

27.06.2019
Nově vybudovaná Mateřská škola Sýpka 26a upozorňuje rodiče na volnou kapacitu mateřské školy ve školním roce 2019/2020. V případě zájmu naleznete podrobnější informace v sekci "Úřední deska", podsekci "Přílohy".
Celoplošná deratizace v městské části Brno-Žabovřesky - ilustrační obrázek

Celoplošná deratizace v městské části Brno-Žabovřesky

19.06.2019
Dovolujeme si Vám oznámit, že v následujícím období 19.6.2019 – 20.8.2019 bude na území městské části Brno-Žabovřesky probíhat celoplošná deratizace kanalizace a veřejné zeleně. Tímto upozorňujeme občany, aby nijak nemanipulovali s nástrahami a hlídali si své děti a domácí zvířata. Děkujeme za pochopení.
Nová aktivita pro žabovřeské seniory - ilustrační obrázek

Nová aktivita pro žabovřeské seniory

15.05.2019
Rádi bychom vás informovali o nové aktivitě pro naše seniory, kterou nabízíme v rámci činnosti Odboru sociálního ÚMČ Brno-Žabovřesky.
Jedná se o bloky návštěv výstav, muzeí a přednášek konaných v rámci města Brna.
Pověřenou osobou pro organizaci a doprovod na akce je paní Alice Kulhánková, tel. 777 465 156. V případě zájmu o účast na některé z nabízených akcí je jedinou podmínkou nahlášení se na výše uvedeném telefonním čísle a zaplacení případného vstupného.
Všichni účastníci se vždy setkají před budovou ÚMČ Brno-Žabovřesky odkud budou spolu s paní Kulhánkovou pokračovat na připravené akce. Těšíme se na setkání s vámi. Více informací v sekci SENIOŘI 2019.
Oprava vnitrobloku Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská - ilustrační obrázek

Oprava vnitrobloku Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská

29.04.2019
Průběžně aktualizované informace naleznete v sekci OPRAVA VNITROBLOKU KOUNICOVA
https://www.zabovresky.cz/oprava-vnitrobloku-kounicova/