Aktuálně ze Žabovřesk

Rozpisy blokového čištění - ilustrační obrázek

Rozpisy blokového čištění

12.03.2019
Na úřední desce, v sekci dlouhodobá sdělení, byly zveřejněny rozpisy blokového čištění na rok 2019.
Počítačový kurz pro seniory zdarma - ilustrační obrázek

Počítačový kurz pro seniory zdarma

06.03.2019
Základní škola Sirotkova 36 ve spolupráci s MČ Brno-Žabovřesky opět otevírá počítačový kurz pro seniory. Kurz bude probíhat každou středu od 16.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ Sirotkova 36. První setkání se uskuteční 13. 3. 2019. Pro žabovřeské občany je počítačový kurz zdarma. Zájemci se mohou hlásit na tel. 778704397 u pana učitele Přikryla nebo mailem na prikryl@zssirotkova.cz.
Služba Senior taxi Žabovřesky – změna výdejního místa průkazek senior taxi  - ilustrační obrázek

Služba Senior taxi Žabovřesky – změna výdejního místa průkazek senior taxi

01.03.2019
Od 01.03.2019 dochází ke změně výdejního místa pro výdej průkazek Senior taxi Žabovřesky. Nově se průkazky budou vydávat na Odboru sociálním Brno-Žabovřesky, Horova 28, a to každé pondělí v době od 08:00 do 16:00 hodin v přízemí, v kanceláři č. 06, informace o výše uvedené službě získáte na telefonním čísle 541 523 536.
Úplná uzavírka ul. Šmejkalova, Burianovo náměstí, Brno-Žabovřesky - ilustrační obrázek

Úplná uzavírka ul. Šmejkalova, Burianovo náměstí, Brno-Žabovřesky

01.03.2019
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Povoluje úplnou uzavírku části ulice: Šmejkalova, Burianovo náměstí, Brno, mezi uzlovými body č. 3637 – č. 406682 – č. 3654 a č. 3658 - č.406682 v termínu od 06. 03. 2019 do 06. 05. 2019.
Uzavírka na místní komunikaci se povoluje z důvodu stavební práce-oprava povrchu. Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Marie Steyskalové, Slezská, Fanderlíkova, Bráfova, Horova. Ulice Šmejkalova bude obousměrná po ulici Slezská.
Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu - prodloužení termínu - ilustrační obrázek

Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu - prodloužení termínu

04.02.2019
Po úspěšném zavedení mobilního svozu biologického odpadu v loňském roce se město rozhodlo pro jeho pokračování. Hlavním důvodem je snaha omezit spalování rostlinného materiálu a tím přispět ke zlepšení kvality ovzduší. Do kontejnerů na biologický odpad je možné odkládat rostlinný materiál ze zahrad, především větve a spadané listí. Biologicky rozložitelný odpad mohou obyvatelé městské části Brno – Žabovřesky vhazovat ve vybrané dny do mobilních kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny do zvolených lokalit stejně jako v loňském roce po dobu 20 minut. Novinkou pro letošní rok jsou dvě nová místa, a to u tenisových kurtů na Žabovřeských loukách a u křižovatky Luční/Topolky. Harmonogram svozu a mapa lokalit jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci „Úřední deska“ v podsekci „Dlouhodobá sdělení“.
Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech - ilustrační obrázek

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

25.01.2019
ČSÚ organizuje v roce 2019 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2019", které proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Podrobnější informace naleznete v sekci "Úřední deska" podsekci "Přílohy".
WORKSHOP 2019  - ilustrační obrázek

WORKSHOP 2019

24.01.2019
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje oznamuje, že ve dnech 21. června 2019, 20. září 2019 a 11. října 2019 se uskuteční v areálu SKP Kometa, Bauerova 5, Brno WORKSHOP 2019 "Policistou na zkoušku".
Informační letáky jsou zveřejněny v sekci "Úřední deska" podsekci "Přílohy".
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí - ilustrační obrázek

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

04.01.2019
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. do 31. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu. Rozpis rozšířených úředních hodin naleznete v sekci "Úřední deska" v podsekci "Přílohy".
Poplatek za komunální odpad v roce 2019 - ilustrační obrázek

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

04.01.2019
V roce 2019 nedochází k žádným změnám v oblasti místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Sazby, osvobození i úlevy zůstávají stejné jako v roce 2018. Základní sazba poplatku činí 670,- Kč, snížená sazba je /500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. Splatnost poplatku je stanovena na nejzazší datum 31.5.2019. Poplatek lze uhradit několika způsoby, a to na pokladně, bezhotovostně převodem, poštovní poukázkou nebo lze využít městský e-shop. Více informací naleznete na webových stránkách města Brna
www.brno.cz/odpady
Posypový materiál pro zimní údržbu - ilustrační obrázek

Posypový materiál pro zimní údržbu

06.12.2018
Na území městské části Brno-Žabovřesky je používán posypový materiál výhradně z lomu v Předklášteří, který neobsahuje žádné nebezpečné prvky ze skupiny Aktinoidů.