Aktuálně ze Žabovřesk

Informace pro voliče - Volby EP 2019 - ilustrační obrázek

Informace pro voliče - Volby EP 2019

16.04.2019
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeným obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
• obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo
• ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

15.04.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice:
silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“),katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský,
V. Etapa
v místě: v místě cca km 2,460 – 2,365 proti směru provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2018), pravý jízdní pruh pod mostem ve směru Praha, Ostrava, k. ú. Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, v celkové délce cca 0,095 km,
důvod: Provádění stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“, a nutnost zřízení pracovních míst pod uzavřeným silničním mostem ev. č. 42-001, při provádění sanačních prací v podhledu mostu a demolice říms na mostě,
Druh uzavírky: Částečná
Termín uzavírky: od 15.04.2019 od 06:00 hodin do 21.04.2019 do 20:00 hodin,
Délka uzavírky: cca 0,095 km
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při částečné uzavírce bude doprava vedena ve volných jízdních pruzích.
Svoz odpadu v Brně během velikonočních svátků - ilustrační obrázek

Svoz odpadu v Brně během velikonočních svátků

12.04.2019
Na Velikonoční pondělí 22. dubna nebude ve městě Brně probíhat svoz směsného ani separovaného komunálního odpadu. Popelnice tento týden společnost SAKO vyveze s jednodenním posunem. Pondělní vývoz popelnic tedy proběhne v úterý 23. dubna a dále v 17. týdnu roku 2019 dojde k posunu svozu odpadu vždy o jeden den. Brněnští popeláři odpad sváží 363 dní v roce, mají volno jen na Nový rok a Velikonoční pondělí.
Na Velký pátek 19. dubna k žádnému omezení nedojde a sběrné nádoby budou vyprázdněné podle standardního harmonogramu.
Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje,budou 19. i 22. 4. 2019 uzavřena. Mimo tyto dny budou občanům k dispozici v běžné otevírací době.
Akce

Akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" ve spolupráci s firmou SAKO

11.04.2019
Společnost SAKO i letos spolupracuje s dobrovolnickým projektem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, který má za cíl vyčistit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. SAKO projekt podporuje nejen poskytnutím pracovních pomůcek pro brněnské dobrovolníky, ale také ve spolupráci s Magistrátem města Brna veškerý odpad sveze a zajistí jeho energetické využití.
Tisková zpráva je zveřejněna v sekci Úřední deska v podsekci Přílohy.
Nová povinnost obcí celoročního sběru bioodpadu - ilustrační obrázek

Nová povinnost obcí celoročního sběru bioodpadu

10.04.2019
Od začátku dubna mají obce povinnost celoročně sbírat bioodpad. S příchodem nového roku přibudou i jedlé oleje a tuky.
Na začátku dubna vstupuje v účinnost změna vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ta pro obce stanoví povinnost zajistit celoročně místa pro oddělený sběr biologických odpadů rostlinného původu. Doposud obce měly tuto povinnost vždy jen v období od dubna do října.
Více informací o nové povinnosti obcí naleznete v sekci Úřední deska v podsekci Dlouhodobá sdělení.
Volby do EP 2019 - ilustrační obrázek

Volby do EP 2019

08.04.2019
Voliči, který ve volební místnosti nebude uveden ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebude hlasování umožněno.
Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do EP po datu 14.4.2019 a tedy ani ve dny voleb ve volební místnosti až na výjimky v souvislosti se stěhováním a vyškrtnutím ze zvláštního seznamu voličů na ZÚ bylo by účelné, aby voliči v případě pochybností, si ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů nahlédnutím u obecního úřadu ve lhůtě do 14.4.2019.

Pokud volič hodlá změnit místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po 14. dubnu 2019 bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do EP vedeném OÚ v místě předchozího trvalého pobytu. OÚ o tom vydá na žádost voliče potvrzení (pokud podá žádost poštou není třeba ověřený podpis voliče). Toto potvrzení je nutné předložit OÚ v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Další podrobnosti a informace jsou uvedeny v sekci Volby.
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

05.04.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice:
silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“), katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský,
I. Etapa
v místě: cca km 2,045 – 2,415 ve směru provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2018), pravý jízdní pruh pod mostem ve směru Svitavy, v celkové délce cca 0,370 km,
II. Etapa
v místě: cca km 2,045 – 2,415 ve směru provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2018), levý jízdní pruh pod mostem ve směru Svitavy, v celkové délce cca 0,370 km
III. Etapa
v místě: cca km 2,460 – 2,365 proti směru provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2018), levý jízdní pruh pod mostem ve směru Praha, Ostrava, v celkové délce cca 0,095 km,
IV. Etapa
v místě: cca km 2,460 – 2,365 proti směru provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2018), odbočovací jízdní pruh pod mostem ve směru Veverská Bítýška, Brno-Bystrc, v celkové délce cca 0,095 km
důvod: Provádění stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“, a nutnost zřízení pracovních míst pod uzavřeným silničním mostem ev. č. 42-001, při provádění sanačních prací v podhledu mostu a demolice říms na mostě,
Druh uzavírky: Částečná
Termín uzavírky: od 08.04.2019 od 06:00 hodin do 05.05.2019 do 20:00 hodin,
I. Etapa od 08.04.2019 od 06:00 hodin do 21.04.2019 do 23:59 hodin
II. Etapa od 22.04.2019 od 00:00 hodin do 05.05.2019 do 20:00 hodin,
III. Etapa od 22.04.2019 od 00:00 hodin do 05.05.2019 do 20:00 hodin,
IV. Etapa od 09.04.2019 od 06:00 hodin do 21.04.2019 do 23:59 hodin
Délka uzavírky: cca 0,370 km
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při částečné uzavírce bude doprava vedena ve volných jízdních pruzích.
Délka objížďky: cca 0,370 km
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

01.04.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku:

silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“),katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský,

v místě: most ev. č. 42-001 na mimoúrovňové křižovatce silnice I/42 a silnice II/384 v Brně – Žabovřeskách, cca km 2,150 - 2,450 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.07.2018),

důvod: realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“, stavební objekty C 206 „Silniční most – MÚK Kníničská - oprava“, C 766 „Protihlukové stěny – rampa přes VMO – most“

Druh uzavírky: úplná
Termín uzavírky: od 30.03.2019 od 06:00 hodin do 31.08.2019 do 22:00 hodin

Délka uzavírky: cca 0,300 km

Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při úplné uzavírce bude doprava vedena následovně:

Pro uzavřený směr od Pisárek ve směru Veverská Bítýška, Brno-Bystrc bude doprava (bez rozlišení) vedena po ul. Žabovřeská na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská a dále na silnici II/384 ul. Kníničská směr Veverská Bítýška, Brno-Bystrc.

Pro vozidla do 6,5 tpro uzavřený směr od Brna-Bystrce ve směru Svitavy, Brno-Královo Pole, Brno-Řečkovice bude doprava vedena ze silnice II/384 ul. Kníničská na MK ul. Veslařská, a dále ulicemi Čichnova, Hlavní, Štursova, Rosické náměstí. Z Rosického náměstí směr Svitavy bude doprava dále vedena ulicemi Horova, Bráfova na silnici I/42 ul. Žabovřeská směr Svitavy. Z Rosického náměstí směr Brno-Královo Pole, Brno-Řečkovice bude doprava dále vedena MK ul. Královopolskou. Z ulice Královopolská směr Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Židenice bude doprava dále vedena ulicí Přívrat, Makovského náměstí, Korejská na silnici I/42 ul. Žabovřeská.

Pro vozidla nad 6,5 t pro uzavřený směr od Brna-Bystrce ve směru Svitavy bude doprava vedena po silnici II/384 ulicemi Kníničská, Obvodová, dále po silnici III/3844 ul. Stará dálnice, po silnici III/3842 ul. Žebětínská, na kruhovém objezdu dále na silnici III/15272 ulicemi Libušina třída, Libušino údolí, Antonína Procházky, a po MK ul. Pisárecká na MÚK Hlinky na silnici I/42 ulice Žabovřeská směr Svitavy.

Délka objížďky:cca 3,300 km
cca 13,000 km (pro vozidla nad 6,5t)
Svoz odpadu v Brně během velikonočních svátků - ilustrační obrázek

Svoz odpadu v Brně během velikonočních svátků

27.03.2019
Firma SAKO Brno, a.s. oznamuje, že na Velikonoční pondělí 22. dubna nebude ve městě Brně probíhat svoz směsného ani separovaného komunálního odpadu.
Pondělní vývoz popelnic bude zajištěn v úterý 23. dubna a dále v 17. týdnu roku 2019 dojde k posunu svozu odpadu vždy o jeden den.
Na Velký pátek 19. dubna k žádnému omezení nedojde a sběrné nádoby vyprázdní podle standardního harmonogramu.
Dále firma SAKO Brno, a.s. upozorňuje, že Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje, budou oba státní svátky uzavřena. Mimo tyto dny budou občanům k dispozici v běžné otevírací době.
Objízdné trasy z důvodu uzavření mostu na MÚK Kníničská - ilustrační obrázek

Objízdné trasy z důvodu uzavření mostu na MÚK Kníničská

26.03.2019
V rámci stavby na Velkém městském okruhu na Žabovřeské I je plánována od soboty 30.3.2019 do 31.08.2019 uzavírka mostu na MÚK Kníničská.
Objízdné trasy, které plynou z uzavírky mostu najdete v mapách, které jsou zveřejněny v sekci Úřední deska v podsekci Přílohy.