Aktuálně ze Žabovřesk

Zahájení prací na stavbě

Zahájení prací na stavbě "I/42 VMO Brno-Žabovřeská I"

24.10.2018
Dne 22.10.2018 byly zahájeny práce na stavbě "I/42 VMO Brno-Žabovřeská I" přípravou území. Jedná se především o kácení stromů a odstranění křovin. Práce potrvají přibližně měsíc. Oficiální dopis s ohlášením prací je vyvěšen v sekci Úřední deska, podsekce Přílohy.
Uzavírka silnice I/42 Brno - VMO - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno - VMO

24.10.2018
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice I/42 Brno-Velký městský okruh, Městská část Brno-Žabovřesky obec Brno, okr. Brno-město; kraj Jihomoravský
v místě: cca km 2,290 – 2,380 jejího provozního staničení, (dle silniční databanky 01.01.2018), uzavřen bude střídavě levý a pravý jízdní pruh jednosměrného ramene mimoúrovňové křižovatky silnice I/42 ul. Žabovřeská a silnice II/384 ul. Kníničská (dále také „MÚK Kníničská“) od Svitav ve směru Veverská Bítýška, a dále bude částečně uzavřena zpevněná krajnice a částečně zúžen pravý jízdní pruh obousměrného ramene MÚK Kníničská od Prahy ve směru Veverská Bítýška,
druh uzavírky: částečná
důvod uzavírky: provádění stavby „Generální oprava veřejného osvětlení Kníničská“ v Brně
termín uzavírky: od 05.11.2018 od 06:00 hodin do 30.11.2018 do 20:00 hodin.
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při částečné uzavírce bude doprava vedena ve volných jízdních pruzích (1 + 1). Na rampě MÚK bude vedena volným jízdním pruhem.
Uzavírka ulice Veveří, Brno (v úseku Šumavská Tábor)  - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Veveří, Brno (v úseku Šumavská Tábor)

24.10.2018
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tř. podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, společnosti Brněnské komunikace, a. s., Dopravního podniku města Brna, a. s. a MČ Brno-Žabovřesky, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích, takto: povoluje úplnou uzavírku v části ul. Veveří (v úseku Šumavská – Tábor), z důvodu havarijního stavu tramvajové trati s omezením provozu v křižovatce (a jejím bezprostředním okolí) v ul. Minská x Chládkova.
Termíny uzavírky: od 26. 10 2018 do 28. 10. 2018 a od 09. 11. 2018 do 11. 11. 2018. - ZMĚNA TERMÍNU
Stanovená trasa objížďky - po přilehlých místních komunikacích, a to ul. Šumavská, Pod Kaštany, Tábor.
Informování cestující veřejnosti o omezení provozu z důvodu předmětné uzavírky sdělí dopravce cestující veřejnosti způsobem obvyklým a v dostatečném časovém předstihu.
Uzavírka silnice I/42 Brno - VMO - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno - VMO

16.10.2018
KÚ JMK odbor dopravy povoluje uzavírku silnice I/42 Brno - VMO v místě Královopolský tunel (Galerie Voroněžská, Galerie Záhřebská) v termínu 15.10.2018 - 21.10.2018. Podrobnější informace k uzavírce najdete v sekci Úřední deska, podsekci Přílohy.
Uzavírka ulice Šmejkalova, Burianovo náměstí, Brno-Žabovřesky - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Šmejkalova, Burianovo náměstí, Brno-Žabovřesky

26.09.2018
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, povoluje úplnou uzavírku části ulice: Šmejkalova, Burianovo náměstí, Brno, mezi uzlovými body č. 3637 – č. 406682 – č. 3654 a č. 3658 - č.406682, v termínu od 24. 09. 2018 do 20. 12. 2018. Podrobnější informace naleznete v sekci Úřední deska v podsekci Přílohy.
Prodej kompostérů  - ilustrační obrázek

Prodej kompostérů

07.09.2018
Město Brno ve spolupráci s městskou společností SAKO prodává občanům dotované kompostéry za třetinovou cenu.
Podrobnější informace naleznete v sekci Úřední deska v podsekci Přílohy.
Nový systém parkování v Brně - ilustrační obrázek

Nový systém parkování v Brně

27.08.2018
Od 1. září bude ve městě Brně zaveden nový systém parkování a regulace vjezdu do nejužšího centra. Informace naleznete na stránkách www.parkovanivbrne.cz Kontaktní pracoviště - Zvonařka 5, infolinka 800 303 020
Informativní letáky naleznete v sekci "Úřední deska" podsekce "Dlouhodobá sdělení".
Zrušení veřejného internetu - ilustrační obrázek

Zrušení veřejného internetu

29.05.2018
Upozorňujeme občany, že v budově radnice je zrušen veřejný internet.
Zrušení telefonního automatu  - ilustrační obrázek

Zrušení telefonního automatu

14.05.2018
V rámci akce "Optimalizace 2018" prověřuje společnost O2 Czech Republic a.s. využití veřejných telefonních automatů.
Z důvodu dlouhodobého minimálního provozu přístroje a jeho dalšího neekonomického provozování na adrese: Žabovřesky, na ul. Vychodilova, u č. 2530/11 bude během 2. pololetí 2018 v několika etapách telefonní automat zrušen (demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny).
Aplikace Česká Obec - ilustrační obrázek

Aplikace Česká Obec

11.05.2018
Spustili jsme užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění v městské části Brno-Žabovřesky o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, povinnostech plateb apod. Aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat „Brno-Žabovřesky“. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho telefonu. Aplikaci Česká Obec si stáhnete přes GooglePlay nebo App Store.