Pronájem obecního bytuOdbor: majetkový a bytový, věž, 4. patro, dv. č. 42
Pracovník: Ing. Margita Holoubková
Tel.: 549 523 583
Email: holoubkova@zabovresky.cz

Formuláře:
- Žádost o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Žabovřesky
- Zásady postupu pronájmu obecních bytů v MČ Brno-  Žabovřesky                     
- Formulář pro registraci bytu 

Postup vyřízení:
Žádost se  podává na předepsaném formuláři.
Vyplněný formulář s požadovanými náležitostmi žadatel podá přes podatelnu osobně nebo prostřednictvím pošty.

Po vyhodnocení poskytnutých údajů bude žadatel písemně vyrozuměn, zda byl vzat do evidence žadatelů o byt. Zaevidovaný žadatel se registruje na volné byty, které jsou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce a webových stránkách (http://www.zabovresky.cz//), prostřednictvím formuláře pro registraci bytu.

Povinností žadatele je k datu 30.11. každoročně oznámit, zda na své žádosti trvá i v následujícím roce. Pokud tak neučiní, bude jeho žádost ze seznamu žadatelů vyřazena.

Pronájem obecních bytů probíhá v souladu se Zásadami postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Brno-Žabovřesky a  Pravidly města Brna o pronájmu obecních bytů.

Nového nájemce schvaluje Rada městské části po předchozím projednání v komisi bytové a majetkové. 
Doba  vyřízení není zákonem stanovena.

Právní předpis:
Zákon  č. 89/2012 Sb.  občanský zákoník v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení Žádost o pronájem obecního bytu (pdf, velikost: 466 kB)
Soubor ke stažení Pravidla postupu při pronájmu bytů (pdf, velikost: 207 kB)
Soubor ke stažení Pravidla pronájmu bytů - 2017 (pdf, velikost: 827 kB)