Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno
Projekt Česká Obec

Oprava bytu nebo nebytového prostoru


Odbor: majetkový a bytový, věž, 4.p. dv.č. 45
Pracovník: Ivana Sedláková
Tel.: 549 523 580
Email: vorba@zabovresky.cz

Postup vyřízení:

Žadatel požádá volnou formou dopisu o úpravy bytové jednotky ve vlastnictví Statutárního města Brna, v níž je nájemcem. V žádosti uvede číslo bytu, přesnou adresu a přesný popis zamýšlené úpravy doložený situačním plánkem. 

Žádost bude posouzena odborem majetkovým  a bytovým a správcem bytového fondu spol. BYTASEN s.r.o., souhlas vydá OMB ÚMČ Brno - Žabovřesky. Dle povahy požadovaných úprav bude vydáno stanovisko s tím, zda úpravy budou provedeny na náklady nájemce či nikoliv.