Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno
Projekt Česká Obec

Prodej nebo pronájem pozemků


Odbor: majetkový a bytový, věž, 4. patro, dv. č. 45
Pracovník: Petr Bočev
Tel.: 549 523 581
Email: bocev@zabovresky.cz


Postup vyřízení:

1. Prodej a pronájem pozemku z úrovně Statutárního města Brna:
Žadatel požádá o prodej nebo pronájem pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna prostřednictvím formuláře „Návrh na dispozici s majetkem města Brna“, který je k vyzvednutí na Odboru majetkovém Magistrátu města Brna., Malinovského nám. 3.

K žádosti doloží stanoviska Odboru technických sítí a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 
Žádost dále předloží MČ - Žabovřesky, přičemž tato bude posouzena volenými orgány městské části. O výsledném stanovisku bude žadatel vyrozuměn písemně.

2. Pronájem pozemku:
Pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna, svěřeny Městské
části Brno-Žabovřesky, určené k pronájmu, jsou zveřejněny na
úřední desce úřadu po dobu 15-ti dnů dle zákona o obcích.

Tyto pozemky jsou pronajímány z úrovně Městské části 
Brno-Žabovřesky. Žadatel podá písemnou žádost přes podatelnu
úřadu a záležitost bude projednána ve volených orgánech městské
části. O výsledném stanovisku bude žadatel vyrozuměn písemně.

Právní předpis:
zák..č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
vyhl. SmB č. 20/2001
Statut města Brna, ve znění pozdějších změn a doplňků