Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména


1. Identifikační číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména

4. Základní informace k životní situaci
Prohlášení o volbě druhého jména může učinit občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, za nezletilého toto prohlášení učiní jeho zákonní zástupci.
Občan, který má v knize narození zapsána k 31.12.1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Prohlášení o volbě druhého jména činí občan, který chce dvě jména užívat, za nezletilého prohlášení učiní oba jeho zákonní zástupci. U nezletilých osob starších 15 let je nezbytný jejich písemný souhlas s volbou druhého jména.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan učiní písemné prohlášení před matričním úřadem příslušným podle místa svého trvalého bydliště, případně před matričním úřadem, který vede příslušnou knihu narození. Prohlášení o volbě druhého jména se následně zapíše do příslušné knihy narození a je vystaven nový rodný list se dvěma jmény, případně opraveny další matriční doklady žadatele.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Písemné prohlášení o volbě druhého jména občan učiní před matričním úřadem příslušným podle místa svého trvalého bydliště, případně před matričním úřadem, který vede příslušnou knihu narození (na matrice podle místa narození). Matriční úřad ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky je matričním obvodem pro území městských částí Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, Brno-Jundrov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci.řešit
Na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké  doklady je nutné mít s  sebou
K písemnému prohlášení občan předloží:
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k  pobytu)
rodný list
případně další matriční doklady v nichž občan požaduje opravu svého jména na základě prohlášení (oddací list, případně rodné listy dětí)
písemný  souhlas osoby starší 15 let ( pokud za nezletilé dítě činí prohlášení rodiče)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář prohlášení o volbě druhého jména získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké  jsou poplatky a jak je  lze uhradit
Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit bezodkladně.
Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
---
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení  životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit
Vystavování matričních dokladů-duplikáty

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel.: 549 523 565

27. Popis je  zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---
Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení matrika_volba_druheho_jmena.doc (doc, velikost: 69 kB)