Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů


1. Identifikační číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

4. Základní informace k životní situaci
Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodiče dítěte

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na kterémkoli matričním úřadě pověřeném vedením matriky narození.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00–17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké  doklady je nutné mít s  sebou
K žádosti rodiče předloží tyto doklady:
určení otcovství k nenarozenému dítěti:
občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)
rodné listy
matka - těhotenský průkaz
rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
ovdovělá matka - úmrtní list manžela
určení otcovství k  narozenému dítěti:
rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)
rodné listy
rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
ovdovělá matka - úmrtní list manžela

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o určení  otcovství získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je  lze  uhradit
Bez poplatku
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21 Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
Pokud se dítě narodí nebo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
---
24. Související životní situace  a návody, jak je řešit
Vydávání matričních dokladů - duplikáty
Jméno a příjmení - ženské příjmení
Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel. : 549 523 565

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke  dni
1.1.2008

28. Popis  byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---