Právní způsobilost k uzavření manželství


1. Identifikační číslo

2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je dokladem o způsobilosti uzavření manželství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Snoubenec

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Snoubenec-žadatel předloží při osobní návštěvě na matrice vyplněnou žádost a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvedne „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna,  Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území České republiky žadatele.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké  doklady je nutné mít s  sebou
K vyplněné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předloží:
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
rodný list
výpis z evidence obyvatel o místu trvalém pobytu (lze nahradit OP)
výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený) případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
úmrtní list zemřelého manžela/ partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k dispozici
Formulář „Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je  lze  uhradit
Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině činí 500,- Kč v hotovosti, který je splatný před vydáním dokladu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Manželství - vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
Manželství - uzavření manželství
Jméno a příjmení - ženské příjmení
Vydávání matričních dokladů - duplikáty

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel. : 549 523 565

27. Popis  zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---