Veřejné akce a produkce


Oznámení o konání veřejnosti přístupného podniku

Vyřizuje:
odbor finanční - přízemí dveře č. 6 - Miroslava Vančová 
telefon: 549 523 544

 • pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku, včetně tanečních zábav a diskoték je povinen učinit oznámení místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním. Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství
 • provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusu, lunaparku, kolotočů a jiných obdobných atrakcí je povinen učinit oznámení místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním
 • formulář pro oznámení lze získat na Odboru finančním ÚMČ Brno-Žabovřesky nebo je možné si ho stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Žabovřesky      

Základní právní předpisy:
Obecně závazná vyhláška statutátního města Brna č.20/2009, o stanovení  podmínek  pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011  

Vlastní postup vyřízení:
Pořadatel veřejnosti přístupného podniku vyplní dvojmo formulář, který je mu na podatelně potvrzen a slouží jako doklad pro kontrolní orgány. Formulář pro oznámení lze získat na Odboru finančním ÚMČ Brno-Žabovřesky nebo je možné si ho stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Žabovřesky. 

Oznámení o konání prodejní nebo reklamní akce

Vyřizuje:
odbor finanční - přízemí dveře č. 6 - Miroslava Vančová 
telefon: 549 523 544

 • poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce
 • poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají
 • sazby poplatků ze vstupného na území MČ Brno-Žabovřesky činí:
  - 20 % ze vstupného na prodejní akce
  - 20 % ze vstupného na reklamní akce
 • sazby poplatků ze vstupného nejsou stanoveny u prodejních nebo reklamních akcí pro děti, u prodejních nebo reklamních akcí pro důchodce, u prodejních nebo reklamních akcí pro členy spolků a politických stran a u prodejních nebo reklamních akcí místních spolků
 • poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. Toto je pořadatel akce povinen do 8 dnů po jejím skončení prokázat příslušnému správci poplatku
 • od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi, městem Brnem a jím zřízenými organizacemi
 • poplatník je povinen nejméně 8 dnů před konáním akce učinit ohlášení ÚMČ Brno-Žabovřesky
 • formulář pro oznámení lze získat na Odboru finančním ÚMČ Brno-Žabovřesky nebo je možné si ho stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Žabovřesky 

Základní právní předpisy:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška statutátního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích

Odvolací orgán:
odbor rozpočtu a financování MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Vlastní postup vyřízení:
Pořadatel prodejní nebo reklamní akce vyplní dvojmo formulář, který je mu na podatelně potvrzen a slouží jako doklad pro kontrolní orgány.
Do 15 dnů po skončení akce, případně - nejedná-li se o jednorázovou akci - do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala, podá pořadatel akce hlášení, kde vypíše počet skutečně prodaných vstupenek a jejich cenu a vypočte úhrnnou částku vybraného vstupného a výši poplatku.
Vypočtený poplatek je splatný do 8 dnů ode dne podání hlášení. Lze ho uhradit hotově na pokladně ÚMČ Brno-Žabovřesky nebo bankovním převodem na účet 19-14327514/0600.
Formulář pro oznámení lze získat na Odboru finančním ÚMČ Brno-Žabovřesky nebo je možné si ho stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Žabovřesky. 


Formuláře lze stáhnout zde:

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení ohlaseni_vstupne_formular.pdf (pdf, velikost: 74 kB)
Soubor ke stažení ohlaseni_vstupne_formular.doc (doc, velikost: 26 kB)
Soubor ke stažení Oznámení formulář (doc, velikost: 28 kB)
Soubor ke stažení Oznámení formulář (pdf, velikost: 125 kB)
Soubor ke stažení vstupne_formular.doc (doc, velikost: 61 kB)
Soubor ke stažení vstupne_formular.pdf (pdf, velikost: 48 kB)