Tomboly a turnaje malého rozsahu


Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu
                   
Odbor finanční - přízemí, dveře č. 6 - Miroslava Vančová
telefon: 549 523 544

 • Úřad městské části Brno-Žabovřesky ve svém správním obvodě přijímá ohlášení tombol, u nichž výše herní jistiny činí více než 100.000 Kč, a turnajů malého rozsahu, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení jejich provozování. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket  

 • ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
  - název a popis ohlašované hazardní hry
  - adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována
  - dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
  - určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem
  - herní plán (pravidla hazardní hry, způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru, výši výhry nebo způsob jejího určení, způsob a lhůty pro výplatu výhry)
  - v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování 

 • za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení

 • provozovatel tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100.000 Kč, a turnaje malého rozsahu je současně poplatníkem daně z hazardních her. Správu daně z hazardních her vykonává finanční úřad, jehož místní příslušnost se řídí sídlem poplatníka 

Základní právní předpisy: 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poučení:

Úřad zakáže provozování ohlašované hazardní hry, nesplňuje-li podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách. O zákazu provozování ohlašované hazardní hry rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení. Rozhodnutí o zákazu provozování ohlašovné hazardní hry se oznamuje vyvěšením na úřední desce úřadu a současně jej úřad zašle ohlašovateli na vědomí.