Odpad


Kam s odpadem, který nelze odložit  do běžných popelnic u domů

01. Identifikační  kód

02. Kód

03. Pojmenování (název)  životní situace

Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných  popelnic u domů

04. Základní informace  k životní situaci

Občan se potřebuje  zbavit objemného (nevejde se do  popelnice), nebezpečného odpadu  z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo,  PET-láhve,  textil).
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan může odvézt  objemný odpad (např. koberce,  textil, nábytek, zeleň ze zahrad,  dřevo, atd.) do sběrných středisek odpadů. Nebezpečný odpad (např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie,  kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, atd.)  může občan uložit  ve sběrných střediscích odpadů nebo prostřednictvím mobilního  svozu nebezpečných odpadů. Sběrná střediska odpadů nabízí  rovněž možnost zdarma  odevzdat kompletní elektrozařízení  (lednice, mrazáky, sporáky, televizory,  videa, monitory, počítače,  vysavače, zářivky a výbojky a ostatní  elektrozařízení).  Vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, PET-láhve)  lze odložit do volně rozmístěných kontejnerů na příslušnou  komoditu  (www.sako.cz/separace) nebo do sběrných středisek odpadů. Seznam SSO včetně druhů odpadů, které dané středisko odebírá je ke stažení na stránkách www.sako.cz/sso/seznam

07. Jakým způsobem můžete zahájit  řešení životní situace

Občan  si může vybrat k uložení odpadu jakékoliv sběrné středisko odpadů, které daný druh odpadů odebírá, mobilní svoz nebezpečných odpadů nebo volně rozmístěný kontejner na příslušnou komoditu.

08. Na  které instituci životní situaci řešit

Úřad  městské části Brno-Žabovřesky, Odbor veřejných služeb nebo Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, oddělení  odpadového hospodářství a hydrogeologie.

09. Kde,  s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad  městské části Brno-Žabovřesky, Odbor veřejných služeb, Horova 28, 616 00 Brno, kancelář č.21, Ing. Linda Charousová, tel.: 549 523 566. Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00 hod, středa 8:00-17:00 hod

Magistrát města  Brna, odbor životního prostředí,  oddělení odpadového hospodářství a  hydrogeologie, Kounicova 67, 601 67 Brno, 5.podlaží, dveře č.519 referent oddělení odpad. hospodářství a hydrogeologie: Mgr. Veronika Singrová - singrova.veronika@brno.cz,  tel.:  542 174 574 nebo Ing. Miroslav Hudec tel.: 542 174 573  - hudec.miroslav@brno.cz .  Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-17:00 hod., pátek 8.00-12.00 hod.

10. Jaké  doklady je nutné mít s sebou

Žádné

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k dispozici

Žádné

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ceny za odložení odpadu jsou účtovány dle aktuálně platného ceníku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádné

14. Kteří  jsou další účastníci (dotčení) řešení životní  situace

Žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Dotazy lze požadovat podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze je učinit na el. adrese info@zabovresky.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně  nebo ústně do protokolu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška Statutárního města Brna č. 14/2007 o odpadech v platném znění.

18. Jaké  jsou související předpisy

Zákon  č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.,(Katalog odpadů), ve znění  pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné.

20. Jaké sankce mohou  být uplatněny v případě nedodržení  povinností

Lze postihnout  dle zákona o přestupcích, ev. dle zákona o obcích a dle zákona  o odpadech.

21. Nejčastější dotazy

Žádné.

22. Další  informace

Žádné.

23. Informace  o popisovaném postupu (o řešení životní situace)  je možné  získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na  bezplatné telefonické  lince spalovny SAKO BRNO, a.s., tel. 800 139 139, nebo na internetových stánkách stránkách http://www.sako.cz/.

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit

Žádné.

25. Za  správnost návodu odpovídá útvar

Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno.

26. Kontaktní  osoba

ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor veřejných služeb, Horova 28, 616 00 Brno
Ing. Linda Charousová - referent ŽP, tel. 549 523 566.

27. Popis  je zpracován podle právního stavu ke dni

17.1.2011


28. Popis byl naposledy aktualizován

17.1.2011

29. Datum konce  platnosti popisu

Konec platnosti návodu  není stanoven.

30. Případná upřesnění  a poznámky k řešení životní situace

Žádná.