Užívání veřejného prostranství


01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování  (název) životní situace
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

04. Základní informace k životní situaci
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění  výkopových prací, umístění zařízení  sloužících pro  poskytování prodeje a služeb, pro umístění  stavebních nebo reklamních zařízení,  zařízení cirkusů,  lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,  vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto  prostranství pro reklamní  akce nebo potřeby tvorby filmových  a televizních děl.

05. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatník - ten, kdo hodlá užívat veřejné prostranství

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel vyplní žádost o vyměření místního poplatku, doloží požadované přílohy a zaplatí na pokladně úřadu nebo bankovním převodem vyměřený  místní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Vyplnění žádosti o vyměření místního poplatku

08. Na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor všeobecný

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28,
616 00 Brno, Odbor všeobecný, II.posch.
úřední dny pondělí 08.00-17.00, středa 08.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady  je nutné mít s sebou
Žádost o vyměření  místního poplatku s přílohou:
- při prodeji, poskytování služeb nebo provozování atrakcí - Živnostenský list
- při skládkách, umístění reklamních zařízeních - situační nákres, popř. vyjádření referátu životního prostředí (při užívání travnatých ploch) nebo povolení k zvláštnímu užívání komunikace (při záboru komunikace).
Ve všech případech musí být v žádosti uvedeno přesné místo užívání, jeho rozsah v m2, a celková doba tohoto užívání.

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vyměření místního poplatku je k dispozici na odboru všeobecném ÚMČ Brno - Žabovřesky    

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

viz. příloha Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dní ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení  životní situace

15. Jaké další  činnosti jsou po žadateli požadovány

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
obecně závazná vyhláška č. 22/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké  jsou související předpisy
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

19. Jaké  jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možné podat ve lhůtě 30 dnů ode dne podání na Odbor rozpočtu a financování MMB, Kounicova 67, Brno 601 67, prostřednictvím ÚMČ Brno-Žabovřesky

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

24. Související  životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor všeobecný, ÚMČ Brno - Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Bc. Petr Helán, referent Odboru všeobecného,
ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno,
tel.: 549 523 561, email: helan.petr@zabovresky.cz

Ing. Olga Radová, referentka Odboru všeobecného,
ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno,
tel.: 549 523 562, email: radova@zabovresky.cz

Ing. Martina Zoblivá, referentka Odboru všeobecného,
ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno,
tel.: 549 523 569, email: zobliva@zabovresky.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy  aktualizován

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení zadost_o_vymereni_mistniho_poplatku_20167.pdf (pdf, velikost: 127 kB)
Soubor ke stažení zadost_o_povoleni_vstupu_do_zelene,_aktualizace_2018.pdf (pdf, velikost: 356 kB)