Poplatek z ubytovací kapacity


Základní  informace
Poplatník je povinen zaplatit poplatek jednorázově bez vyměření vždy do 31. března následujícího kalendářního roku na účet  správce poplatku a zároveň podat písemné hlášení s jeho výpočtem.

Jaké doklady je nutné mít  s  sebou
Občanský průkaz, živnostenský list u FO a výpis z obchodního rejstříku u PO.

Potřebné formuláře  a kde jsou k  dispozici
Formulář k ohlášení  a výpočtu výše poplatku lze získat na  ÚMČ Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno,  Odbor finanční, I. patro, dveře č. 14, referentka Ivana Kamínková, tel. 549 523 541,
v pondělí od 8.00 do 17.00 hod. a ve středu od 8.00 do 17.00 hod. nebo je možné si jej stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Žabovřesky.

Výše poplatků a jak je lze  uhradit
Poplatek se platí 3,- Kč  za každé využité lůžko a den do 31. března následujícího roku. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem č. ú. 19-14327514,  kód banky 0600,
VS 1345 nebo  hotově na pokladně  ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28.

Právní předpisy
-  zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-  zákon č.280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č.500/2004 Sb. správní  řád, ve znění pozdějších předpisů

Související  předpisy
Obecně  závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o  místních  poplatcích

Opravné prostředky a jak se uplatňují
Dle  §109 zákona č.280/2009, daňového řádu se lze proti platebnímu výměru odvolat podáním učiněným u vedoucího finančního odboru a to do  30 dnů ode dne, který  následuje po jeho  doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení Přihláška-ubytovací kapacity 2019 (pdf, velikost: 72 kB)
Soubor ke stažení Přihláška ubytovací kapacity 2019 (doc, velikost: 32 kB)