ODKAZY


Ministerstvo vnitra ČR  http://www.mvcr.cz/ 

Ministrestvo životního prostředí ČR  - vodohospodářský informační portál VODA   http://voda.gov.cz/portal//

Krajský úřad Jm Kraje   http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Statutární město Brno  http://www.brno.cz

Hasičský záchranný sbor ČR   http://www.hzscr.cz/
- rady a doporučení, varování obyvatelstva, evakuace, prostředky   individuální ochrany, nouzové přežití, ukrytí
  www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx
- jak se chovat během bouřky, jak ochránit obydlí břed úderem   blesku atd.
  www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx

Hasičský záchranný sbor Jm kraje  http://www.firebrno.cz/
- informační projekt Vaše cesty k bezpečí  
  (společný projekt HZS JmK, Policie ČR Brno
a Diecézní charity   Brno) 
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-blondynky-radi

Policie ČR - Měst. ředitelství Brno 

 http://www.policie.cz/clanek/mestske-reditelstvi-policie-brno-919452.aspx 

Městská police Brno  http://www.mpb.cz/

Zdravotní záchranná služba Jm kraje   www.zzsjmk.cz/aktuality

Aktuální předpověď počasí   http://portal.chmi.cz/

Aktuální stav ovzduší
  http://portal.chmi.cz/

Aktuální dopravní informace http://www.rsd.cz/ 

Státní ústav radiační ochrany
- ochrana obyvatelstva před ionizujícím zářením
  www.suro.cz/cz/index.html