Revitalizace vnitrobloku Kounicova


Revitalizace vnitrobloku Kounicova

 

Pro zpracování projektu na úpravu vnitrobloku mezi ulicemi Kounicova – Tábor – Pod kaštany – Šumavská byla vyzvána stavebně projekční kancelář IKA Brno, s.r.o. Ta ve spolupráci se zahradní architektkou Evou Wagnerovou představila novou tvář jedné z nejvýznamnější brněnské sorely.

 

V místě budou opraveny dílčí komunikace, chodníky a přibudou nová parkovací místa. Právě parkovací místa budou řešena dle nejnovějších trendů v podobě zatravňovacích a zasakovacích ploch. Tím dojde k eliminaci parkování na travnatých plochách, jak je tomu nyní.

 

Vnitroblok nabídne plochy pro sport a volný čas, přibudou dětská hřiště a spolu s opravami se výměny dočká také městský mobiliář. V neposlední řadě projdou zelené plochy parkovou úpravou a dojde k dosadbě vzrostlých stromů.

 

Realizace by měla být zahájena na jaře příštího roku.