Sbor pro občanské obřady a slavnosti


Termíny vítání občánků roce 2019: 09.02., 16.03., 27.04., 18.05., 15.06., 20.07., 24.08., 21.09., 19.10., 23.11.,14.12., od 9 do 12 hodin.

Sbor pro občanské obřady a slavnosti zajišťuje a organizuje obřady slavnostního vítání dětí do života, dále zlaté, diamantové a další jubilejní svatby. Obřady probíhají v obřadní síni Kulturního domu Rubín, Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky.

Obřad vítání občánků je určen pro děti s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Žabovřesky, případně s trvalým bydlištěm matky nebo otce v MČ Brno-Žabovřesky.

Rodiče novorozeného dítěte, kteří mají zájem o slavnostní uvítání jejich dítěte, předloží vyplněný formulář "Žádost o účast na obřadu Vítání dětí do života" nejlépe na podatelnu Úřadu městské části Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno.

Formulář je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Žabovřesky a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Žabovřesky.

Obřady a slavnosti včetně příjmu žádostí o vítání dětí do života zajišťuje:  

Mgr. Miroslava Smékalová
Kancelář tajemnice

Tel. kontakt:  549 523 537
E-mail:
smekalova@zabovresky.cz

 

 

 

 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení Žádost o vítání dětí (doc, velikost: 30 kB)