Salesiánské středisko mládeže

Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky

Foerstrova 2, Brno 616 00

tel/fax: 541 213 110
mobil: 721 510 336
www.brno.sdb.cz

Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách je jedním z mnoha podobných center volného času, která jsou nejen v České republice, ale i na celém světě.

Název »salesiánské« označuje zřizovatele a provozovatele těchto zařízení. Jsou jimi salesiáni (Salesiáni Dona Boska viz. www.sdb.cz), kteří svůj život zasvětili výchově mládeže. Jejich zakladatelem je italský kněz Jan Bosko, který žil v 19. století v Turíně. Příslušnost salesiánů ke katolické církvi nijak neomezuje cílovou skupinu jejich působení. Středisko je otevřeno pro všechny, přednostně však pro věkovou kategorii 6 - 26 let.

Salesiánským střediskům se také říká ORATOŘ. Je to počeštěný původní název, srozumitelný v Itálii 19. století (oratorio).

V oratoři pracují nejen salesiáni, ale i civilní zaměstnanci a spolupracovníci.

Brněnské salesiánské středisko splňuje všechny náležitosti domů dětí a mládeže, a proto bylo v roce 1998 zařazeno ministerstvem školství do sítě škol, předškolních a školských zařízení MŠMT.

Poslání střediska
  • hodnotné využití volného času
  • prostředí pro rozvoj mezilidských vztahů
  • prevence kriminality a nežádoucích závislostí
  • výchova k základním lidským hodnotám v duchu křesťanského pohledu na svět
  • evangelizace a katechizace

Salesiánské střediskoSalesiánské středisko

Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda