Kancelář tajemnice ÚMČ BŽ

Kancelář tajemnice

vedoucí právník
JUDr. Jitka Jirmanová
věž
3.p. dv.č. 33
tel: 549 523 519
jirmanova@zabovresky.cz
    

matrika
Ladislava Hájková                 

věž 3.p. dv.č. 31
 
 tel: 549 523 565
hajkova@zaboresky.cz
    

referent sekretariátu
Ivona Šťastná 

p. kř.1.p. dv.č. 101 tel: 549 523 520
stastna@zabovresky.cz
    
referent samosprávy
Alice Drozdová
p. kř.
1.p. dv.č. 101tel: 549 523 524
drozdova@zabovresky.cz
    

referent samosprávy
Mgr. Miroslava Smékalová

věž
3.p. dv.č. 34

tel: 549 523 537
smekalova@zabovresky.cz

    

Referát školství
Lenka Kučerová 

věž 3.p. dv.č. 34 

tel.: 549 523 533
kucerova@zabovresky.cz

    
referent PAM
MVDr. Jarmila Doleželová 
věž 3.p. dv.č. 32 tel: 549 523 522
 dolezelova@zabovresky.cz
referent PAM
Bc. Zora Křenková 
věž 3.p. dv.č. 32 tel: 549 523 521
 krenkova@zabovresky.cz
    

správce sítě
Martin Beneš

věž1.p. dv.č. 12

tel.: 549 523 526
benes@zabovresky.cz

    
řidič, BOZ
Radek Novák
budova
zdrav.
střediska
2. p.
tel: 549 523 513
novak@zabovresky.cz
Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda