Ladislava Hájková
tel.: 549 523 565
e-mail: hajkova@zabovresky.cz  

 

 

Změna jména a příjmení

Změna jména nebo příjmení fyzické osoby
matrika_zmena_jmena_a_prijmenij.doc (velikost: 114 kB)

Jméno a příjmení

Tvorba ženského příjmení v ČR
matrika_zenske_prijmenij.doc (velikost: 117 kB)

Uzavření manželství

Žádost o uzavření manželství
matrika_uzavreni_manzelstvij.doc (velikost: 110 kB)

Církevní sňatek

Vydání osvědčení k církevnímu sňatku
matrika_cirkevni_snatekl.doc (velikost: 156 kB)

Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména

Volba druhého jména
matrika_volba_druheho_jmenabc.doc (velikost: 153 kB)

Příjmení po rozvodu manželství

Postup při přijetí dřívějšího příjmení
matrika_prijmeni_po_rozvoduv.doc (velikost: 112 kB)

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Prohlášení otcovství
matrika_narozeni_-_urceni_otcovstvij.doc (velikost: 147 kB)

Vydávání matričních dokladů - duplikáty

Duplikáty rodného, oddacího nebo úmrtního listu
matrika_matricni_dokladyz.doc (velikost: 123 kB)

Úmrtní list

Vystavení úmrtního listu - prvopisu
matrika_umrtni_listu.doc (velikost: 153 kB)

Vidimace a legalizace

Vidimace (ověření kopie listiny), legalizace (ověření podpisu)
matrika_vidimace_a_legalizacef.doc (velikost: 112 kB)

Právní způsobilost k uzavření manželství

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
matrika_pravni_zpusobilost_k_uzavreni_manzelstvij.doc (velikost: 154 kB)