Odbor finanční

financni@zabovresky.cz

Ing. Michal Večeřa
vedoucí odboru
věž1.p. dv.č. 11
tel.č.: 549523540
vecera@zabovresky.cz
Bc. Vojtěch Styborvěž1.p. dv.č. 14
tel.č.: 549523542
stybor@zabovresky.cz

Ivana Kamínková 

  věž  1.p. dv.č. 14

 

tel.č.: 549523541
kaminkova@zabovresky.cz

Veronika Smolkovávěž1.p. dv.č. 14
tel.č.: 549523545
smolkova@zabovresky.cz
Vladimíra Čumovávěž1.p. dv.č. 15
tel.č.: 549523543
cumova@zabovresky.cz

Miroslava Vančová - pokladna

p. kř.

příz. dv.č. 06


tel.č.: 549523544
vancova@zabovresky.cz


Případné platby na ÚMČ Brno-Žabovřesky můžete poukázat na příjmový účet
GE Money Bank 19-14327514/0600

Soupis plateb, které lze uhradit na pokladně úřadu:

 • Platby za sociální služby (pečovatelská služba, denní centrum, odlehčovací služby)  
 • Platby za stravování pečovatelské služby
 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Ostatní místní poplatky (poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek ze vstupného)
 • Správní poplatky vyměřené ÚMČ Brno-Žabovřesky
 • Pokuty a náhrady řízení uložené ÚMČ Brno-Žabovřesky
 • Nájemné z pozemků´
 • Úhrady faktur  


Vedoucí odboru - Ing. Michal Večeřa 

 • provádí souhrnné činnosti při zajišťování koncepčních prací na úseku rozpočtu a financování MČ BŽ
 • zodpovídá za výkon všech činností odboru a zabezpečuje plnění usnesení RMČ BŽ a ZMČ BŽ
 • zabezpečuje jednání s MMB, finančními úřady a bankami v souvislosti s náplní odboru
 • zodpovídá za vypracování účetních výkazů o plnění rozpočtu MČ BŽ
 • zajišťuje a provádí sestavení rozpočtu v souladu s rozpočtem města a se zákonem o rozpočtových pravidlech ČR
 • zajišťuje hospodaření MČ BŽ podle schváleného rozpočtu, kontroluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím hospodářské činnosti MČ BŽ
 • sestavuje finanční vypořádání a závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok
 • v oblasti daní a poplatků rozhoduje o povolení tombol, loterií a výherních automatů, zabezpečuje správu místních poplatků
 • spolupracuje s finančním výborem ZMČ BŽ

Rozpočtář - Bc. Vojtěch Stybor

 • zajišťuje správnost převodů finančních prostředků v bance
 • provádí účtování denních výpisů z banky
 • odpovídá za správnost účetních dokladů dle výpisů z banky
 • zajišťuje platby faktur na úřadě
 • provádí účetní inventarizaci pohledávek a závazků
 • sleduje předpisy, platby a odpisy na místních poplatcích (správní poplatky,  poplatek za výherní automaty), vede jejich evidenci včetně příjmů za Pečovatelskou službu a přijaté pokuty
 • rozhoduje o provozu hracích automatů a jiných technických herních zařízení povolovaných Ministerstvem financí ČR, provádí dozor nad dodržováním předpisů těchto agend

Referent odboru finančního - Ivana Kamínková

 • zajišťuje správnost převodů finančních prostředků v bance
 • provádí účtování denních výpisů z banky
 • odpovídá za správnost účetních dokladů dle výpisů z banky
 • provádí účetní inventarizaci pohledávek a závazků
 • sleduje předpisy, platby a odpisy na místních poplatcích (z ubytovací kapacity a za veřejné prostranství), dále u příjmů z poskytovaných služeb, příjmů z pronájmu budov (v oblasti školství, tělovýchovy, kultury a místní správy) a příjmu z pronájmu pozemků

Referent daní a poplatků - Veronika Smolková

 • zajišťuje správnost převodů finančních prostředků v bance
 • provádí účtování denních výpisů z banky
 • odpovídá za správnost účetních dokladů dle výpisů z banky
 • zajišťuje platby faktur na úřadě
 • provádí účetní inventarizaci pohledávek a závazků
 • sleduje předpisy, platby a odpisy na místních poplatcích (ze psů a za veřejné prostranství), dále u příjmů z poskytovaných služeb, příjmů z pronájmu budov (v oblasti školství, tělovýchovy, kultury a místní správy) a příjmu z pronájmu pozemků
 • zastupuje pokladní v době její nepřítomnosti

Účetní - Vladimíra Čumová

 • vede účetnictví MČ BŽ dle platných předpisů a sestavuje účetní a statistické výkazy pro účely zpracování účetnictví města a přezkoumání hospodaření MČ BŽ
 • vypracovává účetní výkazy o plnění rozpočtu MČ BŽ
 • provádí předkontaci a účtování denních výpisů z banky, vyúčtování peněžních záloh, likvidaci cestovních účtů, vede šekové knížky
 • provádí účetní inventarizaci majetku ve spolupráci s jednotlivými odbory MČ BŽ
 • provádí účetní inventarizaci pohledávek a závazků
 • podílí se na kontrole a účetní správnosti vykazování poskytnutých státních finančních prostředků v účetnictví a účetním výkaznictví

Pokladní - Miroslava Vančová

 • provádí veškeré pokladní a účetní operace týkající se příjmů a výdajů v pokladně MČ BŽ
 • kontroluje a proplácí faktury týkající se rozpočtu MČ BŽ
 • provádí inventarizaci, zajišťuje kontrolu fyzického stavu majetku, jejich likvidaci, odpisy a odprodeje, zajišťuje vybavení úřadu nábytkem, kancelářskou technikou
 • rozhoduje o tombolách, loteriích
 • zodpovídá za vyúčtování cestovních účtů, zabezpečuje nákup a výdej stravenek pro pracovníky úřadu
 • zajišťuje hospodářskou správu v prostorách úřadu

Rozpočet MČ Brno-Žabovřesky

Schválené rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtu a závěrečné účty
rozpocet_mcbz_2017.pdf

Rozpočty příspěvkových organizací MČ Brno-Žabovřesky

Rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací MČ BŽ
navrh_prisp_org_2018-2020.pdf

Poplatek z ubytovací kapacity

Náležitosti
prihlaska_ubytovaci_kapacity.doc

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů
prihlaska_s_cestnym_prohlasenim_k_mistnimu_poplatku_ze_psu_2018.doc

Hrací automaty

Povolení hracích automatů

Tomboly a turnaje malého rozsahu

Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu

Veřejné akce a produkce

Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupného podniku nebo reklamní či prodejní akce
vstupne_formular.doc