Odbor investiční

investice@zabovresky.cz

Mgr. Petra Kořínková
vedoucí odboru

vedlejší budova, 1.patro

tel:  549 523 591
korinkova@zabovresky.cz

 Jan Chmelíček
vedlejší budova, 1. patro

tel:  549 523 592
chmelicek@zabovresky.cz

 Ing. Lenka Kasalová
vedlejší budova, 1. patro

tel:  549 523 593
kasalova@zabovresky.cz

 Odbor investiční

  • Zajišťování souhrnných prací na úseku samosprávy městské části Brno-Žabovřesky v oblasti investiční. 
  • Výkon všech činností daných odboru Organizačním řádem Úřadu městské části Brno-Žabovřesky.
  • Příprava návrhů vyjádření k investičním či jiným stavebním akcím financovaných z rozpočti města na území městské části Brno-Žabovřesky jako podklad pro volené orgány městské části Brno-Žabovřesky.
  • Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování, kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod. Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic.
  • Příprava a realizace investic statutárního města Brna, městské části Brno-Žabovřesky v rozsahu stanoveném Statutem města Brna.
  • Zpracování podkladů k vyhlašování, provádění a vyhodnocování nabídkových řízení a stanovení ekonomických podmínek u investičních akcí na svěřeném majetku.
  • Zpracování žádostí o přidělení dotací pro potřeby statutárního města Brna, městské části Brno-Žabovřesky.
  • Výkon funkce stavebníka v rozsahu stanoveném Statutem města Brna.
Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda