Odbor majetkový a bytový

majetek@zabovresky.cz

Informace a dokumenty týkající se pronájmu obecních bytů a nebytových prostor naleznete na konci této stránky

Ing. Miloš Vorba
vedoucí odboru

věž, 4.p. dv.č. 45tel.č.: 549 523 580
vorba@zabovresky.cz
Petr Bočevvěž, 4.p. dv.č. 44tel.č.: 549 523 581
bocev@zabovresky.cz
Bc. Rita Machkovávěž, 4.p. dv.č. 44tel.č.: 549 523 584
machkova@zabovresky.cz
Ing. Margita Holoubkovávěž, 4.p. dv.č. 42
      tel.č.: 549 523 583
holoubkova@zabovresky.cz 
Ivana Sedláková 

věž, 4.p.dv.č. 42 

                               tel.č.: 549 523 582
sedlakova@zabovresky.cz

Ing. Miloš Vorba - vedoucí odboru

 • souhrnné práce na úseku samosprávy MČŽ v oblasti majetkové a bytové
 • výkon všech činností daných odboru Organizačním řádem ÚMČ BŽ
 • sestavovaní rozpočtu VHČ a zabezpečení jeho plnění a hodnocení, rozpočtové změny
 • příjem a vyřízení stížností, připomínky a podnětů ve věcech působnosti odboru
 • správa v oblasti bytového hospodářství MČŽ

Petr Bočev - referent pozemků

 • dispozice s majetkem města Brna
 • - žádost o pronájem pozemků MČŽ
 • - žádost o pronájmy a prodeje pozemků z úrovně MMB
 • evidence pozemků svěřených MČŽ, doplňování údajů k evidenci majetku města
 • návrhy na svěření pozemků v majetku města, Městské části Brno-Žabovřesky
 • správa svěřených pozemků, informace o majetku města
 • doprodej bytů v bytových domech
 • žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna
 • v rámci projektu Czech POINT poskytuje:
  - ověřené výpisy z katastru nemovitostí
  - ověřený výpisy z obchodního rejstříku
  - ověřené výpisy z živnostenského rejstříku
  - ověřené výpisy z trestního rejstříku fyzických a právnických osob
  - ověřené výpisy z bodového hodnocení řidiče
  - ověřené výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  - přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
  - přijetí podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
  - ověřené výpisy z insolvenčního rejstříku
  - autorizovaná konverze dokumentů
  - datové schránky 
  - základní registry  
  Všechny typy výpisů jsou vyřízeny na počkání, správní poplatek je hrazen v hotovosti na pokladně úřadu.  

Ing. Margita Holoubková - referent bytový

 • žádosti o pronájem bytů a evidence žadatelů
 • žádosti o výměnu bytů
 • žádosti o přechod nájmu bytů
 • žádosti o společný nájem bytu

Bc. Rita Machková - referent bytový

 • evidence nájemních smluv na pronájem bytů a prostor sloužících/nesloužících podnikání
 • pronájem prostor sloužících/nesloužících podnikání
 • zajišťuje prostřednictvím správce předpis nájemného na uzavřené nájemní smlouvy na prostory sloužících/nesloužících podnikání
 • kontrola úhrad nájemného z bytových a prostor sloužících/nesloužících podnikání
 • zajišťuje podklady pro soudní vymáhání nedoplatků nájemného a soudní vystěhování z bytů a prostor sloužících/nesloužících podnikání

Ivana Sedláková

 • zabezpečuje prostřednictvím správce předpis nájemného na uzavřené nájemní smlouvy bytových a nebytových prostor
 • zajišťuje ve spolupráci s právníkem úřadu agendu související se soudním vystěhováním z bytů
 • vyřizuje žádosti související s opravami pronajatých bytových a nebytových prostor (souhlas vlastníka)
 • Oblast ochrany obyvatel a krizové řízení:
  - příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v MČ
  - problematika civilního nouzového plánování a ochranného plánování 
  - spolupráce s Odborem obrany MMB

 

 

Czech POINT

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů - CZECHPOINT

Prodej nebo pronájem pozemků

Prodej nebo pronájem pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna

Pronájem prostor sloužících/nesloužících podnikání


zasady_npq.pdf

Oprava bytu nebo prostoru sloužícího podnikání

Oprava pronajatého bytového nebo prostoru sloužícího podnikání majetku Statutárního města Brna

Výměna bytu


dohoda_o_postoupeni_prav_a_povinnosti.pdf

Přechod nájmu obecního bytu


zadost_o_prechod.pdf

Pronájem obecního bytu


pravidla_pronajmu__bytu_2017.pdf

Společný nájem bytu


zadost_o_souhlas_se_spolecnym_najmem.pdf