Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno
Projekt Česká Obec

Tajemnice

tajemnice ÚMČ BŽ: Ing. Lenka Uvarová

tel.č.: 549 523 518, e-mail: uvarova@zabovresky.cz

Tajemnice je řídícím článkem úřadu.

  • plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva obce a usnesení rady obce
  • plní úkoly zaměstnavatele - uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci
  • řídí a kontroluje činnost zaměstanců úřadu
  • stanovuje podle zvláštních předpisů platy zaměstnanců úřadu
  • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním
Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda