Tajemnice

tajemnice ÚMČ BŽ: Ing. Lenka Uvarová

tel.č.: 549 523 518, e-mail: uvarova@zabovresky.cz

Tajemnice je řídícím článkem úřadu.

  • plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva obce a usnesení rady obce
  • plní úkoly zaměstnavatele - uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci
  • řídí a kontroluje činnost zaměstanců úřadu
  • stanovuje podle zvláštních předpisů platy zaměstnanců úřadu
  • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním
Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda