Odbor veřejných služeb

 

Petice

Petice

Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic
pravidla_petice2.pdf

Stížnosti

Stížnost

Pravidla pro podání
pravidla_stiznosti.pdf

Matrika

Církevní sňatek

Vydání osvědčení k církevnímu sňatku
matrika_cirkevni_snatekl.doc (velikost: 156 kB)

Jméno a příjmení

Tvorba ženského příjmení v ČR
matrika_zenske_prijmenij.doc (velikost: 117 kB)

Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména

Volba druhého jména
matrika_volba_druheho_jmenabc.doc (velikost: 153 kB)

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Prohlášení otcovství
matrika_narozeni_-_urceni_otcovstvij.doc (velikost: 147 kB)

Právní způsobilost k uzavření manželství

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
matrika_pravni_zpusobilost_k_uzavreni_manzelstvij.doc (velikost: 154 kB)

Příjmení po rozvodu manželství

Postup při přijetí dřívějšího příjmení
matrika_prijmeni_po_rozvoduv.doc (velikost: 112 kB)

Úmrtní list

Vystavení úmrtního listu - prvopisu
matrika_umrtni_listu.doc (velikost: 153 kB)

Uzavření manželství

Žádost o uzavření manželství
matrika_uzavreni_manzelstvij.doc (velikost: 110 kB)

Vidimace a legalizace

Vidimace (ověření kopie listiny), legalizace (ověření podpisu)
matrika_vidimace_a_legalizacef.doc (velikost: 112 kB)

Vydávání matričních dokladů - duplikáty

Duplikáty rodného, oddacího nebo úmrtního listu
matrika_matricni_dokladyz.doc (velikost: 123 kB)

Změna jména a příjmení

Změna jména nebo příjmení fyzické osoby
matrika_zmena_jmena_a_prijmenij.doc (velikost: 114 kB)

Odbor finanční

Hrací automaty

Povolení hracích automatů

Poplatek z ubytovací kapacity

Náležitosti
prihlaska_ubytovaci_kapacity.doc

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů
prihlaska_s_cestnym_prohlasenim_k_mistnimu_poplatku_ze_psu_2018.doc

Tomboly a turnaje malého rozsahu

Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu

Veřejné akce a produkce

Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupného podniku nebo reklamní či prodejní akce
vstupne_formular.doc

Odbor veřejných služeb

Chaty a garáže

Přidělení evidenčního čísla

Evidence zemědělských podnikatelů

Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů nebo vyřazení z evidence
zadost_zapis_evidence_zempodnikatel.pdf

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zadost_o_povoleni_kaceni_drevin_aktualizace_2019.pdf

Odpad

Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů

Přestupky

Oznámení spáchání přestupku

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Zřízení sjezdu
zadost_povoleni_sjezdu_2019.pdf

Rybářské lístky

Žádost o vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku

Uzavírka pozemní komunikace

Žádost o povolení uzavírky
zadost_uzavirka_komunikace_2019.pdf

Užívání veřejného prostranství

Místní poplatek
zadost_o_vymereni_mistniho_poplatku.pdf

Zvláštní užívání komunikace

Reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.
zadost_o_zvlastni_urivani_komunikace_2019.pdf

Odbor majetkový a bytový

Czech POINT

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů - CZECHPOINT

Oprava bytu nebo prostoru sloužícího podnikání

Oprava pronajatého bytového nebo prostoru sloužícího podnikání majetku Statutárního města Brna

Přechod nájmu obecního bytu


zadost_o_prechod.pdf

Prodej nebo pronájem pozemků

Prodej nebo pronájem pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna

Pronájem obecního bytu


pravidla_pronajmu__bytu_2017.pdf

Pronájem prostor sloužících/nesloužících podnikání


zasady_npq.pdf

Společný nájem bytu


zadost_o_souhlas_se_spolecnym_najmem.pdf

Výměna bytu


dohoda_o_postoupeni_prav_a_povinnosti.pdf

Odbor stavební

Odstraňování staveb

Postup při vyřízení

Ohlášení odboru stavebnímu

Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce

Oznámení o užívání stavby

Postup při vyřízení

Oznámení změny v užívání stavby

Postup při vyřízení

Vydání územního rozhodnutí

Podání žádosti

Vydání územního souhlasu

Podání žádosti

Žádost o stavební povolení

Postup vyřízení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Postup při vyřízení

Odbor kultury a vnějších vztahů

Pronájem prostor v kulturním domě Rubín a Rubínek

Postup vyřízení
cenik_kd_rubin_a_dsa_rubinek.pdf

Odbor pečovatelské služby

Centrum denních služeb

Potřebujete-li vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo postižení pomoc druhé osoby při osobní hygieně, stravování či společenský kontakt
sazebnik_cds.pdf

Odlehčovací služby

Potřebujete-li vzhledem k věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu stavu pomoc druhé osoby nebo rodinných příslušníků, kteří o Vás dočasně nemohou pečovat
sazebnik_os.pdf

Terénní pečovatelská služba

Potřebujete-li vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo postižení pomoc druhé osoby
sazebnik_ps.pdf

Sbor pro občanské obřady a slavnosti

Sbor pro občanské obřady a slavnosti


zadost_o_vitani_deti_soubor_ke_stazeni.doc

Církevní sňatek

Vydání osvědčení k církevnímu sňatku

Jméno a příjmení

Tvorba ženského příjmení v ČR

Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména

Volba druhého křestního jména
matrika_volba_druheho_jmena.doc

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Prohlášení otcovství

Právní způsobilost k uzavření manželství

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Příjmení po rozvodu manželství

Postup při přijetí dřívějšího příjmení

Úmrtí

Vydání potvrzení o příčině úmrtí

Úmrtní list

Vystavení úmrtního listu - prvopisu

Uzavření manželství

Žádost o uzavření manželství

Vidimace a legalizace

Vidimace (ověření kopie listiny), legalizace (ověření podpisu)

Vydávání matričních dokladů - duplikáty

Duplikáty rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Změna jména a příjmení

Změna jména nebo příjmení fyzické osoby