Potřebuji si vyřídit jako podnikatel působící v MČ

Zde najdete návody, postupy, informace a formuláře pro vyřizování nejrůznějších situací.

Odbor finanční

Hrací automaty

Povolení hracích automatů

Poplatek z ubytovací kapacity

Náležitosti
prihlaska_ubytovaci_kapacity.doc

Tomboly a turnaje malého rozsahu

Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu

Veřejné akce a produkce

Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupného podniku nebo reklamní či prodejní akce
vstupne_formular.doc

Odbor veřejných služeb

Evidence zemědělských podnikatelů

Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů nebo vyřazení z evidence
zadost_zapis_evidence_zempodnikatel.pdf

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zadost_o_povoleni_kaceni_drevin_aktualizace_2019.pdf

Odpad

Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů

Přestupky

Oznámení spáchání přestupku

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Zřízení sjezdu
zadost_povoleni_sjezdu_2019.pdf

Uzavírka pozemní komunikace

Žádost o povolení uzavírky
zadost_uzavirka_komunikace_2019.pdf

Užívání veřejného prostranství

Místní poplatek
zadost_o_vymereni_mistniho_poplatku.pdf

Zvláštní užívání komunikace

Reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.
zadost_o_zvlastni_urivani_komunikace_2019.pdf

Odbor majetkový a bytový

Czech POINT

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů - CZECHPOINT

Oprava bytu nebo nebytového prostoru

Oprava pronajatého bytového nebo nebytového prostoru v majetku Statutárního města Brna

Prodej nebo pronájem pozemků

Prodej nebo pronájem pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna

Pronájem nebytového prostoru a garáže


zasady_postupu_pri_pronajmu_n.doc

Odbor stavební

Odstraňování staveb

Postup při vyřízení

Ohlášení odboru stavebnímu

Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce

Oznámení o užívání stavby

Postup při vyřízení

Oznámení změny v užívání stavby

Postup při vyřízení

Vydání územního rozhodnutí

Podání žádosti

Vydání územního souhlasu

Podání žádosti

Žádost o stavební povolení

Postup vyřízení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Postup při vyřízení

Odbor kultury a vnějších vztahů

Pronájem prostor v kulturním domě Rubín a Rubínek

Postup vyřízení
cenik_kd_rubin_a_dsa_rubinek.pdf