Potřebuji si vyřídit jako podnikatel působící v MČ

Zde najdete návody, postupy, informace a formuláře pro vyřizování nejrůznějších situací.

Odbor finanční

Hrací automaty

Povolení hracích automatů

Poplatek z ubytovací kapacity

Náležitosti
prihlaska_ubytovaci_kapacity.doc

Tomboly a turnaje malého rozsahu

Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu

Veřejné akce a produkce

Oznámení o uspořádání veřejnosti přístupného podniku nebo reklamní či prodejní akce
vstupne_formular.doc

Odbor veřejných služeb

Evidence zemědělských podnikatelů

Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů nebo vyřazení z evidence
zadost_zapis_evidence_zempodnikatel.pdf

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zadost_o_povoleni_kaceni_drevin_aktualizace_2019.pdf

Odpad

Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů

Přestupky

Oznámení spáchání přestupku

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Zřízení sjezdu
zadost_povoleni_sjezdu_2019.pdf

Uzavírka pozemní komunikace

Žádost o povolení uzavírky
zadost_uzavirka_komunikace_2019.pdf

Užívání veřejného prostranství

Místní poplatek
zadost_o_vymereni_mistniho_poplatku.pdf

Zvláštní užívání komunikace

Reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.
zadost_o_zvlastni_urivani_komunikace_2019.pdf

Odbor majetkový a bytový

Czech POINT

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů - CZECHPOINT

Oprava bytu nebo prostoru sloužícího podnikání

Oprava pronajatého bytového nebo prostoru sloužícího podnikání majetku Statutárního města Brna

Prodej nebo pronájem pozemků

Prodej nebo pronájem pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna

Pronájem prostor sloužících/nesloužících podnikání


zasady_npq.pdf

Odbor stavební

Odstraňování staveb

Postup při vyřízení

Ohlášení odboru stavebnímu

Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce

Oznámení o užívání stavby

Postup při vyřízení

Oznámení změny v užívání stavby

Postup při vyřízení

Vydání územního rozhodnutí

Podání žádosti

Vydání územního souhlasu

Podání žádosti

Žádost o stavební povolení

Postup vyřízení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Postup při vyřízení

Odbor kultury a vnějších vztahů

Pronájem prostor v kulturním domě Rubín a Rubínek

Postup vyřízení
cenik_kd_rubin_a_dsa_rubinek.pdf