Dotazník - Řešení přístupu ochrany obyvatelstva MČ města Brna


106_dotaznik.pdf (velikost: 211 kB)

Informace k volbám do Zastupitelstva MČ BŽ


106_volby_zmcz.pdf (velikost: 66 kB)

Náklady na opravu tramvajového kolejiště


106_naklady_oprava_kolejiste.pdf (velikost: 221 kB)

Úplné znění veřejných vyhlášek města Brna


106_uplne_zneni_verejnych_vyhlasek.pdf (velikost: 168 kB)

Pozemky určené k pronájmu za účelem parkování


106_pozemky_k_pronajmu.pdf (velikost: 250 kB)

Řízení o ochraně pokojného stavu


106-_ochrana_pokojneho_stavu.pdf (velikost: 108 kB)

Náklady na vybudování byt. jednotky č.26, Pod Kaštany 22


106_byt_26_podkastany_223.pdf (velikost: 529 kB)

Počet řešených přestupků


106_pocet_prestupku.pdf (velikost: 93 kB)

Pronájem nebytového prostoru č. 609 v objektu Kounicova 87


106_pronajem_nb_kounicova_87.pdf (velikost: 120 kB)

Povolení provozu VHP


106_povoleni_provozu_vhp.pdf (velikost: 79 kB)

Odměny ZMČ BŽ v roce 2010


106_odmeny_zmcbz.pdf (velikost: 117 kB)

Rychlostní komunikace R43


komunikace_r43.pdf (velikost: 94 kB)

Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu


spravni_rizeni_zasahy_do_pokojneho_stavu.pdf (velikost: 78 kB)

Povolení provozu VHP


povoleni_provozu_vhp.pdf (velikost: 76 kB)