MČBŽ - Výroční zpráva o poskytování informací - zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2012


mmb_vyrocni_zprava_20123.pdf (velikost: 134 kB)

MMB - Výroční zpráva o poskytování informací - zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2012


mmb_vyrocni_zprava_106_2012.pdf (velikost: 622 kB)

Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení


106_smlouva_reklamni_zarizeni.pdf (velikost: 46 kB)

Stánkový prodej na Makovského nám.


106_stankovy_prodej_makovskeho_nam.pdf (velikost: 113 kB)

Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků


106_dodatek_najemni_smlouva_pozemky.pdf (velikost: 231 kB)

Bytový fond MČ BŽ


106_bytovy_fond.pdf (velikost: 580 kB)

Vyčíslení požitků


106_vycisleni_pozitku.pdf (velikost: 95 kB)

Právní či terapeutické kroky OSPOD k obnovení komunikace otce s dcerou


106_kroky_ospod_komunikace_dcera.pdf (velikost: 867 kB)

Pomoc OSPOD v kontaktu otce s dcerou


106_pomoc_ospod_kontakt_dcera.pdf (velikost: 836 kB)

Podněty týkající se zbavení rodičovské zodpovědnosti otce


106_podnety_otce.pdf (velikost: 843 kB)

Opis smlouvy mezi MČ BŽ a Komfort, a.s.


106_opis_smlouvy.pdf (velikost: 193 kB)

Stanice technické kontroly v k.ú. Žabovřesky


106_stk_zabovresky.pdf (velikost: 50 kB)

Výše nájemného z pozemků v letech 1999, 2000, 2001


106_najemne_z_pozemku.pdf (velikost: 102 kB)

Veřejná zakázka - manažerský info systém Business Intelligence


106_verejna_zakazka_business_intelligence.pdf (velikost: 77 kB)

Možnost realizace výstavby v k.ú. Žabovřesky


106_moznost_vystavby_zabovreskyz.pdf (velikost: 78 kB)

Napomenutí matky za nepřipravení dcery pro pobyt s otcem


106_napomenuti_matkyz.pdf (velikost: 106 kB)

Pas pro syna


106_pas_pro_ditef.pdf (velikost: 109 kB)

Opatření k nošení brýlí nezletilým


106_opatreni_matky_brylef.pdf (velikost: 109 kB)

Uložení povinnosti nekomunikujícím rodičům využít pomoc odborného zařízení


106_povinnost_vyuziti_odborneho_zarizenij.pdf (velikost: 106 kB)

Zprávy o nezletilých podaných soudu


106_zpravy_soud_nezletilij.pdf (velikost: 108 kB)

Uložení výchovného opatření


106_vychovne_opatrenij.pdf (velikost: 107 kB)

Pozemky v k.ú. Žabovřesky


106_pozemky_zabovreskyz.pdf (velikost: 292 kB)

Podmínky umístění a provozování reklamy na městských pozemcích


106_smlouva_umisteni_reklamy.pdf (velikost: 111 kB)

Seznamy e-mailových kontaktů na zastupitele


106_kontakty_zastupitele.pdf (velikost: 56 kB)