MČBŽ - Výroční zpráva o poskytování informací - zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2013


info_106_rok_201345.pdf (velikost: 53 kB)

MMB - Výroční zpráva o poskytování informací - zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2013


mmb_vyrocni_zprava_106_20134.pdf (velikost: 158 kB)

Partnerství žabovřeských školských zařízení


106_partnerstvi_skolskych_zarizeni.pdf (velikost: 1.07 MB)

Využívání soukromých bezpečnostních služeb


vyuzivani_soukr.bezp.sluzby.pdf (velikost: 54 kB)

Vyčlenění ploch pro výlep volebních plakátů


nastenky_na_volby.pdf (velikost: 47 kB)

Vánoční prodej kaprů


106_prodej_kapru.pdf (velikost: 218 kB)

Nárok zastupitele na náhradu ušlého výdělku


106_narok_na_nahradu_vydelku.pdf (velikost: 56 kB)

Složení zastupitelstva obce


106_slozeni_zastupitelstva.pdf (velikost: 32 kB)

Odměny uvolněných radních, plat tajemnice


106_odmeny__uvolneni_tajemnice.pdf (velikost: 121 kB)

Kácení dřevin


kaceni_drevin.pdf (velikost: 228 kB)

Smlouvy o nájmu třetím osobám


106_najem_treti_osoby.pdf (velikost: 498 kB)

Provozování loterie v herním středisku Horova 9a


106_povoleni_provozovani_loterie.pdf (velikost: 49 kB)

Ošetřování travnatých ploch


106_osetrovani_travnatych_ploch.pdf (velikost: 389 kB)

Potvrzení zápisu z Rady MČ BŽ stran finančních darů


106_potvrzeni_zapisu_financni_dary.pdf (velikost: 109 kB)

Žádost o doklady MČ Brno-Bystrc


106_zadost_o_doklady_mc_brno-bystrc.pdf (velikost: 31 kB)

Povolení billboardů v k.ú. Žabovřesky


106_povoleni_3ks_bilboardu.pdf (velikost: 58 kB)

Přehled smluv


106_prehled_smluv.pdf (velikost: 53 kB)

Psychologická vyšetření nezletilých dětí


106_psychologicka_vysetreni_nezletilych.pdf (velikost: 793 kB)

Chov psů


106_chov_psu.pdf (velikost: 414 kB)

Bytové hospodářství


106_bytove_hospodarstvi.pdf (velikost: 481 kB)

Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem


106_hospodareni_bytovy_nebytovy_fond.pdf (velikost: 472 kB)

Privatizace bytových domů v MČ Brno-Žabovřesky


privatizace_byt_domu.pdf (velikost: 234 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací - zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2012


vyrocni_zprava_106_za_2012.pdf (velikost: 51 kB)

Počet narozených dětí v roce 2012 v MČ Brno-Jundrov


106_pocet_narozenych_deti_jundrov.pdf (velikost: 39 kB)