Účast opatrovníka v opatrovnickém řízení


106_ucast_opatrovnika.pdf (velikost: 46 kB)

Reklamní panely v ul. Kníničská


106_reklamni_panely_kninicska.pdf (velikost: 54 kB)

Smlouvy s firmou solNet, s.r.o.


smlouvy_solnet.pdf (velikost: 6.49 MB)

Pronájem zbývajících částí pozemků p.č. 2375/331 a p.č. 2375/332, k.ú.Žabovřesky


pronajem_a_udrzba_pozemku_p.c._2375331_a_2375332.pdf (velikost: 328 kB)

Počet psů registr.v MČBŽ - poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.


106_pocet_registrovanych_psu.pdf (velikost: 3.76 MB)

Vedení spisové dokumentace


106_vedeni_spisove_dokumentace.pdf (velikost: 875 kB)

Přijatá opatření při psychickém týrání


106_prijata_opatreni_psychicke_tyrani.pdf (velikost: 535 kB)

Postup OSPOD při možném týrání dítěte


106_postup_ospod_tyrani_ditete.pdf (velikost: 895 kB)

Smlouva s vydavatelem ŽZ


smlouva.s.vydavatelem.zz.pdf (velikost: 41 kB)

Inzerce politických stran v ŽZ


inzerce_politickych_stran_v_zz.pdf (velikost: 51 kB)

Poskytnutí nájemních smluv na pozemky v k.ú. Žabovřesky


najemni_smlouvy_pozemky_zabovresky.pdf (velikost: 5.49 MB)

Zlepšení komunikace mezi matkou a otcem přes OSPŠ


zlepseni_komunikace_mezi_matkou_a_otcem_pres_osps.pdf (velikost: 737 kB)

Poskytnutí odborné pomoci dceři


poskytnuti_odborne_pomoci_dceri.pdf (velikost: 562 kB)

Poskytnutí kopií zápisů


poskytnuti_kopii_zapisu.pdf (velikost: 66 kB)

Poznatky ohledně páchání násilí vůči dětem


poznatky_ohledne_pachani_nasili_vuci_detem.pdf (velikost: 843 kB)

Podmínky pro pohyb psů v MČ BŽ


106_pohyb_psu_mcbz.pdf (velikost: 720 kB)

Psychologická a psychiatrická péče o nezletilou


106_psychologicka_pece_o_dite.pdf (velikost: 828 kB)

Poznatky OPD o násilí na dětech


106_poznatky_o_nasili_na_detech.pdf (velikost: 805 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací - zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2013


info_106_rok_2013.pdf (velikost: 53 kB)

Sdělení odborníků a výsledky terapie


106_sdeleni_odborniku_terapie.pdf (velikost: 591 kB)