Zastávka Březinova - požadavky městské části


zastavka_brezinova_pozadavky_mc.pdf (velikost: 12.73 MB)

Vydaná územní rozh. a stavební povolení pro stavby v blízkosti objektu vodojemu


vydane_ur_a_sp_stavby_u_vodojemu.pdf (velikost: 809 kB)

Přehled výběhů pro psy


prehled_vybehu_pro_psy.pdf (velikost: 398 kB)

Vyhrazené parkoviště na ulici Kallabova


vyhrazene_parkoviste_na_ul._kallabova.pdf (velikost: 520 kB)

Problémy se škodlivými ptáky


problemy_s_ptaky.pdf (velikost: 435 kB)

Sdělení ke stažení dopravní studie ze správního řízení


sdeleni_su_ke_stazeni_studie.pdf (velikost: 746 kB)

Způsob vymáhání daň.nedoplatků


vymahani_danovych_nedoplatku.pdf (velikost: 491 kB)

Zápisy z komise majetk. a bytové, dopravní a stavební


zapisy_komise-majetk.-a-byt.,-kd-a-ks.pdf (velikost: 8.4 MB)

Seznam bytových domů ve správě MČ


seznam_bytovych_domu_s_byty.pdf (velikost: 1.74 MB)

Zveřejňování smluv s majetkovou účastí


zverejnovani_smluv_s_maj.ucasti.pdf (velikost: 441 kB)

Vyčíslení oprav a nákladů - objekt Voroněžská 5


vycisleni_oprav_a_nakladu_objekt_voronezska_5.pdf (velikost: 783 kB)

Podnájem v objektu Voroněžská 5


podnajem_v_objektu_voronezska_5.pdf (velikost: 542 kB)

Spisový materiál k pronájmu objektu


spisovy_material_pronajem_objektu.pdf (velikost: 19.56 MB)

Složení komise byt. a majetkové v jednotl.volebních obd.


slozeni_kbm_v_jednotl.obdobich.pdf (velikost: 1.05 MB)

Informace k I. a II. etapě stavby Kozí hora


stavba_kozi_hora_i_ii.pdf

Vyvěšení povolení k odstranění stavby


vyveseni_povoleni_odstraneni_stavby.pdf (velikost: 615 kB)

Dodatky č.1a2 ke smlouvě s I.NZG


dodatky_ke_smlouve_s_i.nemeckym_zemskym_gymnasiem.pdf (velikost: 1.34 MB)

Zveřejnění záměru na pronájem obj. Brno, Voroněžská 5 (2011 a 2012)


zver._zameru_na_pronajem_obj._brno,_voronezska_5.pdf (velikost: 717 kB)

Výsledky VŘ _Inventarizace dřevin na plochách veř.zel. v MČ BŽ_


inventarizace_drevin_na_plochach_ver.zel._v_mc_bz.rtf (velikost: 2.79 MB)

Odměny zastupitelů prosinec 2015 + 2016


odmeny_zastupitelu_prosinec_2015,2016.rtf (velikost: 2.86 MB)

Smlouva o smlouvě budoucí darovací na zeleň a park. stání s Půdy Brno


smlouva_o_smlouve_bud.darovaci.pdf (velikost: 2.05 MB)

Prodej pozemků Plovdivská 7


dokumenty_k_prodeji_plovdivska_7.pdf (velikost: 12.32 MB)

MMB - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016


mmb_vz_20167.pdf (velikost: 2.25 MB)

Smlouva o nájmu prostor č. 563, Vychodilova 7, od r.1995 do r.2012


106_np_563_vychodilova_7.pdf (velikost: 114 kB)

Etický kodex


eticky_kodex.pdf (velikost: 587 kB)

Pronájem KD Rubín na konferenci ČSSD


pronajem_kd_rubin_cssd.pdf (velikost: 465 kB)

Správní řízení k nástavbě OC Perla Brno


spravni_rizeni_k_nastavbe_oc_perla.pdf (velikost: 51 kB)

Počet zaměstnanců ÚMČ BŽ


pocet_zamestnancu.pdf (velikost: 594 kB)

1. Německé zemské gymnasium - pronájem budovy Voroněžská 5


pronajem_voronezska_5_i.nzg.pdf (velikost: 2.55 MB)

Dokument vyzývací Půdy Brno, s.r.o. k odprodeji objektu Plovdivská 7


dokument_pudybrno_odprodej.pdf (velikost: 746 kB)