Základní školy v Brně - Žabovřeskách

Základní škola Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Miroslav Sláma

tel.: 541 213 250

e-mail: reditel@zsnsvor.cz
web: www.zsnsvor.cz

projekt školní vzdělávací program "Rodina - škola - život"

 • výuka angličtiny od první třídy
 • výuka plavání ve vlastním bazénu od první třídy
 • spolupráce s PPP - dyslektické skupiny
 • spolupráce se Sportovní akademií mládeže BŠM a Jihomoravským basketbalovým centrem
 • spolupráce se ZUŠ Orchidea - výuka zpěvu a hry na zobcovou flétnu v budově školy
 • spolupráce s Klubem plaveckých sportů SK Kometa Brno (základní a zdokonalovací kurzy)
 • školní družina
 • zapojení do evropského projektu Ovoce do škol
 • zapojení do programu Mléko pro evropské školy

Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Ivo Pokorný 

tel.: 541 211 986

e-mail: zsbabak@mbox.inet.cz
web: www.zsbabak.cz

projekt školní vzdělávací program "Poznávání - prožitek - tvořivost"

 • daltonský plán (prvky daltonu v 1.-9. ročníku)
 • člen Asociace českých daltonských škol
 • rozšiřující výuka cizích jazyků - angličtina/němčina (až 7 hodin týdně)
 • od 1. třídy předmět "Angličtina hrou"
 • rozšiřující výuka hudební výchovy (škola má 3 sbory a orchestr)
 • koncertní sbor ROSA je členem Unie českých pěveckých sborů
 • v budově pracuje ZUŠ Orchidea
 • školní družina
 • sportovní a výtvarné kroužky

 

Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Dan Jedlička

tel.: 541 211 944

e-mail: zssir@zssirotkova.cz
web: www.zssirotkova.cz

 • od 5. ročníku třídy zaměřené na matematiku a informatiku
 • 3 počítačové učebny
 • využití interaktivních forem výuky
 • široká nabídka zájmových kroužků
 • exkurze, projektové dny
 • možnost zájmové výuky angličtiny již od 1. třídy
 • ZUŠ Veveří - v prostorách školy výuka hry na klavír, tance

Jak získat přihlášku do základní školy?
Přihlášku mohou rodiče získat na každé ZŠ u ředitele školy.

 

Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda