Volební období 2014-2018

Ing. Pavel Tyralík  - starosta
tel.: 549 523 517, e-mail:
tyralik@zabovresky.cz

působnost: Odbor finanční, Odbor pečovatelské služby

Mgr. Filip Leder  - 1. místostarosta
tel.: 549 523 520, e-mail:
leder@zabovresky.cz

působnost: Odbor majetkový a bytový - oblast majetku, Odbor stavební

Bc. Igor Fučík, MBA  - 2. místostarosta
tel.: 549 523 515, e-mail:
fucik@zabovresky.cz

působnost: Odbor majetkový a bytový - oblast bytů, investic, Odbor kultury 

Bc. Petr Machálek - 3. místostarosta
tel.: 549 523 520, e-mail: machalek@zabovresky.cz

působnost: Odbor všeobecný, Odbor soc. péče a školství 


 

RADA městské části Brno-Žabovřesky

Ing. Pavel Tyralík 
Mgr. Filip Leder
Bc. Igor Fučík, MBA
Bc. Petr Machálek
Mgr., Bc. Jiří Jobánek
Ing. Karel Doležal
Josef ČervenkaZASTUPITELÉ městské části Brno-Žabovřesky 
(řazeno dle abecedy)

Po kliknutí na jméno zastupitele budete přesměrováni přímo na e-mailovou adresu příslušného zastupitele a můžete mu poslat zprávu.

Benáček Martin, Ing., SZ
Bobrovský Jan, Mgr., ODS
Červenka Josef, KDU-ČSL     
Doležal Karel, Ing., ČSSD
Ficek Richard, Ing., ANO 2011
Fučík Igor, Bc., MBA, ODS  
Chaloupková Daniela, Mgr., SZ
Janíčková Daniela, Ing.,DiS., ODS
Janková Denisa KDU-ČSL    
Jobánek Jiří, Mgr., Bc., ČSSD  
Kalábek Petr, KSČM 
Kolíbal Zdeněk, Prof.,Ing.,CSc, KDU-ČSL   
Leder Filip, Mgr., KDU-ČSL     
Machálek Petr, Bc., SZ
Paneš Vladimír, Mgr., ČSSD
Pokorná Lucie, Mgr., ANO 2011   
Procházka Ivo, Ing., ANO 2011  
Schwarzová Věra, Mgr., TOP 09 
Šlapal Marek, Mgr., ČSSD    
Štroner Daniel, KSČM
Tupa Libor, ANO 2011
Tyralík Pavel, Ing., ČSSD
Uhlíř Radek, Ing., ANO 2011  
Winkler Ivo, Ing., ANO 2011 
Zuziak Jindřich, Ing., TOP 09 
 Finanční výbor

předseda
místopředsedkyně
člen
člen
člen
člen
členka
Mgr. Lucie Pokorná
Denisa Janková
Ing. Karel Doležal
Ing. Martin Benáček
Ing. Ivo Winkler
Petr Kalábek
Ing. Daniela Janíčková, DiS.

 

Kontrolní výbor

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
Petr Kalábek
Libor Tupa
Ing. Radek Uhlíř
prof.Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
Daniel Štroner
Mgr. Jan Bobrovský
Mgr. Marek Šlapal 


Komise bytová a majetková

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
Ing. Ivo Procházka
Ing. Karel Doležal
Mgr. Filip Leder
Martin Pěnčík
Ivo Borovec

 

Komise stavební

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
Josef Červenka
Ing. Josef Roudnický
Mgr. Bc. Jiří Jobánek
Ing. Martin Benáček
Libor Tupa


Komise dopravní

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal,CSc.
Ing. Vít Novák Ph.D.
Petr Kalábek
Mgr. Bc. Jiří Jobánek
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
Ing. Zdeněk Tichý
Ing. František Jeglík


Komise pro VMO

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
Ing. Josef Roudnický
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal,CSc.
Petr Kalábek 
Ing. Ivo Winkler
Bc. Jiří Korček
RNDr. Petr Glos
Ing. Radek Uhlíř
Josef Červenka
Mgr. Leoš Němec


Komise pro školství a sport

předseda
místopředsedkyně
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen
Mgr. Jan Bobrovský
Mgr. Daniela Chaloupková
Josef Červenka
Mgr. Dan Jedlička
Mgr. Bc. Jiří Jobánek
Zdeněk Maslo
Ing. Ivo Procházka
Mgr. Monika Winklerová
Luděk Balcařík


Komise redakční a kulturní

předsedkyně
místopředsedkyně
člen
člen
člen
člen
členka
člen
člen
Mgr. Lucie Pokorná
Mgr. Daniela Chaloupková
Petr Kalábek
Tomáš Fráňa
Zdeněk Maslo
Mgr. Jan Šabata
Mgr. Šárka Doležalová
PhDr. Miloslav Tlusťák
Ivo Borovec - šéfredaktor

 

Komise pro životní prostředí a rodinu

předseda
místopředseda
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Ing. Martin Benáček
Ing. Radek Uhlíř
Denisa Janková 
Mgr. Bc. Jiří Jobánek
Daniel Štroner
Ing. Štefan Končal 
Aleš Lehký 
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
Mgr. Leoš Němec
 

 


 

 

Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda