Žabovřeský zpravodaj

 

Logo zpravodaj

 

Měsíčník městské části Brno-Žabovřesky vycházející již od roku 1991. Pravidelně občany informuje o novinkách v městské části i jejím okolí. Zdarma doručován do všech domácností na území městské části.

Příspěvky do Žabovřeského zpravodaje zpracovává Daniela Malíková
tel.: 541 213 704, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz 
  

 

Inzertní část Žabovřeského zpravodaje je plně v kompetenci nakladatele. 

Kontakt:
BMS creative, s.r.o.
e-mail: inzerce@nase-zabovresky.cz
mobil: 777 554 387
tel.:  542 210 543

Více informací včetně ceníku inzerce najdete na www.nase-zabovresky.cz

 

 

 

 

 

« V menu vlevo si vyberte rok vydání, který si chcete prohlížet.

Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda