Žabovřeský zpravodaj, rok 2002

 

Logo zpravodaj

 

Měsíčník městské části Brno - Žabovřesky, vycházející již od roku 1991. Pravidelně občany informuje o novinkách v jejich okolí. Zdarma doručován do všech domácností na území městské části.

Žabovřeský zpravodaj - prosinec 2002

Vánoce přicházení • výsledky voleb do zastupitelstva • dopis ředitelů žabovřeských základních škol • ze života klasického gymnázia Brno • středisko se chystá na vánoce
zpravodaj_2002_12.pdf (velikost: 1.77 MB)

Žabovřeský zpravodaj - listopad 2002

Žabovřesky, Wilsonův les, lyžování • Přehled účasti zastupitelů na zasedání Zastupitelstva MČŽ za volební období 1998-2002 • K rekonstrukci ulice Březinova • Poruchy veřejného osvětlení • Poděkování Haně Netrefové
zpravodaj_2002_11.pdf (velikost: 422 kB)

Žabovřeský zpravodaj - říjen 2002

Volby - Volby - Volby • Vítat budeme i v sobotu • Vítali jsme naše prvňáčky • Proč? • Sokol v akci • Brněnské dny pro zdraví • MOŠNY oslaví v KD RUBÍN 10 let společného zpívání
zpravodaj_2002_10.pdf (velikost: 398 kB)

Žabovřeský zpravodaj - září 2002

Z historie a současnosti žabovřeské "horní" školy • VMO Brno – Žabovřeská • Pečovatelská služba Žabovřesky uvítá své klienty v nové budově • Požární ochrana v domech • Přestupní uzel Přívrat • Vinohrádky • 710 let Jehnic • Nový stánek kultury v Brně • Hvězda nad Brnem Českého rozhlasu Brno • Doma v cizině
zpravodaj_2002_9.pdf (velikost: 533 kB)

Žabovřeský zpravodaj - červenec, srpen 2002

Volby v Žabovřeskách • Plnění rozpočtu Městské části Brno-Žabovřesky za rok 2001 • Spalování dřeva a suchých rostlinných materiálů • Úspěchy a aktivity ZŠ Sirotkova • Ohlédnutí do historie... • Tajemství srubu v Lužánkách • Z činnosti Sokola Žabovřesky • Masarykova univerzita postaví nový kampus v Bohunicích
zpravodaj_2002_7_8.pdf (velikost: 421 kB)

Žabovřeský zpravodaj - červen 2002

Cenný zdroj informací • Z ohlasů na naši městskou část... • Ohlédnutí do historie.... • Brno - město uprostřed Evropy 2002 • Mládež, sport a drogy • Děti jsou z pohádky do pohádky
zpravodaj_2002_6.pdf (velikost: 416 kB)

Žabovřeský zpravodaj - květen 2002

Filipika proti odpůrcům R-43 ve stínu "Našich novin" • Z ohlasů na naši městskou část ... • Vzpomínka na významnou osobnost Žabovřesk • Poplatek ze psů • Vakcinace psů a koček • Děti vítaly Velikonoce • Jarní slavnost v Žabovřeskách
zpravodaj_2002_5.pdf (velikost: 447 kB)

Žabovřeský zpravodaj - duben 2002

Zklidnění ulice Kroftova • Za jedniný rok... Tisíce zážitků a zkušeností pro život • Informace majetkového a bytového odboru • Nový zdroj TV signálu - kontaktní adresa • Ze vzpomínek pamětníka...Zahájení vysílání brněnského rozhlasu • Velké vítězství ZŠ Jana Babáka ze Žabovřesk • Ztracený smrk • Stěhování kontaktního místa Stránského 28
zpravodaj_2002_4.pdf (velikost: 532 kB)

Žabovřeský zpravodaj - březen 2002

Obecní rozpočet a lidospráva • Významné osobnosti Žabovřesk • Rozpočet Městské části Brno-Žabovřesky na rok 2002 • Výroční bezpečnostní zpráva za rok 2001 • Nadace přátel Dona Bosca sněmovala • Stanovisko Městské části Brno-Žabovřesky k územnímu řízení na umístění stavby "Silnice I/42 Brno VMO Dobrovského“
zpravodaj_2002_3.pdf (velikost: 459 kB)

Žabovřeský zpravodaj - únor 2002

Investice a opravy v roce 2002 • Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ • "Ranaclamores" • Salesiánské středisko mládeže v únoru: premiéra Mluvícího prstenu
zpravodaj_2002_2.pdf (velikost: 485 kB)