Žabovřeský zpravodaj, rok 2006

 

Logo zpravodaj

 

Měsíčník městské části Brno - Žabovřesky, vycházející již od roku 1991. Pravidelně občany informuje o novinkách v jejich okolí. Zdarma doručován do všech domácností na území městské části.

Žabovřeský zpravodaj - prosinec 2006

Adventní setkání u kapličky • Noví zastupitelé MČ Žabovřesky • Dopis ředitele Policie České republiky • Důležité změny v systému dávek sociální péče a sociálních služeb • Svoboda nad život • Být dobrým učitelem aneb jak zvládnout krotitele dětí • Vánoce na brněnské radnici • Tříkrálová sbírka • Výstava mandal
zpravodaj_2006_12.pdf (velikost: 432 kB)

Žabovřeský zpravodaj - listopad 2006

Kdo jsme a kam kráčíme? • Stálo to za to? • Bezpečnostní politika dopravní komise • Tradiční burza v ZŠ Sirotkova • Fotoreportáž z Olympiády žáků 4. a 5. tříd • Seznamte se s přístrojovou technikou • Rok na lidovú notečku • Těšíte se na Vánoce?
zpravodaj_2006_11.pdf (velikost: 438 kB)

Žabovřeský zpravodaj - říjen 2006

Ulice Mučednická dokončena • Prvňáčci začali slavnostně • Komunální volby 2006 • Urban centrum ukazuje budoucí tvář Brna • Poprvé do školy - Poprvé do knihovny • Městská policie informuje • Děti si zkusily let balónem • EFFETA denní stacionář • Soběšická Mulda
zpravodaj_2006_10.pdf (velikost: 536 kB)

Žabovřeský zpravodaj - září 2006

Prázdninové intermezzo • Informace z úseku životního prostředí • U Kořínků • Obrázek ze Švédska • Rozhlednu na hradě Špilberk navštívilo letos již 12 000 návštěvníků • Veřejná sbírka "zasukované tkaničky" • Lipka zve k návštěvě • Výročí slavného moravského rodáka
zpravodaj_2006_09.pdf (velikost: 453 kB)

Žabovřeský zpravodaj - červenec, srpen 2006

Žabovřesky, do toho! • Závěrečný účet městské části Brno-Žabovřesky za rok 2005 • Cestovní doklady po novele zákona č. 329/1999 Sb. • Encyklopedie dějin Brna - dva roky na internetu • Ohlédnutí za Jarní slavností • Olympiáda dětí žabovřeských ZŠ 2006
zpravodaj_2006_07.pdf (velikost: 495 kB)

Žabovřeský zpravodaj - červen 2006

Májové úvahy • Stalo se před 61 lety ... • Nevýhodné odkupy akcií • Koncert pod hvězdnou oblohou • U Kyršů • Indiánská noc poprvé • Jak přivolat jarní počasí • Budeme hrát pétanque
zpravodaj_2006_06.pdf (velikost: 467 kB)

Žabovřeský zpravodaj - květen 2006

Dvakrát měř a jednou řež ... • Jarní slavnost v Žabovřeskách • Blokové čištění parkovišť • Volby • Aby u nás nehořelo • Bambiriáda 2006 • Múzy ve středisku
zpravodaj_2006_05.pdf (velikost: 469 kB)

Žabovřeský zpravodaj - duben 2006

Aktuální informace k ptačí chřipce • Smlouva o spolupráci s TV • Zimní vítání jara • Hotel Kozák • Volební okrsky byly přečíslovány • Zpětný odběr elektrozařízení • Brněnský strom roku • Upozornění pro rodiče nadaných dětí • Deset let Seniorklubu v Žabovřeskách • Svět fantazie v obrazech Jany Sedlákové
zpravodaj_2006_04.pdf (velikost: 465 kB)

Žabovřeský zpravodaj - březen 2006

Smím prosit? • Další 100. narozeniny v Žabovřeskách • Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ • Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu • Možná zazvoní i u Vás • Nová pravidla silničního provozu • Pozvánka do knihovny • Rodiče druháčků
zpravodaj_2006_03.pdf (velikost: 385 kB)

Žabovřeský zpravodaj - únor 2006

Rozpočet pro rok 2006 • Ještě jedno vánoční ohlédnutí • Upozornění občanům • Rozpočet městské části Brno-Žabovřesky na rok 2006 • Poplatek za komunální odpad • Sbírka pro Charitu • Učitelská rákoska • U Primů • 85 let veřejné městské knihovny • Naše jedovaté rostliny • Provoz mobilní ledové plochy v Brně-Žabovřeskách • CVČ Jabloňka
zpravodaj_2006_02.pdf (velikost: 481 kB)

Žabovřeský zpravodaj - leden 2006

Tradiční vítání adventu • Vánoce očima dvou generací • Tříkrálová sbírka 2006 • Posíláte dary organizacím, které Vás oslovily? • Z historie Brněnského filharmonického sboru Besedy brněnské • Bydlení v Evropě - pohled odjinud • Pes v životě člověka • Zápis do mateřských škol v Brně-Žabovřeskách • Úspěch žabovřeských lyžařů
zpravodaj_2006_01.pdf (velikost: 417 kB)